HEKİMSEN Logo

HEKİMSEN | Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası

Üye kartınızı oluşturdunuz mu?

Üye Kartı Oluştur
İSM, TSM, 112, Halk Sağlığı, Birinci Basamak Hekimlerimiz Hakkında | HEKİMSEN

İSM, TSM, 112, Halk Sağlığı, Birinci Basamak hekimlerimize teşvik ödeme verilmediği gibi, diğer basamaklarda şartsız verilen taban ödeme; negatif performans olarak getirilmiştir. Motivasyon ve ödüllendirme amacıyla ödendiği belirtilen taban ödeme; hedefler sağlanınca elde edilebilen, motivasyon kıran bir tavan ödemeden öteye gidememiştir.

1. basamakta çalışan koruyucu sağlık hizmetleri ve pandemi gibi bulaşıcı hastalıklarda ön cephede olan İl Sağlık Müdürlükleri, İlçe Sağlık Müdürlükleri, Toplum Sağlığı Merkezleri ve Halk Sağlığı Laboratuvarlarında çalışan hekimlerimizin mali haklarında bir iyileştirme olmamış, aksine 0,5-1,0 taban çarpanı ile tabiri caizse cezalandırılmışlardır.

Tıbbi imkansızlıklar ile baş etmek mecburiyetinde olan E2 E3 Entegre hastanelerde çalışan hekimlerimiz belki de sadece İl Sağlık Müdürlüğü çatısı altında olduğu için; neredeyse aynı işi yapıp aynı sorumluluğu alan meslektaşlarından ayrıştırılmış, kabul edilemez gelir farkına maruz bırakılmış, taban çarpanı adaletsizliği burada da ortaya çıkmıştır.

112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonları’nda ve Komuta Kontrol Merkezleri’nde görevli, acil hastaların ve afetlerin yönetim ve ilk müdahalesinde hayati öneme sahip olan ve çoğunlukla 24 saat nöbet usulü çalışan hekimlerimizin aldığı riskler, dokunduğu hayatlar göz ardı edilmiş; 0,5-1 taban çarpanına %10 fark verilerek bakan tarafından katsayılarının 1'in üzerinde olduğu söylenerek hak ettikleri ücret verilmiş gibi gösterilmiştir.

İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde çalışan hekimler bakanlık tarafından hekimlik yapmıyor olarak görülüyor ise bizlerin de bu konu hakkında bilgilendirilmesini talep ediyoruz. "Vatanını en çok seven işini en iyi yapandır" ilkesi ile çalışan hekimlerimize yapılan taban katsayısı haksızlığı, "Temel görevlerinizi yaparsanız tabanınızı tam alırsınız." mesajı bizim için kabul edilemezdir. 

Bu birimlere teşvik ödeme verilmediği gibi, diğer basamaklarda şartsız verilen taban ödeme; negatif performans olarak getirilmiştir. Motivasyon ve ödüllendirme amacıyla ödendiği belirtilen taban ödeme; hedefler sağlanınca elde edilebilen, motivasyon kıran bir tavan ödemeden öteye gidememiştir. Maalesef İl Sağlık Müdürlükleri ve birimlerinde çalışan hekimlerimiz taban ödemeyi tam aldıkları takdirde bile bu düzenlemeler sonucunda yoksulluk sınırının altında kalacaklardır.

Sendikal haklarımızı saklı tutarak bakanlığımızın adalet duygusunu zedelemeden bu haksızlığa son vereceğini umuyoruz. 

HEKİMSEN ilgili konular hakkında gerekli bürokratik yolları başlatmış ve talepleri iletmiştir, konunun takipçisidir.

Meslektaşlarımıza ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Anahtar Kelimeler: İl Sağlık Müdürlüğü Ek Ödeme, 112 Ek Ödeme, 112 Hekim Ek Ödeme, Acil Sağlık Hekim Ek Ödeme, Toplum Sağlığı Ek Ödeme, Sağlık Müdürlüğü Hekim Ek Ödeme, Halk Sağlığı Laboratuvar Ek Ödeme, Hekimsen Halk Sağlığı Ek Ödeme, Hekimsen Birinci Basamak Ek Ödeme, Hekimsen 112 Ek Ödeme, Hekimsen Sağlık Müdürlüğü Ek Ödeme

Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları
Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası

2023 © HEKİMSEN | Artık Hekimsen Var
AllJect Design & Development | Developed with for HEKİMSEN