HEKİMSEN Logo

HEKİMSEN | Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası

10 Dakikada 1 Olmaz: Diş Hekimliğinde MHRS Sayıları ve Enfeksiyon Riski | HEKİMSEN

10 dakikada 1 MHRS olmaz! Ağız Diş Sağlığı merkezleri diş hastalıkları için tedavi merkezi olmak yerine, hepatit ve HIV gibi ciddi bulaşıcı hastalıkları yayma merkezi haline gelme tehlikesi altındadır. Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığından sterilizasyon ve dezenfeksiyon protokolleri talep edilmiştir. Ardından, bakanlık nezdinde ve hukuki boyutta girişimlerimiz olacaktır.

Diş hekimlerinin MHRS sıklığı 10 dakikaya indirilmiştir. Diş tedavisini bu kadar kısa sürede tamamlamak bir yana, alet ve koltuk sterilizasyonu bile yapılamamaktadır. Ağız Diş Sağlığı merkezleri diş hastalıkları için tedavi merkezi olmak yerine, hepatit ve HIV gibi ciddi bulaşıcı hastalıkları yayma merkezi haline gelme tehlikesi altındadır. Otoklav cihazına giremeyen diş tedavi araç ve gereçlerinin, yüzey dezenfeksiyonunu sağlayan güçlü kimyasal maddeler, 8 dakika kadar bir sürede bakteri ve virüs ölümü sağlayabilmekte iken, 10 dakikalık MHRS dayatması halk sağlığını tehlikeye sokmaktadır.

Sendikamızın yapmış olduğu Diş Hekimliği Çalıştayı esnasında MHRS süresi 20 dakika iken dahi raporumuzda itiraz edilmiş, sürenin yetersizliğine değinilmişti. Bilimle bağdaşmayan ve halkın sağlığına tehdit oluşturan bu popülist politika ürünü durumun, halkın sağlığını korumakla görevli Sağlık Bakanlığı tarafından oluşturulması da özellikle düşündürücüdür. Yapılan dayatmalar bazı bakanlık bürokratlarının liyakatten uzak olduklarının açık bir göstergesidir.

Konu ile ilgili olarak sendikamızca Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığından sterilizasyon ve dezenfeksiyon protokolleri talep edilmiştir. Protokollerin tarafımıza iletilmesinin ardından bakanlık nezdinde ve hukuki boyutta girişimlerimiz olacaktır.

Kıymetli meslektaşlarımıza ve kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Dilekçe

İlgili dilekçe, Ankara Şubesi tarafından Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi dekanlığına iletilmiştir.

T.C. Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığına

Sağlık Bakanlığına bğalı Ağız ve Diş Sağlığı Merkezlerinde yapılan uygulamalarda yön gösterici olması iti bari ile fakülteniz kliniklerinde Enfeksiyon Kontrol Komitenizin yönergeleri doğrultusunda, iki hasta arasında uygulanmakta olan dezenfeksiyon - sterilizasyon protokolleriniz ile ideal zaman tablosunu içeren protokol bilgilerinizin, 4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu 7. Maddesinin 2. Fıkrası "Kurum ve kuruluşlar, ayrı veya özel bir çalışma, araştırma, inceleme ya da analiz neticesinde oluşturulabilecek türden bir b ilgi veya belge için yapılacak başvurulara olumsuz cevap verebilirler" gereği, tarafımızla paylaşılmasını saygıyla arz ve talep ederiz.

Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası (HEKİMSEN)

Ankara Şube Başkanı

Uzm. Dt. Banu YILDIRIM

Anahtar Kelimeler: Mhrs, Diş Hekimliği, Enfeksiyon, Enfeksiyon Protokolü, Diş Hekimliği Fakültesi, Mhrs Hekimsen, Diş Hekimliği Hekimsen, Enfeksiyon Riski, Ağız Diş Sağlığı Merkezi, Adsm

Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları
Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası

2024 © HEKİMSEN | Artık Hekimsen Var
AllJect Design & Development & SteelSoft | Developed with for HEKİMSEN