HEKİMSEN Logo

HEKİMSEN | Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası

Sendika İkramiyesi: 2023 Sendika İkramiyesi Ne Kadar? %2 Sendika Barajı Nedir? | HEKİMSEN

Bu yazıda sendika %2 barajı nedir sorusuna, 2023 sendika ikramiyesi ne kadar olduğuna, %2 sendika barajı ne anlama geliyor, %2'lik sendika barajı nasıl uygulanıyor sorularına yanıt bulabilirsiniz. Ayrıca yazı, Hekimsen %2 barajını geçiyor mu ya da sendika tazminatı ne kadar, sendika ikramiyesi ve yüzde iki sendika barajı hakkında faydalı bir kaynaktır.

2022 yılında yapılan değişiklik ile, sendika ikramiyeleri aynı hizmet kolundaki toplam çalışan sayısına göre %2'lik oranı geçen sendikalara daha fazla, %2'lik barajın altında kalan sendikalar için daha az ödenmeye başlanmıştır.

Sendika %2 Barajı Nedir?

Yüzde 2 sendika barajı ne demek? Sendika %2 barajı ne anlama geliyor? Türkiye'de kamu görevlilerinin sendikalara üye olmasının teşvik edilmesi amacıyla, toplu sözleşmeler ile sendika tazminatı ödenmektedir. Bu tazminat, 2022 yılında yapılan düzenleme ile üye sayıları %2'yi geçen sendikalara daha yüksek bir oranda, %2'nin altında kalan sendikalara ise daha düşük bir oranda ödenmeye başlamıştır. %2'lik sendika barajı, bir hizmet kolunda çalışan kamu görevlilerinin en az %2'sinin o sendikaya üye olması şartıdır. Bu şartı sağlayan sendikalara, toplu sözleşme tazminatı daha yüksek bir oranda ödenmektedir.

%2'lik sendika barajı, hizmet kolunda çalışan kamu görevlilerinin toplam sayısının %2'sini ifade etmektedir. Bu oran, açıklanan resmi üye sayıları üzerinden hesaplanmaktadır. Bir sendika, %2'lik sendika barajını aşacak ise, hizmet kolunda çalışan kamu görevlilerinin en az %2'sinin o sendikaya üye olması gerekmektedir. Örneğin, bir hizmet kolunda çalışan kamu görevlilerinin toplam sayısı 100.000 ise, %2'lik sendika barajını aşan bir sendikanın o hizmet kolunda en az 2.000 üyesi olması gerekmektedir.

%2'lik Sendika Barajı Nasıl Uygulanıyor?

Türkiye'de kamu görevlilerinin sendikalara üye olmasının teşvik edilmesi amacıyla, toplu sözleşmeler ile sendika tazminatı ödenmektedir. Bu tazminat, 2022 yılında yapılan düzenleme ile üye sayıları %2'yi geçen sendikalara daha yüksek bir oranda, %2'nin altında kalan sendikalara ise daha düşük bir oranda ödenmeye başlamıştır. %2'lik sendika barajı oranı, hizmet kolları içerisinde hesaplanmaktadır. Örneğin Hekimsen Sendikası üye sayısı ile Sağlık ve Sosyal Hizmetler kolundaki tüm çalışanların sayısı oranı, sendika barajında kriter olarak alınmaktadır.

%2 Sendika Barajı Kanun Danıştay

Kaynak: Danıştay 12. Daire Başkanlığı, 2021/6421 E.,  2023/1256 K.

2023 Sendika İkramiyesi Ne Kadar?

%2 barajını geçen sendikalar için Sendika ikramiyesi kaç TL, %2 barajını geçemeyen sendikalar için 2023 sendika ikramiyesi ne kadar, sendika ikramiyesi 2023 kaç TL gibi sorular, sendika barajı konusunda merak edilenler arasında yer alıyor.

Sendika İkramiyesi Ne Kadar?
%2 Sendika BarajıSendika İkramiyesi
%2 Üzeri Sendikalar1080,26 TL
%2 Altı Sendikalar382,35 TL

22 Aralık 2022 tarihinde 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede yapılan değişiklik neticesinde, sendika çalışanlarına ödenecek toplu sözleşme ikramiyeleri %2 barajını aşan sendikalar için 1080,26 TL, %2 barajının altında kalan sendikalar için 382,35 TL olarak belirlenmiştir.

Sendika İkramiyesi Ne Zaman Verilir?

Sendika ikramiyesi ne zaman verilir, sendika ikramiyersi ne zaman yatar gibi sorular, yine kamu çalışanları tarafından merak edilen sorular arasında yer almaktadır. Sendika ikramiyesi, her yıl Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında olmak üzere 3 ayda 1 kere, maaş ödemesi ile birlikte verilmektedir. 7. Dönem Kamu Görevlileri Toplu Sözleşmesinde yapılan değişiklik neticesinde, 2024 yılında toplu sözleşme ikramiyesi her ay ödenecektir. Aile Hekimleri ve 4924 Sözleşmeli Hekimler ise ödemeyi takvime göre 1 ay sonra alırlar.

Hekimsen Sendikası %2 Sendika Barajını Geçiyor mu?

Hekimsen Sendikası %2 barajını geçiyor mu, Hekimsen Sendikası üye oranı ne kadar gibi sorular birçok Hekimsen üyesinin ve Hekimsen Sendikası'na üye olmak isteyen kamu çalışanlarının sordukları soruların başında geliyor. Hekimsen Sendikası, hizmet kolu içerisinde toplam çalışan sayısına göre %2,484 oranı ile %2 sendika barajını geçmektedir. Hekimsen Sendikası, %2 barajını geçtiği halde getirilmiş olan bu baraja sendikal imkanların kısıtlanması, sendikalar ve üyeler arasında ayrım yapılması gibi sebepler ile karşı çıkmaktadır.

Hekimsen %2 Sendika Barajını Geçiyor mu?

Kaynak: 2023 Temmuz Kamu Görevlileri Sendikalarının Üye Sayıları, T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Kamu Görevlileri Sendika Üye Sayıları Hakkında Tebliğler

%2'lik Sendika Barajına Neden Karşıyız?

Hekimsen Sendikası, %2'lik sendika barajının üstünde olduğu halde sendika barajına karşıdır. %2'lik sendika barajı, üye sayısı hizmet kolunda %2'yi geçmeyen sendikaların faaliyetlerini olumsuz yönde etkilemektedir. Ayrıca bu baraj, sendikalara üye olmak isteyen kamu görevlilerinin seçeneklerini de kısıtlayacaktır. 

Hekimsen Sendikası %2'lik Sendika Barajının Kaldırılması İçin Neler Yapıyor?

6. Dönem Kamu Görevlileri Toplu Sözleşmesinde yer alan %1 barajı, Hekimsen Sendikası'nın açtığı dava ile Danıştay tarafından iptal edilmişti. Bunun üzerine kanunla değişiklik yapılarak 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 4. maddesine %2 barajı getirilmiştir. Akabinde 7. Dönem Kamu Görevlileri Toplu Sözleşmesinin 22. maddesinde %2 barajının uygulanmasına karar verilerek sendikalar ve üyeler arasında ayrım yapılmıştır.

Sendikal özgürlüğe, sendikacılığın gelişmesine ve sendikal faaliyetlere engel olacak nitelikte yapılan düzenlemeye karşı Hekimsen Sendikası olarak bütün sendika üyeleri için sendikal hakların savunulması adına Danıştay'da dava açılmıştır. Açılan dava kanunla değişiklik yapılan, Kanun Hükmünde Kararnamedeki düzenlemeye ilişkin olduğundan, bu hükümlerin iptalinin Anayasa Mahkemesince yapılması adına somut norm denetimi talepli olarak Danıştay'da dava açılmıştır.

Hekimsen sendika barajı davası

Kıymetli üyelerimize ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Anahtar Kelimeler: Sendika %2 Barajı Nedir, Sendika %2 Barajı, Sendika %2 Barajı Ne Demek, Sendika %2 Ne Demek, Sendika İkramiyesi Ne Kadar, Sendika İkramiyesi Kaç Tl, Sendika Tazminatı Ne Kadar, Sendika Tazminatı Baraj, Hekimsen Sendika Barajı, Hekimsen Sendika İkramiyesi, Hekimsen %2 Barajı, Hekimsen Üye Sayısı, 2023 Sendika İkramiyesi, Sendika İkramiyesi

Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları
Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası

2023 © HEKİMSEN | Artık Hekimsen Var
AllJect Design & Development & SteelSoft | Developed with for HEKİMSEN