HEKİMSEN Logo

HEKİMSEN | Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası

Aile Hekimliğinde Yeni Bir Düzenleme Şart | HEKİMSEN

Resmi bir açıklama yapılmamakla birlikte, Sağlık Bakanlığı tarafından aile hekimliğinde yeni bir düzenleme yapılacağına dair bilgiler basına yansımaktadır. Yeni mevzuat hazırlığında Hekimsen ve diğer hekim örgütlerinin görüşleri alınmadan yapılacak düzenlemeler 2021 de çıkarılan yönetmelik gibi ölü doğacak ve sahanın şikayetleri bitmeyecektir.

Resmi bir açıklama yapılmamakla birlikte, Sağlık Bakanlığı tarafından aile hekimliğinde yeni bir düzenleme yapılacağına dair bilgiler basına yansımaktadır.

Hekimsen de bir düzenleme ihtiyacı olduğuna inanmaktadır ve basından yansıyan bilgilere olumlu yaklaşmaktadır. Önceki yönetmelikteki eksikliklerin giderilmesi ve aile hekimliği uygulamasının hem hekimlere hem de halkımıza daha iyi hizmet vermesi beklenirken 2021 yılında çıkarılan yönetmelik bir hayal kırıklığı olmuştur. Kronik hastalık izlemleri uygulanabilir olmaktan ve ücretlendirmesi teşvik edici olmaktan uzak olduğu için kadük kalmış, sahada pratiğe yansımamıştır. Sözleşme feshi ile ilgili maddeler de Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmiştir.

Son dönemde yaşanan enflasyon ile aile hekimliği gider kalemleri fiyat artışı arasındaki büyük fark nedeniyle Aile Hekimlerinin gider kalemleri cari gider ödeneğinin çok üzerinde gerçekleşmiş, ödenek cari giderleri karşılayamaz hale gelmiştir. Cari gider ödeneğiyle beklenmedik bir cihaz arızasının finansmanında dahi güçlük çekilmektedir. Ayrıca İstanbul gibi kiraların pahalı olduğu illerde hizmet veren Aile Hekimleri çok daha ciddi finansal sorunlar yaşamaktadırlar.

Gezici hizmetler için ödenen ödenek önceden zaten, kullanılan aracın yıpranmasını göz önüne almadan sadece yakıt hesabıyla verilmesi nedeniyle düşükken; son yakıt zamlarıyla enflasyon zamları arasındaki fark, ödeneği kullanılan yakıtı dahi karşılayamaz duruma getirmiştir.

Diğer meslek gruplarına verilen ekstra farklar hekimliğin tüm dallarında olduğu gibi aile hekimlerine de verilmemiş, aile hekimliğinin başlangıcında ödenen hak edişlerle günümüzde ödenen hak edişler arasında alım gücü açısından bariz farklar oluşmuştur.

Hala devam etmekte olan pandemi sürecinin getirmiş olduğu iş yükü ve ekstra masraflar için de herhangi bir ödeme ya da iyileştirme yapılmamıştır.

Sevk zincirinin oluşturulmaması, vatandaşların aile hekimlerini hiçbir açıklama yapmadan değiştirme özgürlüğüne sahip olması gibi sistemin başlangıcından beri var olan yanlışlıklar aile hekimliğinin saygınlığını zedelemiş, vatandaşın gözünde istediği ilacı yazdırabileceği, istediği raporu alabileceği insanlar olarak görülmesine yol açmıştır.

Hiçbir kurumda bulunmamasına rağmen aile hekimliğinde izin kullanırken yerine bakacak birini bulma zorunluluğu getirilmiş, bulamadığı taktirde ücret kesintisi yoluna gidilmiştir.

Aile Sağlığı Çalışanları ise bağlı bulundukları aile hekimine haber dahi vermeden izine ayrılma hakkına sahiptir. Bu da aile hekimliği biriminin işleyişinde ekip anlayışının ve hekim otoritesinin zedelenmesine yol açmaktadır.

Aşı, izlem gibi performansa tabi işlemlerde vatandaşın hiçbir yükümlülüğünün ve yaptırımın olmaması da sistemin işleyişinde önemli bir zorluk olarak durmaktadır.

Mevzuatın net olmayıp yoruma açık olması her ilde farklı uygulamalara neden olmakta, hatta açıkça belirtilen bazı hususlar dahi yaptırım uygulanmaması nedeniyle idarenin keyfi hareket etmesine yol açmaktadır. Aynı şekilde net olmayan mevzuat aile hekimleri arasında da farklı uygulamalarla kendini göstermekte, bu da vatandaşlarda haklarına tecavüz edildiği hissini uyandırarak adalet duygusunu örselemekte ve şiddete eğilimi artırmaktadır.

Yeni ihdas edilen aile hekimliği birimleri ciddi maliyeti olan yatırımlardır. Yeni birimlerin Sağlık Bakanlığı tarafından oluşturulmaması aile hekimlerinin kısa bir süre sonra sistemden çıkmasına neden olmaktadır.

Aile Sağlığı Merkezleri şiddete en açık, en korumasız sağlık kurumlarıdır. Bu yüzden buralarda da şiddete karşı özel önlemler geliştirilmelidir.

Tüm bu olumsuz örneklerin ışığında hazırlanacak yönetmeliğin geniş istişareler yapılarak sahada çalışan hekimlerin görüşleri alınarak ve iyi düşünülerek ortaya konması gerektiği çok açıktır.

Yıllardır vatandaşın en memnun olduğu kamu birimi olan aile hekimliği sisteminde bu hatalardan dönülmez ise kaçışların başlayacağından ve vatandaşın memnuniyetinin azalacağından endişe edilmelidir.

Yeni mevzuat hazırlığında Hekimsen ve diğer hekim örgütlerinin görüşleri alınmadan yapılacak düzenlemeler 2021 de çıkarılan yönetmelik gibi ölü doğacak ve sahanın şikayetleri bitmeyecektir.

Anahtar Kelimeler: Aile Hekimliği, Aile Hekimliği Yönetmelik, Aile Hekimliği Düzenleme, Sağlık Bakanı Aile Hekimliği, Fahrettin Koca Aile Hekimliği, Aile Hekimliği Şiddet, Aile Hekimliği Mevzuat, Aile Hekimliği Yeni Düzenleme, Aile Hekimliği Yeni Mevzuat, Aile Hekimliği Yeni Yönetmelik

Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları
Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası

2023 © HEKİMSEN | Artık Hekimsen Var
AllJect Design & Development | Developed with for HEKİMSEN