HEKİMSEN Logo

HEKİMSEN | Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası

16 Temmuz 2021 İş Bırakma Ve Basın Açıklaması Eylemi Ertelenmiştir | HEKİMSEN

Daha önceki haberimizde ifade edildiği gibi, eylem erteleme kararı verilmiş olup, eylem yapılacak gün sendikamız tarafından kamuoyuna bildirilecektir.

Daha önceki haberimizde ifade edildiği gibi, eylem erteleme kararı verilmiş olup, eylem yapılacak gün sendikamız tarafından kamuoyuna bildirilecektir.

Anahtar Kelimeler: Hekimsen Eski Gönderiler, Hekimsen Eski Haberler, Hekimsen Tüm Gönderiler, Hekimsen Tüm Haberler, Hekimsen 2021, Hekimsen 2022, Hekimsen 2020, Hekimsen 2019

Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları
Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası

2024 © HEKİMSEN | Artık Hekimsen Var
AllJect Design & Development & SteelSoft | Developed with for HEKİMSEN