HEKİMSEN Logo

HEKİMSEN | Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası

Ayrıştırıcı Yönetmelikler Hakkında: Ayrıştırıcı Yönetmelikler Düzeltilmelidir | HEKİMSEN

Son çıkarılan her iki yönetmelik ayrıştırıcı maddeler ve sorunlar içermektedir. Hekimsen olarak bu yönetmeliklerle ortaya çıkan haksızlıklar giderilene ve talep ettiğimiz tüm özlük haklarımızı geri alana kadar mücadelemiz devam edecektir.

Sağlık Bakanlığının art arda çıkardığı her iki yönetmelik, ayrıştırıcı maddeler ve sorunlar içeren yönetmeliklerdir

Kamuoyuna bir kısım hekimin kazanımı varmış gibi yansısa da bu kazanımlar hem tüm hekimleri kapsamamaktadır hem de maaşa zam yerine ek ödeme şeklinde olması sebebi ile sürekliliği ve garantisi yoktur. Mağdur edilen pek çok branş ve bölüm vardır.

Yeni yönetmeliklerle beraber ortaya çıkan bu mağduriyetler ve kazanımlar ile adeta hekimleri ayrıştırma ve birlikte hareket etme yetilerini yok etme amaçlanmıştır.

Bu yönetmeliklerle;

  • SBA ile YÖK asistanları ayrıştırılmıştır,
  • Temel ile Klinik bilimler hekimleri ayrıştırılmıştır,
  • Aile hekimleri, TSM hekimleri, il ve ilçe sağlık müdürlüğü hekimleri, 112 hekimleri, halk sağlığı uzmanları gibi birinci basamak hekimleri ayrıştırılmıştır,
  • Hekimler arası kıdem adaletsizlikleri ortaya çıkmıştır,
  • Kurum hekimleri (Adli Tıp hekimleri, huzurevi hekimleri, cezaevi diş hekimleri) yok sayılmışlardır,
  • Hudut ve Sahiller Genel Komutanlığı hekimleri yok sayılmışlardır.

Tüm bu adaletsizlikler düzeltilene kadar, en düşük hekim maaşı 6 asgari ücretten daha az olmayıp, kıdeme göre arttırılana kadar ve hak edilen bu ücretlerin tamamı emekliliğe yansıyacak şekilde (tazminatlar hariç) hekimlerimize temel maaş olarak verilene kadar, tüm özlük haklarımız kazanılana kadar mücadelemiz devam edecektir.

Meslektaşlarımıza ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Anahtar Kelimeler: Sağlık Bakanlığı Yönetmelik, Aile Hekimliği Yönetmelik, Asistan Maaşı, Hekim Teşvik Ödemesi, Hekim Taban Ödemesi, Asistan Teşvik Ödeme, Hekim Maaşı, Hekimsen Ek Ödeme Basın Açıklaması, Basın Açıklaması, Hekimsen Yönetmelik, Hekimsen Sba Asistanları, Hekimsen Yök Asistanları, Hudut Ve Sahiller Hekim Ek Ödeme, Kurum Hekimi Ek Ödeme, Adli Tıp Hekimi Ek Ödeme, Kurum Hekimi Ek Ödemeleri, Birinci Basamak Hekim Ek Ödeme

Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları
Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası

2024 © HEKİMSEN | Artık Hekimsen Var
AllJect Design & Development & SteelSoft | Developed with for HEKİMSEN