HEKİMSEN Logo

HEKİMSEN | Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası

Memur Maaşlarına İstenen Zam %5 midir? | HEKİMSEN

TCMB yıl sonu enflasyon beklentisi %65 olmasına rağmen, Maliye Bakanı Sn. Mehmet Şimşek tarafından bundan sonra yapılacak zamların TCMB hedef enflasyon değerine göre yapılacağı açıklanmıştır. Bu durumda memur maaş zamları, hedef enflasyona göre %5 olarak anlaşılmıştır.

Bir yıl öncesinde aynı dönemde TÜİK enflasyon oranlarını açıklamış, memur maaş zammı %25 olarak belirlnmişti. Sendikamızın ve kamu personelinin itirazları sonrasında Cumhurbaşkanı Sn. Recep Tayyip Erdoğan'ın takdiri ile zam oranı %30'a getirilmişti. O dönemde TÜİK tarafından açıklanan %25 oranı, herkes için gerçekten uzak görünüyordu. Memur maaş zammı sonrasında işçi sendikaları ve kamu işveren arasında toplu sözleşme ise, ülkemizde yaşanan deprem felaketi nedeni ile ertelenmişti. Birkaç ay sonra seçim öncesine denk gelmesi ve açıklanan enflasyon ile gerçek enflasyon arasında açıkça çok büyük bir fark olması sebebi ile, yapılan toplu sözleşme ile en düşük işçi maaşı, ikramiye ve tediye gibi kalemler hariç 21.750 TL seviyesine getirilmiştir.

Yapılan bu toplu sözleşme de açıkça göstermektedir ki, gerçek enflasyon rakamları o dönem memur maaşlarına yapılan zamdan çok daha fazladır. Yaşanan bu gelişme sonrasında sendikamızın ve kamu personelinin itirazları neticesinde Cumhurbaşkanımız, temmuz ayında en düşük memur maaşının 22.000 TL seviyesine çıkarılacağının sözünü vermiştir. Ocak ayında yapılan %30 zammın eksik olduğunu belirten sendikamız, eylem kararı almış ve iş bırakmıştır. Ancak tüm itirazlarımıza rağmen yetkili fakat etkisiz konfederasyon, %30 olarak açıklanan zammı kabul etmiştir. Temmuz ayında enflasyon farkı ile beraber %17,5 zam alınacağı belli olduğunda, üzerinde çalışılan formüllerle memur maaş zammında adalet sağlanması amacıyla planlanan %17,5 oransal zam + 8077 TL emekliliğe yansımayan ve seyyanen ödenen ek ödeme, tüm kamu personellerine verilmiştir. Bu seyyanen zam ile birlikte bazı kamu personelleri %100 üzeri zam almış gibi görünse de, seyyanen zam uygulaması sebebi ile birçok kamu personelinin aldığı zam %30'da kalmıştır.

Bugünlerde TCMB tarafından resmi enflasyon beklentisi %65 olarak revize edilmiştir. Bu beklentiye göre memur maaşlarına yapılması gereken zam oranı en az %49,47 olmalıdır. Ancak TCMB yıl sonu enflasyon beklentisi %65 olmasına rağmen, Maliye Bakanı Sn. Mehmet Şimşek tarafından bundan sonra yapılacak zamların TCMB hedef enflasyon değerine göre yapılacağı açıklanmıştır. TCMB hedef enflasyon değeri, %5 olarak görülmektedir (Bkz: TCMB Web Sitesi). 12 yıldır tutmayan enflasyon hedefi, bu yıl mı tutacaktır?

Gönderi Görseli

Tüm bu yaşanan gelişmeler neticesinde, 2024 Ocak ayında memur maaşlarına %5 zam yapılmasının hedeflendiği görülmektedir. Memur maaş zammı, refah payı hariç en az %49,47 olarak belirlenmelidir. Zam oranı enflasyon hedeflerine göre belirlenecekse, bu hedefe %5 ekleme yapılmalı ve hedefin aşılması durumunda aradaki fark Temmuz döneminde yapılacak memur zammına ilave edilmelidir. Hedef enflasyonun gerçekleşmemesi halinde memurların yaşayacağı kayıp, enflasyon etkisi de göz önüne alınarak telafi edilmelidir.

Bugüne kadar bu konu hakkında yetkili fakat etkisiz konfederasyon, herhangi bir açıklamada bulunmamıştır. Hekimsen Sendikası'nın tavrı net ve hedefe yöneliktir. Hekimsen Sendikası, bir hekim sendikasıdır ve varoluşunun doğal bir sonucu olarak üye sayısı diğer sendikalardan daha azdır. Ancak etki bakımından, yetkili sendikaların önünde mücadele etmektedir. Bugüne kadar yaptığımız çalışmalar, eylemler ve aldığımız sonuçlar bu durumun kanıtı olarak görülmelidir. Temmuz ayı maaş zammı yapıldığında, memurlar arasında en az zam almış olan hekimler, sendikamız sayesinde bu duruma etkili bir şekilde itiraz edebilmiştir. Ülkemizde yaşanan ekonomik sıkıntılar işçi zamlarına yansıtılmazken, memura yapılan zamlara yansıtılmaktadır. Ekonomi, memurlara yapılacak zamdaki adaletsiz tasarruflarla mı düzeltilecektir?

2024 Ocak ayında yapılacak 2024 memur zammı için gerçek enflasyon değerinin altında yapılacak olan herhangi bir zammı kabul etmediğimizi bugünden bildiriyoruz. Yapılacak olan zam hedef enflasyon oranında yapılırsa, Hekimsen Sendikası ve hekimler eyleme hazırdır.

Anahtar Kelimeler: %5 Memur Zammı, Maaş Zammı %5, Memur Zammı Ne Kadar, 2024 Memur Zammı, Mehmet Şimşek Memur Zammı, 2024 Memur Zam Oranı, Enflasyon Hedefi, Enflasyon Hedefleri, Tcmb Enflasyon Hedefi, Memur Zammı Enflasyon, Ocak 2024 Memur Zammı, 2024 Hekim Zammı, 2024 Hekim Maaşları

Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları
Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası

2024 © HEKİMSEN | Artık Hekimsen Var
AllJect Design & Development & SteelSoft | Developed with for HEKİMSEN