HEKİMSEN Logo

HEKİMSEN | Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası

Şanlıurfa Şubesi Olağanüstü Genel Kurul İlanı | HEKİMSEN

Sendikanın Merkez 2. Olağan Genel Kurulunda şubeyi temsil edecek delegelerin seçimi için seçim kurulundan kaynaklanan bir hata nedeniyle olağanüstü genel kurul kararı alınmıştır. Kamuoyuna ve üyelerimize saygıyla duyurulur.

Şanlıurfa Şubesi Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı ve Merkez 2. Olağan Genel Kurul Delege Seçimi İlanıdır

Sendikanın Merkez 2. Olağan Genel Kurulunda şubeyi temsil edecek delegelerin seçimi için olağanüstü genel kurul kararı alınmışıtır.

 8 - 9 Haziran 2024 tarihinde yapılacağı duyurulan Sendika Merkez Genel Kurulu nedeniyle tüzük hükümleri doğrultusunda Sendika Merkez Genel Kurulu öncesinde tamamlanması gereken Şube Olağan Genel Kurulu ve zorunlu organların seçimi 21 Nisan 2024 günü yargı gözetimi altında tamamlanmış ise de seçim kurulundan kaynaklanan bir hata nedeniyle Sendikanın Merkez 2. Olağan Genel Kurulunda şubeyi temsil edecek delegelerin seçimi, yargı gözetimi altında yapılamamıştır.

Hekimsen Şanlıurfa şubesine bağlı İllerden, Sendikanın Merkez 2. Olağan Genel Kurulunda Şanlıurfa Şubesi’ni temsil etmek üzere başvuru yapan delege adayları arasından, her ilden Merkez Yönetim Kurulu tarafından belirlenen sayıda Şanlıurfa Şubesi’ni temsil edecek delegelerin yargı gözetimi altında seçilebilmesi için 09 Mayıs 2024 günü 18.00 - 20.00 saatleri arasında şubemizin Kamberiye Mahallesi, Zafer Caddesi, Şanlıurfa Rezidans Kat: 8 No: 29 Haliliye/Şanlıurfa adresinde Olağanüstü Genel Kurul toplantısının yapılmasına, 9 Mayıs 2024 günü yeterli çoğunluğun sağlanamaması halinde ikinci toplantının 10 Mayıs 2024 günü aynı yer ve saatte çoğunluk aranmaksızın yapılmasına karar verilmiştir.

Kamuoyuna ve değerli üyelerimize duyurulur.

Şanlıurfa Şubesi Genel Kurul Yeri ve Tarihi

Tarih: 9 Mayıs 2024 (Çoğunluğun sağlanamaması halinde 10 Mayıs 2024, aynı yerde)

Saat: 18.00 - 20.00

Yer: Kamberiye Mahallesi, Zafer Caddesi, Şanlıurfa Rezidans Kat: 8 No: 29 Haliliye- Şanlıurfa

Anahtar Kelimeler: Hekimsen Şanlıurfa Olağanüstü Genel Kurul, Hekimsen Şanlıurfa Genel Kurul, Hekimsen Şanlıurfa Delege Seçimi, Hekimsen Şanlıurfa Genel Kurul Ne Zaman, Hekimsen Şanlıurfa Genel Kurulu, Hekimsen Şanlıurfa Olağanüstü Kurul, Hekimsen Şanlıurfa Olağanüstü Delege Seçimi, Hekimsen Şanlıurfa Olağanüstü Genel Kurul Tekrarı, Hekimsen Şanlıurfa Genel Kurul Tekrarı, Hekimsen Şanlıurfa Olağanüstü Genel Kurul Duyurusu, Hekimsen Şanlıurfa Olağanüstü Genel Kurul İlanı

Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları
Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası

2024 © HEKİMSEN | Artık Hekimsen Var
AllJect Design & Development & SteelSoft | Developed with for HEKİMSEN