HEKİMSEN Logo

HEKİMSEN | Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası

Yönetmelikte Atılan Adımı Histoloji ve Embriyoloji Uzmanları Açısından Olumlu Karşılıyoruz | HEKİMSEN

Üremeye yardımcı tedavi uygulamaları ve üremeye yardımcı tedavi merkezleri hakkında yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmeliğin yayımlanmasını Histoloji ve Embriyoloji uzmanları açısından olumlu karşılıyor, eksik yönlerin de düzeltilmesini talep ediyoruz.

Üremeye yardımcı tedavi uygulamaları ve üremeye yardımcı tedavi merkezleri hakkında yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik yayımlanmıştır.

Gönderi Görseli

Histoloji ve Embriyoloji bilim dalında yeterli sayıda uzman olmadığı için bu güne kadar biyoloji, moleküler biyoloji ve genetik gibi dallardan mezun olanlar 3 - 6 aylık eğitimlerle embriyolog ünvanı verilerek üreme hücrelerinin döllenmesi, embriyo kültürü, takibi, seçimi gibi görevlerde bulunmuşlardı. Artık yeterli uzman hekimimizin olması ile bu zorunluluk ortadan kalkmış, tüp bebek laboratuvarlarında sorumlu uzman hekim bulundurma şartı getirilmiştir. Ancak, "Histoloji ve Embriyoloji uzmanı yoksa" şeklinde konulan istisna, eski durumu devam ettirmek isteyenler için yönetmelikte açık kapı bırakmaktadır.

"Sağlıkla İlgili Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"un 16. maddesi ile 2238 sayılı kanuna aşağıdaki ek maddeler eklenmiş olup Üremeye Yardımcı Tedavi Uygulamaları başlığı Ek madde 1 de:

"Doğal yollarla çocuk sahibi olunamadığı veya tıbbi gereklilik bulunduğu hâllerde, kadın ve/veya erkeğin üreme hücrelerinin tıbbi yöntemlerle döllenmeye elverişli hâle getirilmek ve vücut içinde veya dışında döllenmesini sağlamak suretiyle üreme hücreleri veya embriyo anne adayına uygulanabilir. Bu yöntem sadece evli olan eşler arasında gerçekleştirilir. Bu tedavi uygulamaları, Bakanlıkça belirlenen tıbbi esaslar çerçevesinde yalnızca Bakanlıkça yetkilendirilmiş hekimler tarafından ve Bakanlıkça ruhsatlandırılan üremeye yardımcı tedavi uygulama merkezlerinde gerçekleştirilebilir." denilmektedir.

İstisnalara açık kapı bırakmayacak ve bahsedilen kanuna uygun düzeltmeyi de bakanlığımızdan talep ediyoruz. 

Mevcut durumun düzeltilmesi için yeterli olmasa da adım atılmış olmasını takdir ediyor ve destekliyoruz.

Anahtar Kelimeler: Histoloji Embriyoloji Mevzuat, Üremeye Yardımcı Tedavi Mevzuat, Üreme Tedavi Mevzuat, Üremeye Yardımcı Tedavi Yetkisi, Üreme Tedavisi Yetkisi, Üreme Tedavi Yekisi Kimin, Üremeye Yardımcı Tedavi Yönetmeliği, Histoloji Embriyoloji Üremeye Yardımcı, Üreme Tedavi Histoloji, Üremeye Yardımcı Tedavi Histoloji, Üremeye Yardımcı Tedavi Embriyoloji

Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları
Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası

2024 © HEKİMSEN | Artık Hekimsen Var
AllJect Design & Development & SteelSoft | Developed with for HEKİMSEN