HEKİMSEN Logo

HEKİMSEN | Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası

Sendika İkramiyesi (2024) Nedir? Ne Kadar? Ne Zaman Ödenir? | HEKİMSEN

Bu yazıda toplu sözleşme ikramiyesi ile ilgili sendika %2 barajı nedir sorusuna, 2024 sendika ikramiyesi ne kadar olduğuna, %2 sendika barajı ne anlama geliyor, %2'lik sendika barajı nasıl uygulanıyor sorularına yanıt bulabilirsiniz. Ayrıca yazı, Hekimsen %2 barajını geçiyor mu ya da sendika tazminatı ne kadar, sendika ikramiyesi ve yüzde iki sendika barajı hakkında faydalı bir kaynaktır.

Bu yazı ile sendika toplu sözleşme ikramiyesi ve bu ikramiyeyi önemli ölçüde etkileyen sendika %2 barajı hakkında ayrıntılı bilgiye sahip olabilirsiniz.

Sendika (Toplu Sözleşme) İkramiyesi Nedir?

Kamu sendikaları için toplu sözleşme ikramiyesi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 43. maddesine göre, sendika üyesi olup ücretlerinden sendika aidatı kesilen kamu görevlilerine, sendikalaşmayı teşvik etmek amacıyla her ay düzenli olarak ödenen bir ödemedir. Sendika ikramiyesinin tutarı, her yıl değişkenlik göstermekle birlikte sendika toplu sözleşme ikramiyesi 2024 yılı için %2 barajının üzerindeki sendikalar için 531,72 TL, %2 barajının altındaki sendikalar için 188,02 TL'dir.

2024 Sendika İkramiyesi Ne Kadar?

%2 barajını geçen sendikalar için Sendika ikramiyesi kaç TL, %2 barajını geçemeyen sendikalar için 2024 sendika ikramiyesi ne kadar, sendika parası ne kadar, sendika ikramiyesi 2024 kaç TL gibi sorular, sendika barajı konusunda merak edilenler arasında yer alıyor.

2024 Sendika İkramiyesi Ne Kadar? (Aylık Ödenir)
%2 Sendika BarajıSendika İkramiyesi
%2 Üzeri Sendikalar531,72 TL
%2 Altı Sendikalar188,02 TL

2024 ve 2025 yıllarını kapsayan 7. Dönem Toplu Sözleşmesi kapsamında Toplu Sözleşme İkramiyesi (Sendika Yardımı) 3 ayda bir defa yerine artık her ay maaşlarla birlikte ödenecektir. Sendika üyelerine ödenecek toplu sözleşme ikramiyeleri %2 barajını aşan sendikalar için 531,72 TL, %2 barajının altında kalan sendikalar için 188,02 TL olarak belirlenmiştir.

Yüzde 2 Barajı Kaldırıldı

18 Ocak 2024 tarihinde alınan Anayasa Mahkemesi kararı ile %2 sendika barajı uygulaması iptal edildi. Toplu sözleşme ikramiyesinden yüzde iki barajına bakılmaksızın tüm sendikaların üyelerinin üst limitten, yani sendika ikramiyesi düzenlemesinden faydalanacağı beklenmektedir. Son durum Anayasa Mahkemesinin iptal gerekçesinin yayınlanmasından sonra netleşecektir.

Ayrıntılı bilgi:

Anayasa Mahkemesi'nden Sendika Barajı İptali

Sendika İkramiyesi Ne Zaman Verilir?

Sendika ikramiyesi ne zaman verilir, sendika ikramiyersi ne zaman yatar, sendika parası ne zaman yatar gibi sorular, yine kamu çalışanları tarafından merak edilen sorular arasında yer almaktadır. 2024 ve 2025 yılını kapsayan 7. Dönem Toplu Sözleşmesi kapsamında memur sendika ikramiyesi, önceki üç ayda bir uygulamasın farklı olarak artık her ay maaş ödemesi ile birlikte verilmektedir. Aile Hekimleri ve 4924 Sözleşmeli Hekimler ise ödemeyi takvime göre 1 ay sonra alırlar.

2022 yılında yapılan değişiklik ile, sendika ikramiyeleri aynı hizmet kolundaki toplam çalışan sayısına göre %2'lik oranı geçen sendikalara daha fazla, %2'lik barajın altında kalan sendikalar için daha az ödenmeye başlanmıştır.

Sendika %2 Barajı Nedir?

Yüzde 2 sendika barajı ne demek? Sendika %2 barajı ne anlama geliyor? Türkiye'de kamu görevlilerinin sendikalara üye olmasının teşvik edilmesi amacıyla, toplu sözleşmeler ile sendika tazminatı ödenmektedir. Bu tazminat, 2022 yılında yapılan düzenleme ile üye sayıları %2'yi geçen sendikalara daha yüksek bir oranda, %2'nin altında kalan sendikalara ise daha düşük bir oranda ödenmeye başlamıştır. %2'lik sendika barajı, bir hizmet kolunda çalışan kamu görevlilerinin en az %2'sinin o sendikaya üye olması şartıdır. Bu şartı sağlayan sendikalara, toplu sözleşme tazminatı daha yüksek bir oranda ödenmektedir.

%2'lik sendika barajı, hizmet kolunda çalışan kamu görevlilerinin toplam sayısının %2'sini ifade etmektedir. Bu oran, açıklanan resmi üye sayıları üzerinden hesaplanmaktadır. Bir sendika, %2'lik sendika barajını aşacak ise, hizmet kolunda çalışan kamu görevlilerinin en az %2'sinin o sendikaya üye olması gerekmektedir. Örneğin, bir hizmet kolunda çalışan kamu görevlilerinin toplam sayısı 100.000 ise, %2'lik sendika barajını aşan bir sendikanın o hizmet kolunda en az 2.000 üyesi olması gerekmektedir.

Anayasa Mahkemesi tarafından 18 Ocak 2024 tarihinde alınan karar ile, sendika barajı uygulaması kaldırılmıştır. İlerleyen süreçte uygulama netleşecektir.

%2'lik Sendika Barajı Nasıl Uygulanıyor?

Türkiye'de kamu görevlilerinin sendikalara üye olmasının teşvik edilmesi amacıyla, toplu sözleşmeler ile sendika tazminatı ödenmektedir. Bu tazminat, 2022 yılında yapılan düzenleme ile üye sayıları %2'yi geçen sendikalara daha yüksek bir oranda, %2'nin altında kalan sendikalara ise daha düşük bir oranda ödenmeye başlamıştır. %2'lik sendika barajı oranı, hizmet kolları içerisinde hesaplanmaktadır. Örneğin Hekimsen Sendikası üye sayısı ile Sağlık ve Sosyal Hizmetler kolundaki tüm çalışanların sayısı oranı, sendika barajında kriter olarak alınmaktadır.

%2 Sendika Barajı Kanun Danıştay

Kaynak: Danıştay 12. Daire Başkanlığı, 2021/6421 E.,  2023/1256 K.

Hekimsen Sendikası %2 Sendika Barajını Geçiyor mu?

Hekimsen Sendikası %2 barajını geçiyor mu, Hekimsen Sendikası üye oranı ne kadar gibi sorular birçok Hekimsen üyesinin ve Hekimsen Sendikası'na üye olmak isteyen kamu çalışanlarının sordukları soruların başında geliyor. Hekimsen Sendikası, hizmet kolu içerisinde toplam çalışan sayısına göre %2,484 oranı ile %2 sendika barajını geçmektedir. Hekimsen Sendikası, %2 barajını geçtiği halde getirilmiş olan bu baraja sendikal imkanların kısıtlanması, sendikalar ve üyeler arasında ayrım yapılması gibi sebepler ile karşı çıkmaktadır.

Hekimsen %2 Sendika Barajını Geçiyor mu?

Kaynak: 2023 Temmuz Kamu Görevlileri Sendikalarının Üye Sayıları, T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Kamu Görevlileri Sendika Üye Sayıları Hakkında Tebliğler

%2'lik Sendika Barajına Neden Karşıyız?

Hekimsen Sendikası, %2'lik sendika barajının üstünde olduğu halde sendika barajına karşıdır. %2'lik sendika barajı, üye sayısı hizmet kolunda %2'yi geçmeyen sendikaların faaliyetlerini olumsuz yönde etkilemektedir. Ayrıca bu baraj, sendikalara üye olmak isteyen kamu görevlilerinin seçeneklerini de kısıtlayacaktır. 

Hekimsen Sendikası %2'lik Sendika Barajının Kaldırılması İçin Neler Yapıyor?

6. Dönem Kamu Görevlileri Toplu Sözleşmesinde yer alan %1 barajı, Hekimsen Sendikası'nın açtığı dava ile Danıştay tarafından iptal edilmişti. Bunun üzerine kanunla değişiklik yapılarak 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 4. maddesine %2 barajı getirilmiştir. Akabinde 7. Dönem Kamu Görevlileri Toplu Sözleşmesinin 22. maddesinde %2 barajının uygulanmasına karar verilerek sendikalar ve üyeler arasında ayrım yapılmıştır.

Sendikal özgürlüğe, sendikacılığın gelişmesine ve sendikal faaliyetlere engel olacak nitelikte yapılan düzenlemeye karşı Hekimsen Sendikası olarak bütün sendika üyeleri için sendikal hakların savunulması adına Danıştay'da dava açılmıştır. Açılan dava kanunla değişiklik yapılan, Kanun Hükmünde Kararnamedeki düzenlemeye ilişkin olduğundan, bu hükümlerin iptalinin Anayasa Mahkemesince yapılması adına somut norm denetimi talepli olarak Danıştay'da dava açılmıştır.

Hekimsen sendika barajı davası

Anayasa Mahkemesi, 18 Ocak 2024 tarihinde aldığı karar ile sendika barajı uygulamasını kaldırmıştır. Uygulama ve yürürlük, ilerleyen süreçte netleşecektir.

Kıymetli üyelerimize ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Anahtar Kelimeler: Sendika %2 Barajı Nedir, Sendika %2 Barajı, Sendika %2 Barajı Ne Demek, Sendika İkramiyesi Ne Kadar, Sendika İkramiyesi Kaç Tl, Sendika Tazminatı Ne Kadar, Hekimsen Sendika Barajı, Hekimsen Sendika İkramiyesi, Hekimsen %2 Barajı, Hekimsen Üye Sayısı, Sendika İkramiyesi, 2024 Sendika İkramiyesi, Sendika Yüzde İki Barajı, Sendika Yüzde 2 Barajı, Toplu Sözleşme İkramiyesi, Sendika Ücreti Ne Kadar, Toplu Sözleşme İkramiyesi 2024, Sendika Parası Ne Kadar, 2024 Memur Sendika İkramiyesi, Sendika Parası Ne Zaman Yatar

Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları
Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası

2024 © HEKİMSEN | Artık Hekimsen Var
AllJect Design & Development & SteelSoft | Developed with for HEKİMSEN