HEKİMSEN Logo

HEKİMSEN | Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası

Sağlık Bakanlığımızdan Acil Önlem Taleplerimiz | HEKİMSEN

Hekimlerimizin acil olarak yerine getirilmesini bekledikleri taleplerini paylaşıyoruz. Bu acil gereklerin yapılmaması durumunda tıbba ve hekimlere verilen zarar kompanse edilemeyecek düzeylere varacak ve buna bağlı sağlık sistemimizde öngörülemeyecek kesintiler ve sıkıntılar baş gösterebilecektir.

Beyaz kod bildirimleri günde 40'lara kadar çıkmıştır. Bu sayı buz dağının görünen tarafıdır. Bildirimi yapılmayan beyaz kod olaylarının yapılanlardan kat be kat fazla olduğu tarafımızdan tahmin edilmektedir. En son yaşanan Uzm. Dr. Ekrem Karakaya cinayeti sağlık sistemimizdeki yanlış, hata ve eksikliklerin acilen düzeltilmesi gerektiğini yeniden göstermiştir.

Tıp fakültesini kazanmanın, bitirmenin ve meslekteki uygulamaların risk ve zorlukları ortadadır. Üniversite giriş sınavlarında ilk 15000’e girmeden Devlet Üniversitelerinde Tıp Fakültesi kazanılamaz. Tıp Fakültesi öğrencileri birçok lisans eğitimlerindeki ders saat sayısının 3 katından fazla ders alırlar. Tıp Fakültesi öğrencilerinin %10 kadarı ders zorluğundan kaynaklı en az 1 kez okuldan atılmaktadır. Mesleğin teknik zorluk ve risklerinin yanında mecburi hizmet, nöbet ve icap nöbeti gibi birçok meslekte olmayan uygulama zorlukları da yadsınamaz. Binlerce yıllık birikim ile oluşmuş bu zorlu ve ileri derecede teknik özellikteki tıp zanaatı hak ettiği karşılığı ve diğer birçok ülkede gördüğü değeri görmemektedir. Aşırı iş yükü altında yoğun ve mutsuz yaşayan hekimler tüm bunların üstüne bugüne kadar uygulanmış haksız malpraktis yasası, hatalı ve yanlış mevzuat, sağlıkta şiddet ve son 5 yılda daha belirgin olmak üzere geçinilemez düzeyde özlük haklarındaki kayıplar ile mesleklerini icra etmeye çalışmaktadır. Öyle ki acilde çalışan bir hekim orada çalışan diğer bir personel kadar ücret alıyor durumdadır. Hekimlerde kendilerine karşı adeta hasmane bir tutum gösterildiği fikri yaygınlaşmış ve onları bir yol ayrımına getirmiştir. Bu zarar artık sadece hekimlere değil, tüm tıp bilimine ve tıp zanaatına ve halk sağlığına dokunur hale gelmiştir. Zira tüberküloz tedavisine kadar birçok uygulama tıp biliminin ışığında yapılmak yerine idari tasarrufla yapılmaktadır. Son 2 yılda 4 bin civarında hekim derdini anlatamadan yurt dışına çıkmış, 9 binden fazla hekim de özel sektöre geçmiştir. Siyasi olarak suiistimal edilmek, Sağlık Bakanlığında bile idari kadrolardan dışlanmak ve tıbbı bilmeyen yetkililerin tıbbi konularda tasarruf sahibi olması hekimleri mesleklerini yapamaz duruma getirmiştir. Bu bağlamda Hekimsen Sendikası olarak elzem düzeyde acil bazı güvenlik uygulamalarının getirilmesini, ivedilikle özlük haklarının hak ettikleri düzeyde düzeltilmesini ve sağlık ve tıp alanındaki politika ve düzenlemelerde onları temsil eden siyaset üstü Hekimsen Sendikası gibi kurumların muhatap alınması ve onlarla istişare edilmesini talep ediyoruz. Unutulmamalıdır ki idari yapımızda istişare hem Türk kültürünün, hem de İslam kültürünün vazgeçilmez önemli bir unsurudur. Aynı zamanda istişare ehil kişilerle yapılmalıdır. Bu yüzden tıp bilimine vakıf olmayan bürokratlarla istişare yapılması ehil olmayan kişilerle yapılmış anlamı taşımaktadır.

Sağlıkta Şiddet için Acil Önlem önerilerimiz;

1) Sağlık Kurumlarına girişlerde metal detektörü vb uygulamalarla delici kesici ve namlulu ateşli silah, elektromanyetik veya biber gazı gibi silahların girişine engel olunması.

2) Sağlık Kurumlarına bu tür silahlarla girenlerin veya girmeye çalışanların tutuklu yargılanıp hapis cezasına çarptırılması.

3) Sağlıkta şiddetten hapis cezası alan ya da şiddetten sanık olan insanların yalnızca hastanelerin mahkum koğuşlarından sağlık hizmeti almaları, acil servis dahil kırmızı triyaj dışında hiçbir sağlık kurumuna girmelerinin engellenmesi, ancak bir kurul raporu ile bu durumun kaldırılması.

4)Hekimlerden isteyenlere diğer birçok devlet personeline yapıldığı gibi çok düşük vergilerle silah ruhsatı verilmesi, elektromanyetik silahların sağlık kurumlarında yaygınlaştırılması, ASM'lerde de asgari elektromanyetik silahlı güvenlik görevlisi istihdamının sağlanması.

Özlük Hakları İle İlgili önerilerimiz;

1)Hekimlerin Ek gösterge ve maaş tazminatlarının asgari dünya standartlarında olduğu gibi diğer bir sağlık çalışanının asgari 3 katı, asgari ücretin de 7 katından az olmamasının sağlanması.

2) Emekli hekimlerin gelirlerinin uygun düzeye getirilmesi.

Hekimlerimizin acil olarak yerine getirilmesini bekledikleri talepleri kırmızı renkle belirtilmiştir. (Renksiz formatta ise sağlıkta şiddet ile ilgili ilk 2 talebimiz, özlük hakları ile ilgili olan ilk talebimizin elzem olarak çözülmesi gereklidir.) Bu acil gereklerin yapılmaması durumunda tıbba ve hekimlere verilen zarar kompanse edilemeyecek düzeylere varacak ve buna bağlı sağlık sistemimizde öngörülemeyecek kesintiler ve sıkıntılar baş gösterebilecektir.

Gereğini bilgilerinize arz ederiz.

Anahtar Kelimeler: Basın Açıklaması

Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları
Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası

2024 © HEKİMSEN | Artık Hekimsen Var
AllJect Design & Development & SteelSoft | Developed with for HEKİMSEN