HEKİMSEN Logo

HEKİMSEN | Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası

Delege Seçimlerine İlişkin Basın Açıklaması (2 Mayıs 2024) | HEKİMSEN

Sendika genel kurul tarihinin yaklaşmasıyla birlikte bazı kişilerce mevcut yönetimi karalama kampanyası başlatıldığını, seçimde usulsüzlük yapıldığına dair üyelerimizi ve kamuoyunu yanıltıcı bilgilerin paylaşıldığını öğrenmiş bulunmaktayız. Tüm üyelerimizin ve delegelerimizin müsterih olmasını, yapılan dezenformasyona karşı dikkatli olunmasını üyelerimizin ve kamuoyunun dikkatine sunarız.

Sendika genel kurul tarihinin yaklaşmasıyla birlikte bazı kişilerce mevcut yönetimi karalama kampanyası başlatıldığını, merkez genel kurulu için yapılan delege seçimlerinde, bir iki sendika üyemizin başka illerden delege seçilmesi nedeniyle seçimde usulsüzlük yapıldığına dair üyelerimizi ve kamuoyunu yanıltıcı bilgilerin paylaşıldığını öğrenmiş bulunmaktayız.

Ne yazık ki gerçeklerin kasıtlı bir şekilde çarpıtılarak anlatıldığını ve sosyal medya paylaşımlarının da dezenformasyon amacıyla yapıldığını belirtmek isteriz.Merkez genel kurulu, şubelerin delegeleri tarafından merkez genel kurulunda şubelerini temsil etmek üzere kendi şubelerine bağlı illerden seçilen delegelerden oluşmaktadır. Hekimsen Tüzüğü’ne göre merkez genel kuruluna delege olarak katılmak isteyen her üye, üyesi olduğu şubeye bağlı illerden delege olarak seçilme hakkına sahiptir. Dolayısıyla şubeye kayıtlı olan bir üyenin, yalnızca bulunduğu ilin delegesi olarak seçilebileceğine dair bir zorunluluk bulunmamaktadır.

Bununla beraber merkez genel kuruluna delege olarak katılmak isteyen adayların listesi, ilgili seçim kurullarına tarafından askıya çıkarılmış, 3 günlük askı süresi boyunca şube binalarında ilan edilen delegelerin adaylıklarına hiçbir itiraz da yapılmamıştır. Bu şekilde merkez genel kurulu delege adaylığı kesinleşen üyelerimiz seçilme hakkını elde etmişlerdir. Şube genel kurullarında yapılan seçimlerden sonra da ilgili seçim kurullarına birçok itiraz yapılmış ancak yapılan itirazların tamamı kesin olarak reddedilmiştir.

Merkez yönetim kurulu tarafından genel kurul kararı alındıktan sonra, belli kesimler tarafından çeşitli sosyal medya platformlarında mütemadiyen yanıltıcı ve yanlış paylaşımların yapıldığını, tüm işlemlerin usule ve hukuka uygun yapılmasına karşın, hukuka aykırılık ve usulsüzlük iddialarının “çamur at izi kalsın” amacıyla yapıldığını gözlemlemekteyiz. 

Bu paylaşımları yapan kişilerin asıl hedeflerinin ise hem seçilen merkez genel kurulu delegelerinin üzerinde baskı kurmaya hem de mevcut yönetimi itibarsızlaştırarak, delegelerin oylarını devşirmeye yönelik olduğunu, bunu başaramadıkları takdirde üyelerimizde ve kamuoyunda yanlış algı oluşturarak merkez genel kurulunda yapılacak seçimlere gölge düşürmek için zemin oluşturma hazırlığı olduğunu özellikle belirtmek isteriz. 

Her ne kadar şube genel kurullarında yapılan, merkez genel kurulu delege seçimleri Hekimsen Tüzüğü’ne ve mevcut mevzuata uygun olarak hazırlanmış olsa da Hekimsen merkez teşkilatı bu konuda gerekli hukuki ve etik süreçleri işletecek olup sendikamız hakkında en ufak bir olumsuz duygu ve düşüncenin oluşmasına izin vermeyecektir.

Tüm üyelerimizin ve delegelerimizin müsterih olmasını, yanıltıcı sosyal medya paylaşımları ile yapılan açıklamalara itibar edilmemesini temenni eder, yapılan dezenformasyona karşı dikkatli olunmasını üyelerimizin ve kamuoyunun dikkatine saygılarımızla sunarız.

Anahtar Kelimeler: Hekimsen Delege, Hekimsen Başka İlden Delege, Hekimsen Seçim Usulsüzlük, Hekimsen Seçim Delege, Hekimsen Delege Seçimleri, Hekimsen Delege Seçimi Usulsüzlüğü, Hekimsen Delege Seçimleri Açıklama, Hekimsen Seçim Usulsüzlük Açıklama, Hekimsen Genel Kurul Delege Seçimleri, Hekimsen Delege Seçimleri Basın Açıklaması, Hekimsen Delege Seçimleri İddialar

Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları
Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası

2024 © HEKİMSEN | Artık Hekimsen Var
AllJect Design & Development & SteelSoft | Developed with for HEKİMSEN