HEKİMSEN Logo

HEKİMSEN | Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası

Temmuz zammı sonrası hesaplama modüllerimiz güncellenmiştir.

Hesaplamaya Git
Hekimsen'den 4924 Sözleşmeli Hekimlikle İlgili Genelgeye Yürütmeyi Durdurma ve İptal Davası | HEKİMSEN

Hekimsen tarafından 4924 sayılı kanun içerisinde yer alan sözleşmeli hekim ile ilgili olarak çıkarılan Sağlık Bakanlığı 2022/9 sayılı genelgeye, yürütmesinin durdurulması ve iptali  talepli olarak 13 Ocak 2023 tarihinde Danıştay‘da dava açılmıştır.

Hekimsen tarafından 4924 sayılı kanun içerisinde yer alan sözleşmeli hekim ile ilgili olarak çıkarılan Sağlık Bakanlığı 2022/9 sayılı genelgeye, yürütmesinin durdurulması ve iptali  talepli olarak 13 Ocak 2023 tarihinde Danıştay‘da dava açılmıştır.

İşbu dava ile;

  1. Devlet Hizmet Yükümlülüğü devam eden hekimlerin sözleşmeli hekim olarak yerleştirme işlemlerinin yapılmayacağı hususunun kanunlara ve yönetmeliklere aykırı olduğu belirtilmiştir.
  2. Var olan sözleşmeli hekim pozisyonlarının muhafaza edilerek yeni açılan pozisyonların bu duruma göre dağıtılması gerektiği belirtilmiştir.
  3. Acil Tıp Hizmetleri ile Sağlık Müdürlükleri ve  Toplum Sağlığı Merkezlerinde yer alan pozisyonların feshedilmesinin ve bu birimlere sözleşmeli hekimlik pozisyonu verilmemesinin hukuka aykırılığı dile getirilmiştir.
  4. 2022 yılı için devam eden sözleşmeli hekimlik pozisyonların feshedilmesinin hukuka aykırılığı dile getirilerek bu pozisyonların muhafaza edilmesi gerektiği,  bu pozisyonların korunmamasının hukuka aykırı olduğu dile getirilmiştir.
  5. Söz konusu pozisyonların feshinin kesintisiz 10 yıl süreyle sözleşmeli personel olarak hizmet etmiş hekimlerin sürekli sözleşmeli hekim statüsüne geçişini engellediği belirtilerek bu durumun hukuka aykırılığı dile getirilmiştir.
  6. İşbu genelgenin bu zamana kadar sözleşmeli hekim olarak çalışan hekimlerin kazanılmış haklarına aykırı olarak tesis edildiği dile getirilmiştir.

Hekimsen olarak, 4924 sayılı kanunun kapsadığı sözleşmeli hekimlerimize hak mahrumiyeti yaratan genelgelere karşı hukuk birimimiz ile her zaman yanınızda olacağımızı bildiririz.

Gönderi Görseli

Anahtar Kelimeler: 4924 İptal, 4924 Genelge İptal, 4924 Hekim Genelge, 4924 Genelgesi İptal, 4924 Genelge Hukuk, 4924 Hekimsen, 4924 Sözleşmeli Hekim, 4924, 4924 Kadroları, 4924 Sözleşmeli Hekim Kadroları, 4924 Sayılı Kanun, 4924 Sözleşmeli Hekim 2023

Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları
Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası

2024 © HEKİMSEN | Artık Hekimsen Var
AllJect Design & Development & SteelSoft | Developed with for HEKİMSEN