HEKİMSEN Logo

HEKİMSEN | Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası

Hekimsen: Tüm Türkiye'de 9 Ekim 2023 Tarihlerinde İş Bırakma Kararı Alınmıştır | HEKİMSEN

Hekimsen Tüm Türkiye'de İş Bırakma Eylem Kararı: Hekimsen 9 Ekim 2023 tarihlerinde tüm Türkiye'de iş bırakma kararı almıştır. Yapılan tüm hatalar sonucunda, Hekimsen Sendikası güçlü bir şekilde hekimlerimizin talebini yansıtacak, haklarını savunacak ve arkalarında duracaktır. Tüm çalışanlarımızın güvenlik nedenleri ile iş yerlerinde bulunmamaları önemle duyurulur.

Sağlıkta şiddet, bugün hekimler için kabul edilemez bir noktadadır. Gerekli ve yeterli önlemlerin alınmaması, alınan önlemlerin uygulanmaması, hukuki kararların işlevsizliği, hekimlere yapılan haksızlıkların ve değersizleştirmenin görmezden gelinmesi, sağlıkta şiddetin halk arasında normalleştirilmesi, sağlık politikalarının yetersizliği gibi birçok olay, geldiğimiz bu noktanın sebepleri arasındadır. Yaşanılan tüm bu olaylara hukuki ya da bürokratik alanlarda gerekli yanıt verilememektedir.

Ayrıca kamuoyuna karşı hekimlerin değersizleştirilmesine müsaade edilmekte, kamuoyu gerekli şekilde aydınlatılmamaktadır. Yapılan asılsız haberlerin, sağlıkta şiddet yanlısı beyanların ve sağlıkta şiddeti kendine hak görenlerin gerekli cezaları almaması; sağlıkta şiddet olaylarının tırmanmasına katkıda bulunmaktadır. İşlenen suçlara bireysel bir suç olarak bakılmakta, hak etmiştir algısı yaratılmakta, sağlıkta şiddet suçu normalleştirilmeye çalışılmaktadır. Tüm bu durumlar, sağlıkta şiddetin artarak devam etmesine yol açmaktadır. Hekimlerin yaşamış olduğu tüm problemlerin yanında artarak devam etmekte olan sağlıkta şiddet problemi, hekimler için bir güvenlik sorunu oluşturmaktadır. Hekimlerin, insanlık dışı şartlarda çalıştırılmaları yetmezmiş gibi bir de şifa dağıtan elleri kırılmakta, düşmanmışçasına bir kinle şiddet görmekte, sağlık teröristlerinin hedefi olmaktadır.

Hekimsen Sendikası tarafından ayrıntılı bir şekilde belirlenmiş olan toplu sözleşme talepleri, yaşanılan tüm bu sorunların önemli bir kısmına çözüm getirebilecek nitelikteydi. Taleplerimiz uygulanmadığı gibi, sorunları çözebilecek önlemler de yetersiz kalmıştır. Bugüne kadar yapılan tüm yanlış uygulamalar ve hatalar sonucunda, hekimler çözüm arayışlarına güçlü bir şekilde devam etme noktasına gelmiştir. Hekimsen Sendikası, hekimlerimizin taleplerini yansıtacak, haklarını savunacak ve arkalarında duracaktır.

Hekimsen Sendikası, yaşanan tüm bu gelişmeler ve hekimlerimizin talepleri neticesinde 9 Ekim 2023 tarihinde tüm Türkiye genelinde 1 (Bir) gün iş bırakma kararı almış olup, eylem sonrasında sağlıkta şiddet kapsamında yer alan suçluların tutuksuz yargılanmaya devam etmesi halinde, eylemlerine sonraki günlerde aralıklarla yeni eylem kararları ile devam edecektir.

İş bırakma eylem kararı ile tüm Türkiye'de hiçbir poliklinik hizmeti yapılmayacaktır. Acil Tıp poliklinikleri bu kararın dışındadır, acil servis hizmetleri devam edecektir. Servislerde çalışan üyelerimiz, çalışmalarını aksatmayacak şekilde yeterli nöbetçi hekim ve diğer sağlık çalışanı bulundurmak şartı ile eyleme katılabileceklerdir (tüm servis, klinik çalışmaları, doğum salonları, evde bakım hizmetleri de bu kapsamdadır). Ayrıca yapılacak iş bırakma eylemleri sırasında elektif ameliyatlar yapılmayacaktır. İş bırakma eylemi, gündüz mesai saatlerinde yapılacaktır. Taciz ve güvenlik tehdidi sebepleri ile çalışanlarımızın o gün iş yerlerinde bulunmamaları önemle duyurulur.

İş Bırakma Eylemi: 9 Ekim 2023

Hekimsen Sendikası, 9 Ekim iş bırakma kararı almıştır. 114/2023 sayılı iş bırakma kararı ile tüm Türkiye genelinde iş bırakma kararı yapılacaktır. İş bırakma kararı ile 9 Ekim 2023 tarihinde tüm Türkiye'de doktorlar iş bırakacak, hiçbir poliklinik hizmeti yapılmayacaktır. İş bırakma kararı, tüm sağlık çalışanlarını da kapsamaktadır.

9 Ekim Doktorlar İş Bırakacak mı?

Tüm Türkiye genelinde 9 Ekim 2023 tarihinde iş bırakma eylemi yapılacaktır. 9 Ekim doktorlar iş bırakacaktır. İş bırakma eylemi kapsamında Hekimsen Sendikası'nın 114/2023 sayılı kararına uyan tüm sağlık çalışanları, o gün taciz ve güvenlik tehdidi gibi sebepler ile iş yerlerinde bulunmayacaktır. 

Gönderiye Ekli Dosyalar:

Anahtar Kelimeler: Doktorlar İş Bırakıyor Ekim, 2023 Doktorlar İş Bırakıyor, 9 Ekim 2023 Grev, 9 Ekim Doktorlar Çalışıyor Mu, 9 Ekim Hastaneler Çalışıyor Mu, 9 Ekim 2023 İş Bırakma Eylemi, Hekimsen İş Bırakma Kararı, 9 Ekim Hekimsen İş Bırakma, 9 Ekim İş Bırakma, 9 Ekim Sağlıkta Grev, 9 Ekim Sağlık Grevi, 9 Ekim Hastane Grev, 9 Ekim Hastane İş Bırakma, 9 Ekim Doktorlar, 9 Ekim Hekimler İş Bırakma, 9 Ekim İş Bırakma Eylemi

Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları
Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası

2024 © HEKİMSEN | Artık Hekimsen Var
AllJect Design & Development & SteelSoft | Developed with for HEKİMSEN