HEKİMSEN Logo

HEKİMSEN | Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası

Genel Merkez Delege Seçimleri İçin Adaylık Başvuruları Başlıyor (2024) | HEKİMSEN

Hekimsen Sendikası genel merkez delege seçimleri için adaylık başvuruları 16 Nisan 2024 tarihi ve 02.00 saati itibarı ile web sitesi üyelik sistemi üzerinden giriş yapıldıktan sonra, ilgili bölümden gerçekleştirilecektir. Tüm üyelerimize saygıyla duyurulur.

Hekimsen Sendikası Genel Merkez Delege Seçimlerine Katılım Çağrısı

Hekimsen Sendikası genel merkez seçimleri delege adaylığı için başvurular, tüm üyelerimiz için 16 Nisan 2024 tarihi ve 02.00 saati itibarı ile sendika web sitesi üyelik sistemi üzerinden, üye girişi yapıldıktan sonra ilgili bölümden gerçekleştirilecektir. Web ortamı üzerinden yapılacak başvurular için sistem asgari 2 gün açık kalacaktır. Doğal delege sayılan yönetim kurulu üyeleri başvurmayacaklardır. 

Demokratik Katılımın Önemi

Cumhuriyet idari şekli içinde demokratik sistem, tüm seçimler katılımın tüm toplum katmanları tarafından yapılması şartı ile çalışabilir. Aksi halde yönetimler toplumu temsil edemedikleri gibi ancak marjinal grupları temsil edebilir hale gelebilirler. Bunun örneklerini, ülkemizde nereye bakarsanız görebilirsiniz.

  • Demokratik katılım, toplumun siyasi ve sosyal hayatta aktif rol alması ve karar verme süreçlerine katkıda bulunması anlamına gelir.
  • Yüksek katılımlı demokrasiler, daha güçlü ve meşru kabul edilir. Toplumun karar verme süreçlerine katılımı, yönetime olan güveni ve desteği artırır.
  • Farklı bakış açılarının ve fikirlerin temsil edildiği demokrasiler, daha kapsayıcı ve toplumun ihtiyaçlarını daha iyi karşılayan kararlar alır.
  • Demokratik katılım, seçilmişleri topluma karşı sorumlu kılar. Toplum, seçilmişleri denetleyebilme ve gerektiğinde hesap sorabilme imkanına sahip olur.
  • Demokratik katılım, toplumda aktif ve sorumlu bireyler yetiştirir. Bu da toplumda demokrasinin ve diğer değerlerin gelişmesine katkıda bulunur.

Seçimlere katılarak, oy kullanarak, delege olarak, Hekimsen Sendikası'nda aktif rol alarak, görüş ve düşüncelerinizi ifade ederek sizler de Hekimsen Sendikası yönetimine demokratik katılımda bulunabilirsiniz. Demokratik katılım, her bireyin demokrasinin işleyişine katkıda bulunabileceği bir haktır ve aynı zamanda bir görevdir. Hepimiz demokratik katılımı teşvik ederek daha güçlü ve daha adil bir sendika inşa edebiliriz.

Delege Olmak Neden Önemli?

Üyelerin sesini duyurmak ve haklarını savunmak için genel merkez delegeleri oldukça önemli bir role sahiptir. Bu sadece tüm gücü ile tıbbın hekimlerin geleceği için çalışan Hekimsen Sendikası'na değil, aynı zamanda tıbba, ülkemizdeki sağlık sisteminin gelişmesine karşı olan bir görevimizdir.

Kimler Delege Olabilir?

Hekimsen Sendikası'nın bütün resmi üyeleri, delege seçimlerine başvuruda bulunabileceklerdir. Ayrıntılı bilgi için:

Tüzük

Delege Seçim Yönetmeliği

Delege Seçimine Nasıl Başvurabilirim?

Delege seçimine başvurmak için üyelerimiz, web sitesindeki üyelik sistemi üzerinden giriş yaptıktan sonra ilgili bölüme girerek sistem üzerinden çok basit bir şekilde başvuru yapabileceklerdir. Başvurular 16 Nisan 2024 tarihi ve 02.00 saati itibarıyla açılacak, asgari 2 gün açık kalacaktır.

Delege adaylarımız, illerimizin bağlı bulundu şubelere kendilerini tanıtmak amacı ile özgeçmiş benzeri kişisel tanıtım materyalleri gönderebilirler.

Başvuru Yap

Üye girişi yapıldıktan sonra, ilgili bölümden kolayca delegelik başvurusunda bulunabilirsiniz.

Asla yoğun olmayan, işinize ailenize karşı olan görevlerinizi aksatmadan delegemiz olabilir ve genel merkezin yönetimine katılabilirsiniz. Bu sadece tüm gücü ile tıbbın hekimlerin geleceği için çalışan hekimsen sendikamıza değil aynı zamanda Tıbba, ülkemizde ki sağlık sisteminin gelişmesine karşı olan bir görevimizdir. Katılmanızın önemini burada yeterince ifade edemediğimizi düşünerek siz üyelerimizi acil olarak genel merkez delege seçimilerine aday olmaya davet ediyoruz.

Anahtar Kelimeler: Hekimsen Genel Merkez Delege Başvurusu, Hekimsen Genel Merkez Delege Seçimleri, Hekimsen Genel Merkez Delegelik Başvurusu, Hekimsen Genel Merkez Delege Başvuruları, Hekimsen Genel Merkez Delege Başvurusu Yap, Hekimsen Genel Merkez Delege Başvurusu Nasıl Yapılır, Hekimsen Genel Merkez Seçim Delege, Hekimsen Genel Merkez Delege Seçim Başvurusu, Hekimsen Genel Merkez Delege Seçimleri Ne Zaman, Hekimsen Genel Merkez Delege Seçimleri Nasıl

Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları
Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası

2024 © HEKİMSEN | Artık Hekimsen Var
AllJect Design & Development & SteelSoft | Developed with for HEKİMSEN