HEKİMSEN Logo

HEKİMSEN | Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası

22 Temmuz 2022 Tarihinde Yayımlanan Bir Köşe Yazısına İlişkin Basın Açıklaması | HEKİMSEN

Sendikamızın amacı ile ilgili bir kara leke arayanlara önemle belirtmemiz gerekir ki; sendikamız Cumhuriyetin kuruluş ilkelerine bağlı, kamu sağlığını ve kamu yararını her zaman üstün tutan, devletine ve milletine bağlı ve her daim devletin ve milletin emrinde olan bir sendikadır. Alnımız da önlüklerimiz gibi aktır.

Temelleri 2018 yılında atılan sendikamız, kurulduğu ilk günden itibaren üyelerine ve tüm sağlık camiasına bir tek amacı olduğunu belirtmiştir; o da, insanüstü gayretle yerine getirdiğimiz ulvi mesleğimizi daha iyi koşullarda yerine getirebilmemizi sağlamaktır. Yaptığımız tüm basın açıklamaları ve eylemlerde de belirttiğimiz üzere; sendikamız sadece mesleğimizin koşullarının iyileştirilmesi suretiyle, daha iyi ve verimli, çalışırken can ve mal güvenliği tehlikesi olmaksızın, huzurlu bir ortamın tesis edilmesinin sağlanmasını talep etmektedir. Yapılan bütün açıklamalarımız ve aldığımız eylem kararlarında kamu sağlığı ilk önceliğimiz olmuştur. Sendikamızın amacı ile ilgili bir kara leke arayanlara önemle belirtmemiz gerekir ki; sendikamız Cumhuriyetin kuruluş ilkelerine bağlı, kamu sağlığını ve kamu yararını her zaman üstün tutan, devletine ve milletine bağlı ve her daim devletin ve milletin emrinde olan bir sendikadır. Alnımız da önlüklerimiz gibi aktır.

Basında çıkan asılsız haberlere ilişkin olarak özellikle belirtmek gerekir ki; bu ulvi mesleği yapan meslektaşlarımızın haklarının savunulması, devletimizin sağlık sisteminin daha iyi ve verimli bir noktaya taşınması amacını taşımaktadır. Yapılan haberler ile sendikamız, eli kanlı bir terör örgütü olan FETÖ ile yan yana getirilmek istenmektedir. Bu noktada önemle belirtmek gerekir ki; sendikamızın bütün talep ve açıklamaları sağlık sistemimizin ve tıp camiasının şartlarının iyileştirilmesi suretiyle kamuoyuna daha iyi hizmet sağlamaktır. Devletine ve milletine öldürülmeden, tehdit edilmeden, yaralanmadan ve malvarlığı ile tahdit edilmeden hizmet etmek için yapılan bu çalışmaların FETÖ ile anılması hukuka aykırılık ve suç oluşturduğu gibi vicdanları da yaralamaktadır. Yapılan bütün eylemler barışçıl bir şekilde yapılmış ve eylem yapıldığı günlerde dahi acil vakalara müdahale edilmiş ve kamu sağlığı için önem arz eden hususlar göz önünde bulundurulmuştur. Bu durum alınan bütün eylem kararlarında, ülkedeki tüm sağlık müdürlüklerine ve başhekimliklere bildirilmiştir.

Bu noktada önemle belirtmek gerekir ki; çalışmalarımız doğrultusunda elde edilen sağlık sistemindeki iyileştirmeler ferdi olarak bir hekimin değil bütün toplumun kazanımıdır. Bu kazanımları sağlamak adına devletine ve milletine bağlı, devletinin ve milletinin her zaman emrinde olan sendikamızın ve üyelerimizin adını eli kanlı terör örgütü olan FETÖ ile yan yana getirmek, adımızı yan yana zikretmek dahi bu vatana ve millete ihanettir. Adımızın yan yana zikredilmesi dahi sendikamız adına tahammül edilebilir bir durum değildir. O yüzden yapılan tüm asılsız haberler ve içine itilmek istendiğimiz bu yakışıksız durum için yaptıklarımız şu şekildedir; 

 1. Yapılan asılsız haberlere ilişkin olarak değişik zamanlarda ve müteaddit defa erişim engeli kararları alınmış ve ilgili kurumlara mahkeme aracılığıyla iletilmiştir (T.C. Gazipaşa Sulh Ceza Hâkimliği 2022/526 D.İş ve T.C.Tokat 2. Sulh Ceza Hâkimliği 2022/1219 D.İş ). 
 2. Mahkemelerde alınan erişim engeli kararlarının yerine getirilmesi için BTK’ya başvuruda bulunulmuştur. BTK’nın ilgili mahkeme kararını yerine getirmemesi durumlarında bunun için de suç duyurusunda bulunulmuştur. 
 3. Yine bu asılsız haberlere internet ağında ulaşılmasının önüne geçmek için yaygın kullanılan arama motorlarına, ilgili mahkeme kararları iletilerek mahkeme kararının yerine getirilmesi talep edilmiştir.  
 4. Yapılan asılsız haberlerin eser sahipleri ve sorumlu müdürleri hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur.
 5. Sendikamız kurucu üyeleri hakkında iç ve dış denetim esas olmak üzere İçişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığından araştırma ve bilgi edinme talebinde bulunulmuştur. Türk Hukuku Mevzuatı gereği herhangi bir terör örgütü ile iltisaklı olan kişinin kurucu üye olması mümkün değildir. Kurucu üyelerimizin başlangıçta taşıdıkları kurucu üye olma şartlarını halen taşıyıp taşımadıklarına ilişkin sendikamızın “Bizi denetleyin” çağrısı ilgili bakanlıklara iletilmiş olup, bakanlık yanıtı kamuoyu ile paylaşılacaktır.
 6. Yapılan haberlerde ismi geçirilerek zan altında bırakılan Sayın Başkanımız Adil Kurban, Yönetim Kurulu üyelerimiz Ogün Uçar ve İbrahim Taka adına suç duyurusunda bulunulmuştur. 
 7. Hürriyet Gazetesi köşe yazarı Nedim Şener tarafından yazılan, 22.07.2022 tarihinde, saat 06:29’da Hürriyet internet sitesinde (Bağlantı: https://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/nedim-sener/saglikta-feto-42104970 Arşiv: https://web.archive.org/web/20220722175859/https://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/nedim-sener/saglikta-feto-42104970) yayımlanan köşe yazısına ilişkin erişim engeli talebinde bulunulmuş ve köşe yazısının yayımlanmasının üzerinden 10 saat geçmemişken erişim engeli kararı alınmıştır (T.C. Tokat 2. Sulh Ceza Hakimliği 2022/1278 D.İş). Erişim engeli kararının gerekçesinde “...Talepte ekinde yer alan ve kararda belirtilen URL adresleri ile ilgili olarak yapılan incelemede "Doktora ilk destek de FETÖ iltisaklı sendika Hekimsen'den geliyor", "Şener: FETÖ İltisaklı Hekimsen" vb şekildeki haber içeriklerinin bulunduğu URL adreslerinde yer alan haberin gerçek olduğu hususunda şüphe bulunduğu söz konusu Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikasının günümüzde faaliyetlerine aktif olarak devam ettiği ve hakkında FETÖ ile iltisaklı olduğu gerekçesiyle faaliyetinin sonlandırılmasına ilişkin herhangi kararın bulunmadığı bu nedenle söz konusu haberlerin talep eden Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası (Hekimsen) tüzel kişiliğinin kişilik haklarına doğrudan saldırı niteliğinde olduğu, sendikaya üye olan gerçek kişilerin FETÖ ile irtibatlı veya iltisaklı olması hususunun sendika tüzel kişiliğinin doğrudan FETÖ ile iltisaklı olması anlamına gelmeyeceği bu nedenlerle gerçek, güncel ve kamu yararı bulunmayan haberlerin bulunduğu URL adreslerine erişimin engellenmesine ilişkin talebin kabulüne dair…” demek sureti ile Türk Yargısı haklılığımızı bir kez daha ortaya koymuştur. 
 8. Yapılan tüm asılsız yayınlara karşı maddi ve manevi tazminat davası açılacak olup, öncelikle bu yazıları yazanların, ek olarak da yayınlayanların ve sorumluların tespiti için başvuru yapılmıştır.
 9. Konya ili, Selçuklu ilçesi, Bosna Hersek Mahallesi, Kayalar Camisi'nde imam olarak görev yapan Ahmet Gür hakkında hem sendikamız adına, hem sendikamızın kurucusu ve yönetim kurulu üyesi Saygı Uğur adına suç duyurusunda bulunulmuştur. 
 10. Konya ili, Selçuklu ilçesi, Bosna Hersek Mahallesi, Kayalar Camisi'nde imam olarak görev yapan ayrıca Diyanet İşleri Başkanlığına Ahmet Gür hakkında idari soruşturma başlatılması ve meslekten ihraç edilmesi için başvuru yapılmıştır. Yapılan başvuru neticesinde idari soruşturmanın başlatıldığına ilişkin geri dönüş alınmıştır. Soruşturmanın akıbeti takip edilmektedir. 
 11. Sitemize (hekimsen.org) yapılan siber saldırı durdurulmuş olsa da konu ile ilgili failin tespiti ve cezalandırılması için suç duyurusunda bulunulmuştur.

Yapılan haksız ve hukuka aykırı hiçbir eylemin cezasız kalmaması adına tüm hukuki yollar tüketilene kadar çabalayacağımızı değerli üyelerimize ve tüm kamuoyuna bildiririz. 

Bütün bu açıklamalarımızı; tüm çabamız devletimize ve milletimize daha iyi hizmet etmek iken tarafımıza yapılan haksız ve çirkin karalamalara cevap olarak, Türk Milletinin ve Türk Devletinin vicdanına saygı ile sunarız.

Yukarıda bahsi geçen tüm mahkeme kararları internet sitemizde mevcuttur: hekimsen.org

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Anahtar Kelimeler: Basın Açıklaması, Hekim, Mahkeme Kararı, Nedim Şener, Fetö, Terör, Hürriyet, Diyanet, Siber Saldırı, Web Sitesi

Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları
Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası

2024 © HEKİMSEN | Artık Hekimsen Var
AllJect Design & Development & SteelSoft | Developed with for HEKİMSEN