HEKİMSEN Logo

HEKİMSEN | Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası

14 Temmuz 2022 Hekimsen Basın Açıklamasıdır | HEKİMSEN

Hekimlerin asgari taleplerinin yerine getirilmesi ülkemize kazandıracak, eylemleri bitirecektir. Artık hükümetimize düşen hekimlerinin hakkını vermek, onların güvenliklerini sendikamızın da önerdiği uygulamalarla yeterince sağlamak, saygınlıklarını arttırıp hastalarımızın uyumunu arttırmaktır.

Hekimsen Sendikası başta hekimleri temsilen kurulmuş heterojen yapısı ve siyasetüstü konumu ile ilk ve örnek bir STK, bir sendikadır. Bu bağlamda hükümetimizin ilgili hemen her basamağına arz ve taleplerini iletmiş, asgari olması gerekenleri bildirmiştir.

Sendikamız kurulduğundan beri temsil yüzdesi ile olmasa bile, bizzat tüm kurucu üyeleri ve merkez teşkilatı aktif çalışan hekimler olduklarından, empati yapmaya bile gerek kalmadan sorunları bizzat yaşıyor olmaları nedeniyle hekimleri tam olarak temsil eden bir yapıdır ve bir ifadede bulunursa bu hekimlerin haklı ve mantıklı bir talebidir. Biz hekimlerin sesiyiz, ortak aklı ve birliğiyiz. Bu gerekçelerle, sendika olarak asgari taleplerimizin yerine getirilmesi durumunda sesimizi artık iş bırakma eylemleri yoluyla duyurmak zorunda kalmayacağız. Sendikamız bu konuda diğer birçok sendikanın ve STK'ların ortak hareket etme açısından desteğini almıştır. Sağlık Bakanlığımızın bizimle diyaloğa girmesini müteakip istişare, rapor, bilimsel çalışma, çalıştay sonuç bildirimleri, anket vb. bilimsel ve rasyonel yöntemlerle Sağlık Bakanlığımız ve hükümetimize çözüm önerileri sunulacaktır. Biz yıkmak için değil yapmak için kurulduk. Biz bu milletin evladıyız, bu devleti ve milleti yüceltmek için, sıhhatli yaşantısını sağlamak için buradayız. Ancak bize yapılan haksızlıkların hiçbir mesleğe yapılmadığını görüyor ve biliyoruz. 

Karşılanması gereken asgari taleplerimiz :

  1.  Sağlık kurumlarına girişlerde metal dedektörü vb. uygulamalarla delici kesici ve namlulu ateşli silah, elektromanyetik veya biber gazı gibi silahların girişine engel olunması.
  2.  Sağlık kurumlarına bu tür silahlarla girenlerin veya girmeye çalışanların tutuklu yargılanıp hapis cezasına çarptırılması. Tekrarı durumunda hapis cezasının para cezasına çevrilmemesi. Suç işlemek maksadıyla soktuğu anlaşılırsa para cezasına çevrilmeden hapis cezası uygulanması ve talep ettiğimiz diğer yaptırımların uygulanması.
  3.  En az maaş alan hekimlerin maaş tazminatları hariç, maaşlarının asgari dünya standartlarında olduğu gibi en çok maaş alan diğer bir sağlık çalışanının asgari 3 katından, asgari ücretin de 6 katından az olmamasının sağlanması. 

Şimdi kamuoyuna soruyoruz bunlar haklı talepler değil midir? Bu talepler hekimlere fazla görülür mü?

Sadece bu taleplerimizin yerine getirilmesi veya taleplerimizin kesin olarak yerine getirileceği taahhüt edilen yakın bir tarihin tarafımıza bildirilmesi durumunda Hekimsen Sendikası iş bırakma eylemlerini erteleyecek, diğer talepleri için 2. paragrafta ifade edildiği şekliyle sendikal faaliyetlerine devam edecektir. Hekimsen Sendikası eylemlerini başta hekimlerin haklı ve zaruri taleplerini ifade etmek, duyurmak için ve başka hiçbir yol bulamadığından çaresizlikten yapmaktadır. Sendikamız hekimlerin haklı taleplerini iletemez ve sorunları diğer sendikal faaliyetleri ile çözemezse diğer STK'larla işbirliği içinde ILO Sözleşmesi'nde yer alan meşru ve kanuni yol olan iş bırakma eylemlerine başvuracaktır. 

Kamuoyunun bilgisine sunarız.

Anahtar Kelimeler: İş Bırakma, Hekim, Fahrettin Koca, Sağlık Bakanlığı, Grev, Stk, Recep Tayyip Erdoğan, Sağlık, Acil, Güvenlik, Talep

Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları
Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası

2024 © HEKİMSEN | Artık Hekimsen Var
AllJect Design & Development & SteelSoft | Developed with for HEKİMSEN