HEKİMSEN Logo

HEKİMSEN | Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası

Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı KHK Değişikliği Teklifi | HEKİMSEN

Hekimsen olarak net görüşümüz bu yasa tasarısının hekimlerimiz açısından tam bir hayal kırıklığı olduğudur. Bu tasarı ile kamudan istifaların ve yurtdışına hekim göçünün önüne geçilmeyeceği açıktır.

TBMM’ye sunulan “Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” sendikamız tarafından değerlendirildiğinde sağlık sisteminin meclis gündemine taşınması açısından olumlu bir adım olduğunu görmekteyiz. Fakat bu kanun tasarısı sayın bakanımızın beyan ettiği üzere hekimler açısından “büyük bir adım” değildir

Bu tasarı ne yazık ki; hekimlerin özlük haklarına ve maaşlarına yönelik bir iyileştirme içermemekte, emekliliğe yansıyan tek kalem maaş düzenini getirmemekte, mahsuplaşmayı ortadan kaldırmamakta ve haksız performans uygulamasına son vermemektedir. Hekimsen olarak net görüşümüz bu yasa tasarısının hekimlerimiz açısından tam bir hayal kırıklığı olduğudur. 

Hekimlerimizin talepleri doğrultusunda müjdelenen adımlara yönelik güven kırılması yoğun olarak hissedilmekte olup, bu tasarı ile kamudan istifaların ve yurtdışına hekim göçünün önüne geçilmeyeceği açıktır. 

Hekimlerin son umudu, hekim sendikaları aracılığıyla seslerini yetkililere duyurmak olmuştur. Taleplerimize istinaden haziran ayı içerisinde hekim özlük haklarında işe yarar ve uygulanabilir düzenlemeler gelmemesi ve hekim maaşlarında iyileştirme olmaması halinde 1 Gün 100 Bin Hekim ile sahanın sesini duyurmak için tekrar iş bırakma eylemine hazırlandığımızı bildiririz.

Anahtar Kelimeler: Hekimsen Kanun Teklifi, Hekimsen Kanun Önerisi, Hekimsen Khk, Hekimsen Khk Teklifi, Hekimsen Khk Değerlendirmesi, Hekimsen Eylem, Hekimsen 1 Gün 100 Bin Hekim, Hekimsen Eylem Kararı, Hekimsen Kanun, Hekimsen Öneri, Hekimsen Değerlendirme

Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları
Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası

2024 © HEKİMSEN | Artık Hekimsen Var
AllJect Design & Development & SteelSoft | Developed with for HEKİMSEN