HEKİMSEN Logo

HEKİMSEN | Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası

Vakıf Üniversitelerindeki İntern Hekimler Haklarını Arıyor | HEKİMSEN

Vakıf üniversitelerinde öğrenim gören tıp fakültesi öğrencisi intern hekimler, devlet üniversitesinde öğrenim görenler ile eşit haklara sahip olmadıkları gerekçesiyle hak arama mücadelesi veriyor.

Vakıf üniversitelerinde öğrenim gören tıp fakültesi öğrencisi intern hekimler, devlet üniversitesinde öğrenim görenler ile eşit haklara sahip olmadıkları gerekçesiyle hak arama mücadelesi veriyor. 

Devlet üniversitelerinde eğitim gören son sınıf tıp fakültesi ve diş hekimliği öğrencilerinin öğretim üyesi rehberliğinde doktorluğa attıkları ilk adımda aldıkları ücret, aynı işi yapan fakat vakıf üniversitesi öğrencisi olan doktor adaylarının aldıkları ücrete göre 3 ile 5 kat fazla. Bu ücreti vakıf üniversitelerinin mütevelli heyetleri dilerlerse yükseltebiliyor. 2547 sayılı YÖK kanununa getirilen ek madde ile düzenlenen ve mütevelli heyetlerinin keyfiyetine bırakılan bu durum, ‘eşit işe, eşit ücret’ isteyen vakıf üniversitesi öğrencileri tarafından yüksek sesle dile getiriliyor.İlgili kanun şu şekilde:

2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu “Ek Madde 29” ile birlikte (03/11/2022 yürürlüğe girmiştir); “Üniversitelerin tıp fakültelerinin beşinci yılını tamamlayıp altıncı yılına geçen öğrencileri ile diş hekimliği fakültelerinin dördüncü yılını tamamlayıp beşinci yılına geçen öğrencilerine intern eğitimi döneminde öğretim üyesi rehberliğinde yaptıkları uygulama çalışmaları karşılığında ilgili kurumların bütçesinden on iki ayı geçmemek üzere; Devlet üniversitelerinde ödemenin yapıldığı tarihteki net asgari ücret tutarında, vakıf üniversitelerinde ise 4.702 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda aylık ücret ödenir. “Vakıf üniversitelerinde bu tutarın üzerinde ödeme yapmaya ve yapılacak ödemenin tutarını belirlemeye mütevelli heyeti yetkilidir.” hükmü eklenmiştir.

Ucuz iş gücü amacı ile yapılan emek sömürüsüne karşı buradayız!

 “Tıp fakültelerinin 6. Sınıfında tıp öğrencileri doktorluğa bir adım daha yaklaşıp hastanelerde sağlık hizmetinin sunumuna katılırken gösterdikleri emeklerinin karşılığında ücret alıyorlar. En son yapılan düzenleme ile devlet üniversitelerinin 6. Sınıf tıp fakültesi öğrencileri için bu ücret asgari ücret seviyesinde yasa ile garanti altına alınmış durumda. Vakıf üniversitesi öğrencileri için ise belirlenen ücret, asgari ücretin 1/5’i oranına denk gelen bir ücret olup bu ücretin daha yüksek miktarlara ulaşması tıp fakültelerinin mütevelli heyetlerinin keyfine bırakılmış durumda. Bizler, vakıf üniversitelerindeki tıp fakültesi öğrencilerinin ucuz iş gücü olarak görülerek emeklerinin bu şekilde sömürülmesini doğru bulmuyoruz ve eşit ünvanlı olan tıp fakültesi intern doktorları için eşit ücret talep ediyoruz.

Normal şartlar altında sendikalara sadece kamu personeli üye olabilmektedir. Tıp, Diş ve Eczacılık Fakültesi öğrencilerini, kamu personeli olmamasına rağmen sendika bünyesinde barındıran tek sendika Hekimsendir. İnovasyonlarımızla diğer sağlık alanındaki 43 sendikaya örnek olmaktayız. Bu kapsamda Genç Hekimsen kolunda, son sınıftaki intern doktorların devlet üniversitelerdekilere nazaran 1/5 oranında ücret almaları kabul edilemez. İntern doktorların rotasyonlarda verdiği emeğin karşılığı bu değildir. Hekimsen olarak ücretsiz hukuki destek vereceğiz.

Sadece bu süreci takibe yönelik Hekimsen olarak bir avukatımız görevlendirildi. Yök'e bu maaş durumundan mağdur olan , tüm internleri kapsayacak sekilde Hekimsen  sendikası olarak intern hekimlerin talebini içeren yazı yazılacak. Eğer Yök ,vakıf üniversiteleri hastanelerindeki bu durumu düzeltecek bir önlem almaz ise ya da zımni (gizli red)yanıt verirse, Hekimsen olarak dava açılması planlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Hekimsen İntern Hekim, İntern Hekim Vakıf Üniversitesi, İntern Hekim Ücreti, Stajyer Doktor Ücreti, Vakıf Stajyer Doktor Ücret, Vakıf İntern Doktor Ücreti, Özel Üniversite İntern Hekim Maaşı, Vakıf Üniversiteleri İntern Hekim Maaşı, Vakıf Üniversitesi Hekimsen, İntern Hekimler Hekimsen, İntern Hekim Sendika, Tıp Fakültesi Öğrencisi Sendika

Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları
Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası

2024 © HEKİMSEN | Artık Hekimsen Var
AllJect Design & Development & SteelSoft | Developed with for HEKİMSEN