HEKİMSEN Logo

HEKİMSEN | Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası

Basın Açıklaması: Yönetmeliklere Karşı İptal Davası (26 Ağustos 2022) | HEKİMSEN

Çıkarılan yönetmelikler katsayı adaletsizliğini ortaya çıkarmakta, hukuka uygun olmayan şekilde “Disiplin cezası alanların ödeme almaması” yolu ile bir suça iki ceza verilmesine neden olmaktadır. Hekimsen tarafından, ilgili maddeler için Danıştay’a başvuruda bulunularak iptal davası açılacaktır.

Sağlık Bakanlığı Ek Ödeme Yönetmeliği ve Aile Hekimliği Ek Ödeme Yönetmeliği mevcut hali ile hukuki zemine uygun olmayan maddeler barındırmaktadır.

İlgili maddeler katsayı adaletsizliğini ortaya çıkarmakta, hukuka uygun olmayan şekilde “Disiplin cezası alanların ödeme almaması” yolu ile bir suça iki ceza verilmesine neden olmaktadır.

Hekimsen tarafından, ilgili maddeler için Danıştay’a başvuruda bulunularak iptal davası açılacaktır.

Yanlış bulunan diğer maddeler üzerinde hukuk birimimiz çalışmalarına devam etmektedir.

Kıymetli meslektaşlarımıza ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Anahtar Kelimeler: Hekimsen Yönetmelik İptal Davası, Hekimsen İptal Davası, Hekimsen Yönetmelik Basın Açıklaması, Hekimsen Aile Hekimliği Basın Açıklaması, Hekimsen Ek Ödeme Basın Açıklaması, Ek Ödeme Yönetmeliği İptali, Hekim Ek Ödeme Yönetmelik İptali, Hekimsen Ek Ödeme Yönetmelik İptali, Hekimsen Yönetmelik İptali, Hekimsen Yönetmelik İptal Başvurusu

Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları
Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası

2024 © HEKİMSEN | Artık Hekimsen Var
AllJect Design & Development & SteelSoft | Developed with for HEKİMSEN