HEKİMSEN Logo

HEKİMSEN | Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası

Tokat’ta Aile Hekimlerimiz Huzursuz | HEKİMSEN

Tokat ülkemizin nadide güzel illerinden ancak bu aralar bu nadide ilimizde olmayacak şeyler oluyor ve vatanından milletinden hiçbir hizmeti esirgemeyen Aile Hekimleri maalesef Mobbing’ e varan etik dışı uygulamalara maruz kalıyor.  Kendi dertlerini bir basın açık...

Tokat ülkemizin nadide güzel illerinden ancak bu aralar bu nadide ilimizde olmayacak şeyler oluyor ve vatanından milletinden hiçbir hizmeti esirgemeyen Aile Hekimleri maalesef Mobbing’ e varan etik dışı uygulamalara maruz kalıyor.  Kendi dertlerini bir basın açıklamasında kısmen dile getirecekler ancak o kadar çok sıkılmış ve bunalmışlar ki basın açıklamalarına olayı takip ettiğimizden bazı şeyleri de biz hatırlatma ihtiyacı hissettik. Aile Hekimleri tüm sağlık çalışanları gibi yüksek risk altında çalışıyorlar ve genel anlamda Hekimler, normal popülasyonumuzdan 4-5 kat fazla covid-19'a yakalanıyor ve maalesef hayatlarını kaybediyorlar üstelik bu durum, ülkemizde meslek hastalığı olarak halen kabul edilmiyor, zaten görev şehidi sayılma şansları da yok. 1. Basamak hekimleri olarak çalışan aile hekimleri bu dönemde her türlü hastayla karşılaşabilmekte ve bu durum doğal olarak bulaşı kaçınılmaz kılmaktadır. Zira hastalığı taşıyan çoğu bireyde hastalık bulguları ya hiç yok yada silik bazı semptomlardan ibarettir. Hekimlerimize, Sağlık Bakanlığı'nca hemen her türlü kişisel koruyucu ekipmanın gönderildiğini ancak akılla izahı mümkün olmayan bir şekilde, Sağlık Müdürlüklerinden kendilerine ekipman çıkışı sağlanmadığını belirtiyorlar. Yine hiçbir çağrılarına Sağlık müdürlüğünün yanıt vermediğini, onları muhatap almadığını iletiyorlar. En son olarak da İl Sağlık Müdürlüğü tarafından, Hastanede yeterli hekim olmasına ve hatta hasta sayısı azlığından hastanelerin şikayet etmesine rağmen, gündüz vakitleri ASM’lerde çalışan Aile Hekimlerine Hastanede gece covid nöbeti yazılmış. Ama öyle bir nöbet yazılıyor ki mevzuat bile şaşırmış durumda. Ne kanuna ne Yönetmeliğe uygun... Çoğu aile hekimi nöbeti yanlış da bulsa sisteme katılmış durumda ama bir kısmı çeşitli nedenlerden katılamıyor. Şimdi de yeni bir liste hazırlanmış  ve  sadece daha önce mazeretleri sebebiyle katılamayan Aile Hekimleri listeye alınmış, başka kimse yok. Bu bir mobbing örneğidir. Biz hekimler, görüldüğü gibi sadece işimiz ve işimiz olmayan işlerle değil böyle bir idare ile de uğraşıyoruz. Bu uygulamalar üstelik bu zor zamanlarda hekimlerde nasıl bir duygu durum oluşturur, hekimler ne hissederler lütfen bir düşünün ve birazcık empati yapmaya çalışın rica ederiz.

Anahtar Kelimeler: Hekimsen Eski Gönderiler, Hekimsen Eski Haberler, Hekimsen Tüm Gönderiler, Hekimsen Tüm Haberler, Hekimsen 2021, Hekimsen 2022, Hekimsen 2020, Hekimsen 2019

Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları
Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası

2024 © HEKİMSEN | Artık Hekimsen Var
AllJect Design & Development & SteelSoft | Developed with for HEKİMSEN