HEKİMSEN Logo

HEKİMSEN | Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası

Şanlıurfa'da Neler Oluyor? | HEKİMSEN

Görünen o ki, Şanlıurfa’da sendikal yapılanma ve mücadelemize karşı yeni bir silah deneniyor. Şanlıurfa bir anda sendikal mücadelemizin en ön cephesi haline geldi. Bu cephede başarılı olmaları halinde diğer illerde de aynı silahı deneyecekler. Ama hesaba katmadıkları bazı şeyler var.

Urfa’da olanlar Türkiye’nin diğer illerinden çok da farklı değil aslında. Farkı, hekimlerin hak arama mücadelesinde yapılan mobbingin bir üst seviyeye taşınmış olması.

Hekimler yıllarca etinden et koparırcasına yapılan hak kayıpları karşısında uyandı, örgütlendi, sendikalaştı ve sendikal mücadelede en önemli argüman olan iş bırakma eylemleri yapmaya başladı. İş bırakma eylemleri sonucunda; bir taraftan hekimlerin teveccühü hekim sendikalarına yönelirken, bu güne kadar hekimleri uyutmuş olan sarı sendikalar da hem etkinliklerini ve saygınlıklarını yitirmeye hem de üye kaybı yaşamaya başladılar.

İş bırakma eylemleri sonucunda idareler ilk başlarda hiçbir işlem yapmaz hatta tutanak dahi tutmazlardı. Sonradan muhtemeldir ki; bazı idareciler bulundukları makamlara liyakatlerinden değil de, sarı sendikaların kulis çalışmaları ile geldiklerinden, yine aynı sendikaların baskısıyla hekimler üzerinde mobbinge başladılar.Bu mobbinglerle sendikal eylemleri engellemek TCK 118. maddeye göre hapisle cezalandırılmayı gerektiren bir suçtur. Buna rağmen yargı sürecinin uzun sürmesi ve hekimlerimize verilen cezaların iptalinin gecikmesinden cesaret alınarak, hekimlerimize usulsüz cezalar verilmeye devam edildi. Üstelik aynı idareciler sarı sendikaların yaptıkları eylemlerde, o sendikaların üyelerine ceza vermeyerek, çifte standart uygulamayı da ihmal etmediler.

Diğer taraftan sendika üyeliklerinde sudan sebeplerle evrakları onaylamadılar ve hukuksuz gerekçelerle üyelik dilekçelerini geri çevirdiler.

Savunma istenmesi ve savunmaların kabul edilmeyerek disiplin cezalarının verilmesi yanında hukuk dışı görevlendirilmeler, mevcut görevlendirmelerin gerekçesiz ve haksız iptali gibi uygulamalara Şanlıurfa’da şimdi de yenileri eklendi.

  •    Şanlıurfa ADSM de eylem yapan diş hekimlerine özel görevlendirmeler çıkarıldı.
  •    Yine Şanlıurfa’da Aile Hekimliklerinde sınıf düşürüldü.

Şanlıurfa bir anda sendikal mücadelemizin en ön cephesi haline geldi.

Görünen o ki, Şanlıurfa’da sendikal yapılanma ve mücadelemize karşı yeni bir silah deneniyor. Şanlıurfa bir anda sendikal mücadelemizin en ön cephesi haline geldi.Bu cephede başarılı olmaları halinde diğer illerde de aynı silahı deneyecekler. Ama hesaba katmadıkları bazı şeyler var. Öncelikle bu cephede sendikamızın çok başarılı, cesur ve idari tecrübesi de olan bir komutanı var. Arkasında bu güne kadar en çok sayıda hekim eylemi gerçekleştirmiş bir hekimsen var

Ve en önemlisi: 

BU MÜCADELEDE HEKİM AKLI VAR. 

Bu yüzden diyoruz ki:

Gelin bu hukuksuz uygulama ve mobbinglerden vazgeçin. Enerjinizi memleketin yararına olan işlerde sarf edin.

Hukukun terazisi yavaş tartsa da hassas tartar.

Anahtar Kelimeler: Şanlıurfa, Mobbing, Usulsüz Görevlendirme

Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları
Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası

2024 © HEKİMSEN | Artık Hekimsen Var
AllJect Design & Development & SteelSoft | Developed with for HEKİMSEN