HEKİMSEN | Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası

Mesleğimiz her geçen gün daha da yapılamaz hale geliyorken; ne sağlıkta şiddeti önleyici tedbirler alınıyor, ne de caydırıcı cezalar getiriliyor! Bir kez daha bu konuların önemine dikkat çekmek için hastane önünde toplandık ve basın açıklaması yaptık. 

Elazığ Fırat Üniversitesi Çocuk Acil Servisi'nde iki intern hekimimiz gece nöbeti sırasında hasta yakınının elini beline götürerek “Boş gezmiyorum, ben mafyayım, siz bittiniz, sizi yaşatmayacağım, hepiniz o… çocuğusunuz.” şeklindeki tehditlerine maruz kaldılar. Hasta yakınlarının hastane çevresini sarmasına ve çıkan arbedeye rağmen fail gözaltına dahi alınmadı.

Mesleğimiz her geçen gün daha da yapılamaz hale geliyorken; ne sağlıkta şiddeti önleyici tedbirler alınıyor, ne de caydırıcı cezalar getiriliyor! Bir kez daha bu konuların önemine dikkat çekmek için hastane önünde toplandık ve basın açıklaması yaptık. 

Hekimsen olarak kurulduğumuz ilk günden beri hekimlerimizin her türlü sorunuyla ilgilendik ve bundan sonra da  ilgilenmeye devam edeceğiz.

Sendika temsilcilerimiz yaptıkları basın açıklamasında "Daha eğitim hayatını bitirmemiş geleceğin hekimleri meslek hayatına başlamadan mesleğimizin en büyük sorunu olan hekime şiddetle karşılaşmaktadırlar.Bu olaylar gelecek adına bizleri endişelendirmekte ve inancımızı azaltmaktadır. Biz Hekimsen olarak kurulduğumuz ilk günden beri hekimlerimizin ve diğer sağlık çalışanlarının her türlü sorunuyla ilgilendik ve bundan sonra da  ilgilenmeye devam edeceğiz." dediler.

Hekimsen olarak gelecekte bu sorunların tamamen ortadan kalktığı bir Türkiye için çalışmalarımıza devam edeceğiz.

2022 © HEKİMSEN | Artık Hekimsen Var
Developed with for HEKİMSEN

Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları
Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası