HEKİMSEN Logo

HEKİMSEN | Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası

Üye kartınızı oluşturdunuz mu?

Üye Kartı Oluştur
Hekimlere Yapılacak Özlük Düzeltmesine Karşı Eylem Yapan Tüm Sendikaları Kınıyoruz | HEKİMSEN

Bildiğiniz gibi ne zamandır hekimlerin hak ettikleri özlük haklarının verilmediğinden, yanlış malpraktis uygulamasından, tek görevi tıbbı uygulamak bu şekilde sadece iyilik yapmak olan hekimlerin onları anlamayan insanlarca saldırıya uğramasından bahsetmiştik. Artık binlerce hekimin ...

Bildiğiniz gibi ne zamandır hekimlerin hak ettikleri özlük haklarının verilmediğinden, yanlış malpraktis uygulamasından, tek görevi tıbbı uygulamak bu şekilde sadece iyilik yapmak olan hekimlerin onları anlamayan insanlarca saldırıya uğramasından bahsetmiştik. Artık binlerce hekimin istifa etmesinden ve yurtdışına çıkma çabalarından bahsetmeyen de kalmadı.

Lütfen 3,2 kat bir mühendisliğe göre ders saati, zorluk derecesi ise zirvede olan, Tıp Fakültesini ülkemizde tamamlamış, 2 milyon insan içinde ilk 15 bine girmiş vatandaşımızın beyin göçü ile yurt dışına gitmesi ne büyük bir kayıptır düşünün.

Sağlık Bakanımız olayın ne derece kötü olduğunu hekim olması haysiyeti ile gördü ve son zamanlarda bizi dahi şaşırtan ve takdir ettiren açıklamalar yaptı ardından da özlük hakları noktasında minik bir düzeltme yapıldı.

Özeti ise aslında zaten hekimin başka bir kalemle aldığı(sabit ek ödeme) rakamı direk maaşa aktarıldı aktarırken de hak ettikleri değil ama iltifat nevinden bin TL bile değil bir rakamın eklenmesini istedi.

Sen misin bunu yapan ! Nasıl olur hekime zam yapılır da kalana verilmez !!!

Şimdi biraz anı tazeliyelim. Son Toplu Sözleşmede belki biliyorsunuz haksızlık namına ne varsa yapıldı. Normal memura % 8 zam sözleşmeliye % 40’a kadar…Diyanet personeline yurtlarda öncelik…Bizi ilgilendiren tarafı ise Hastanelerde çalışan hekim dışı sağlık çalışanının ek ödemesi % 20 arttırıldı. Yani hekimler havuz sisteminde zaten alamıyordu artık hiç alamaz olacaklardı. Bu durum bizim için artık kırmızı çizginin çok kez geçilmesi hadisesiydi ve eylem kararımızda etken oldu basın açıklamamızı https://www.youtube.com/watch?v=OvflJYYQjFs&t=11s bağlantısından seyredebilirsiniz. Ama diğer sendikalar ve hekim dışı personel hiç itiraz etmedi.

En son durumda hastanede çalışan bir acil hekimine verilen toplam ücret Aile Hekimliği Sisteminde çalışan ebe-hemşire kadar oldu.

Hastanelerde işlemler hekimler üzerinden yapılır. Mesela radyoloji, laboratuvar hizmetleri hepsi bir Tıp Uzmanlık branşıdır. Hemşirelik hizmetleri keza bu tıp mesleğine yardım içindir. Yani bir hekim bütün bu işleri yapabilecekken az sayıda hasta bakabilecek olması dolayısıyla, yardımcı personel basit bazı işlemleri öğrenir ve talimat üzere uygular. Yani tanı koyamaz, tedavi veremez ama uygulanmasında yardımcı olurlar. İşte burada verilen tahakkuk hekimlere yazılmadı ve hastaneye gelir olarak gösterildi.

Dahası mesela KBB branşında, uzman hekim arkadaşların birçok işlemi bakanlık BÜT(bütçe uygulama talimatı) tarafınca hastaneye ödenirken SUT(sağlık uygulama tebliği) tarafından hekime puan olarak verilmedi ve bu da hastanede hekim dışı gelir olarak gösterildi. Yıllara sarihan bu olaylar basamak basamak yetkili sendika ve işbirlikçileri ile arttırıldı ve sonra Sağlık Bakanının önüne gelinip:’ Sayın Bakanım bakın bu hekimlerin kazandırdığı bu da diğer personelin ama hekimlere daha çoğu verilebiliyor’, dendi ve hekimlerin ek ödemesi öyle bir kırpıldı ki artık sabit ek ödeme dışında hiçbir şey alamaz oldular.

Daha sonra sicil amirleri yönetmelikte değiştirildi öyle ki laboratuvarda çalışan personelin sicil amiri bağlı çalıştığı uzman olmadı. Artık personel hekime:’Sen benim amirim değilsin’ diyebildi. Sen 6 ben 4 yıl okudum dedi. Artık en son olarak ta hekime daha çok nasıl verilir dediler ve Sağlık Bakanlığının hekimlerin bu kabul edilemez durumuna azıcık bir merhem sürme gayretine de ‘TOPLU EYLEM YAPARAK’, karşı durdular !!!  Hayret ettik ki eylem yapmayı unutmuş veya bizden sonra hatırlamış, bazılarının başlarında hekimlerin de bulunduğu sendikalar hep birlikte hekimin özlük haklarını biraz olsun düzenleyecek çalışmaya karşı  eyleme gidecekler. Bunun üzerine endişelenen Bakanlıklar işi durdurdu ve tehir ettiler. Sonuçta karlı yine onlar çıkacak görünüyor. Kendi emekli maaşları devlet tarafından adeta gizlenen hekimin 2-3 katı emekli maaşı alan personel varken, hekimler yine ‘dağları taşları aldı’ diyecekler.

Hekimsen Sendikası tüm Sağlık Çalışanlarının Hakları, İdeal bir Sağlık Sistemi, mutlu hasta, mutlu hekim ve mutlu sağlık çalışanının olması için kurulmuştur. Ancak hekimlere yapılan haksızlık kimseye yapılmamıştır.

Ve şu bilinmelidir ki, hekimler yalnız bırakılmayacak ve gereken ne varsa yapılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Hekimsen Eski Gönderiler, Hekimsen Eski Haberler, Hekimsen Tüm Gönderiler, Hekimsen Tüm Haberler, Hekimsen 2021, Hekimsen 2022, Hekimsen 2020, Hekimsen 2019

Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları
Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası

2023 © HEKİMSEN | Artık Hekimsen Var
AllJect Design & Development | Developed with for HEKİMSEN