HEKİMSEN Logo

HEKİMSEN | Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası

Sayın Bakanımıza Sahadan İkinci Mektup | HEKİMSEN

Ülkemizi hızla etkisi altına almaya devam eden Covid-19 salgınına yönelik sahadaki meslektaşlarımızdan gelen talepler doğrultusunda bugün, Sayın Bakanımıza bir  görüş daha ve öneri yazısı iletmiş bulunmaktayız. Yazıda özetle şu hususlara dikkat çekilm...

Ülkemizi hızla etkisi altına almaya devam eden Covid-19 salgınına yönelik sahadaki meslektaşlarımızdan gelen talepler doğrultusunda bugün, Sayın Bakanımıza bir  görüş daha ve öneri yazısı iletmiş bulunmaktayız. Yazıda özetle şu hususlara dikkat çekilmiştir:

1- Hastaneler ve ASM' lerde, kamuda esnek çalışma esasına göre düzenlemelerin, halen çoğu sağlık müdürlüğünce yürürlüğe konmadığı ve sağlık personelinin virüse maruziyet süresi göz önüne alındığında bu düzenlemenin bir an önce ülke çapında hayata geçirilmesinin elzem olduğu, bu hususta sağlık müdürlüklerinin görev bilinci ile hareket etmesinin beklendiği

2- Bir önceki yazımızda belirttiğimiz üzere, riskli grupların sağlık kuruluşlarına başvurmasına sebep olan, rapor  düzenlenmemiş ancak rapor kapsamına girmeyen, çoğunlukla son 3 ay içinde en az bir kez yazdırdıkları ve reçete ile yazılması zorunlu olmayan ilaçların bir kutu olsun eczanelerden verilebilmesi,

hususları bakanlığımıza iletilmiş, topyekün yürütmekte olduğumuz bu savaşta bütün sağlık çalışanlarına ve bilhassa Sayın Bakan' a muvaffakiyetler dilenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Hekimsen Eski Gönderiler, Hekimsen Eski Haberler, Hekimsen Tüm Gönderiler, Hekimsen Tüm Haberler, Hekimsen 2021, Hekimsen 2022, Hekimsen 2020, Hekimsen 2019

Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları
Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası

2024 © HEKİMSEN | Artık Hekimsen Var
AllJect Design & Development & SteelSoft | Developed with for HEKİMSEN