HEKİMSEN Logo

HEKİMSEN | Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası

SBA ve YÖK Asistan Hekimlerinin Ödeme Farklılıkları Giderilmelidir | HEKİMSEN

SBA ve YÖK asistanları için ödemeler hususunda yapılan ayrı uygulamalar, meri mevzuata ve mevzuatta yapılan değişiklikler amacına aykırılık taşımaktadır. YÖK Başkanı Sn. Erol ÖZVAR’ın yapmış olduğu açıklamalardan da anlaşılacağı üzere, Sağlık Bakanlığı’nın yaptığı düzenlemeler neticesinde hekimlerin hak etmiş olduğu "Sabit Ek Ödemeler" üniversite hastanelerinde de merkezi bütçeden ödenmektedir.

Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul Ve Esaslara İlişkin Yönetmelik’te, 15 Eylül 2022 tarih ve 31954 sayılı Yönetmelik’le bazı değişikliklere gidilerek, üniversite hastaneleri bünyesinde sağlık hizmeti sunumuna katılan hekimlerin alacakları ek ödemelerin, Sağlık Bakanlığı bünyesinde çalışan hekimlerle eşgüdümlü şekilde yapılması sağlanmak istenmiştir. Bu kapsamda, “2547 sayılı Kanunun 58 inci maddesinin (c) fıkrası kapsamındaki personele yapılan ek ödeme, temel ek ödeme ile teşvik ek ödemesinden oluşur. Temel ek ödeme, sabit ek ödeme ile taban ödeme toplamından oluşur” (Madde 5/9) denilmek suretiyle; Sağlık Bakanlığı Ek Ödeme Yönetmeliği’ne paralel bir düzenleme getirilmiştir. Buna karşın, Üniversite hastanelerinde ödemeler hususunda yapılan uygulamalar, meri mevzuata ve mevzuatta yapılan değişikliklerin amacına açık aykırılık taşımaktadır. 

Öncelikle belirtmek gerekirse YÖK Başkanı Sn. Erol ÖZVAR’ın yapmış olduğu açıklamalardan da anlaşılacağı üzere, Sağlık Bakanlığı’nın yaptığı düzenlemeler neticesinde hekimlerin hak etmiş olduğu SABİT EK ÖDEMELER merkezi bütçeden ödenmektedir. Üniversite çalışan hekimlere ödenen ücretlerinin Üniversitelere yük olmaması adına “Sabit Ek Ödemeler” genel bütçeden ödenmeye başlanmıştır.

Sağlık Bakanlığı’nın “Yeni Yönetim Beyaz Reform” şeklinde soru cevap şeklinde paylaşılan açıklamalar ile Sağlık Bakanı Sn. Dr.Fahrettin KOCA’nın aynı şekilde Twitter hesabından yaptığı açıklamalar ve YÖK Başkanı Sn. Erol ÖZVAR’ın Twitter üzerinden yapmış olduğu açıklamalardan da görüleceği üzere, sabit ek ödeme tutarlarının hekimlerin hak ettiği toplam ek ödeme tutarından mahsup edilmeyeceği açıkça belirtilmiştir. Yapılan bütün bu açıklamalara rağmen, Üniversitelerce mahsup işlemi devam etmektedir. Üniversite bütçesinden karşılanmayan bir ödeme tutarının, toplam ek ödemeden mahsup edilmesi hukuka aykırılık teşkil etmektedir. Üniversitelerin idari ve mali işler personeli tarafından, hekimlere ödenecek ek ödeme tutarlarının hesaplaması yapılırken, hukuki dayanak olmaksızın, sabit ek ödemeler toplam ek ödeme tutarından mahsup edilmektedir.

 15 Eylül 2022 tarih ve 31954 sayılı “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul Ve Esaslara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in 3. Maddesinin Ç bendinde, mahsup işleminin neye göre yapılacağı belirtilmiştir. Bu usul ve esaslar Üniversitenin bütçesinden ödenecek ücretler olarak değerlendirilmiştir. Ne yazık ki biz hekimlere ödeme yapılacağı zaman Üniversiteler kendi bütçelerinden ödenmeyen bir parayı mahsup ederek bizleri mağdur etmektedir. Böyle bir mahsup işlemiyle Üniversitelerin bütçelerinde esasen bir kar oluşturmaktadır. Genel bütçeden ödenen sabit ek ödeme doğrudan ilgilisine verilmek üzere hak sahibi olan hekimler için ayrılmış ve üniversite hesabına gönderilen ücretten olması sebebiyle mahsup yapılmaması gerekmektedir. Aksi takdirde bu ek ödeme bakımından hak sahibi olmayan üniversite nezdinde mahsup yapılması dolayısıyla kar elde edilmektedir. Dolayısı ile de bu durum üniversitenin karına, hak sahibi hekimlerin zararına bir sonuç doğurmaktadır.

Bu durumun düzelmesi için Hekimsen olarak asistanlık yapan hekimlerimiz için hazırladığımız dilekçe örneğini kurumlarına vermeleri hakları olan ödemeyi almaları için önem arz etmektedir.

Konu ile ilgili olarak Hekimsen Hukuk Birimi tarafından oluşturulmuş dilekçe örneği gönderi eki olarak sunulmuştur. Hukuk Birimimiz tarafından bazı üniversitelere idari dava açılmış, bazı üniversiteler için Kamu Denetçiliği'ne başvurulmuştur. Dilekçe örneğini kurumunuza iletmeniz halinde kurum tarafından verilen cevabı lütfen bizlerle paylaşınız. Verilen cevaba göre üniversite için hukuki işlemler başlatılacaktır.

Gönderiye Ekli Dosyalar:

Anahtar Kelimeler: Hekimsen Mahsuplaşma, Hekimsen Mevzuat, Üniversite Hastanelerinde Ödeme, Hekimsen Sabit Ek Ödeme, Hekimlerin Hakedişi, Yök Asistanları, Sba Asistanları, Asistan Hekimler, Yök Ek Ödeme, Yök Asistan Ödeme, Sba Asistan Ödeme, Sba Ek Ödeme, Yök Teşvik Ödemesi, Sba Teşvik Ödemesi

Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları
Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası

2024 © HEKİMSEN | Artık Hekimsen Var
AllJect Design & Development & SteelSoft | Developed with for HEKİMSEN