HEKİMSEN Logo

HEKİMSEN | Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası

TTB Terörü Değil, Hekimi Temsil Etmelidir | HEKİMSEN

TTB merkez konseyi başkanı Şebnem Korur Fincancı, terör odaklarının sözde haber platformunda Türk Silahlı Kuvvetleri’nin insanlık suçu işlemiş olduğuna kadar varan türlü iftiralar atmakta, açıkça bölücü unsurlarla aynı dili kullanarak terörün yanında yer almaktadır. TTB merkez konseyi hakkında acilen soruşturma açılmalıdır. Askere düşmanlık, düşmana askerliktir!

Türk Tabipleri Birliği, Türk hekimlerinin sesi olmak amacıyla anayasal güvence altında, yasa ile kurulmuş olan bir kamu kurumudur. TTB; Türk halkının sağlığını korumak ve geliştirmek, herkesin ulaşabileceği sağlık hizmeti için çalışmak, meslek ahlakını korumak, hekimliğin çıkarlarını dile getirmek, hekimlerin maddi ve manevi haklarını korumak amaçları ile kurulmuştur ancak Zeytin Dalı Operasyonu sırasında “Savaş bir halk sağlığı sorunudur!” açıklaması yapan, terörü arkasında barındıran siyasi oluşumlar ile yakınlık kuran, türlü terör yanlısı etkinliklerde katılımı ya da açıklaması olan, savaşın son bulması için terör örgütü elebaşının serbest kalmasını savunan TTB yönetimi, açıkça Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne karşı terör odaklarının yanında olmayı seçerek hadsiz ve amacından sapmış bir şekilde faaliyet göstermektedir. 

TTB merkez konseyi, bugün ne yazık ki terör örgütlerine alenen destek veren bir noktadadır. Türk hekimlerini temsil etmeyen, Türk devletinin ve milletinin çıkarlarını gözetmeyen, hekimlerimizin sorunlarına çözüm olamayan TTB yönetimi, ellerine her fırsat geçtiğinde kuruluş ilkelerine aykırı olarak terörün yanında yer almaktadır.

Bugün medyaya yansıyan görüntüler ile gerçek amaçlarını bir kez daha göstermişlerdir. TTB merkez konseyi başkanı Şebnem Korur Fincancı, terör odaklarının sözde haber platformunda Türk Silahlı Kuvvetleri’nin insanlık suçu işlemiş olduğuna kadar varan türlü iftiralar atmakta, açıkça bölücü unsurlarla aynı dili kullanarak terörün yanında yer almakta ve terör örgütü propagandasına destek olmaktadır. 

Mevcut TTB yönetimi, hekim haklarını savunmak yerine hekim hakkı dışındaki her konuda, her türlü platformda hadsiz görüşler bildirerek bugün olduğu gibi türlü iftiralarla dış devletlere karşı Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni zor duruma düşürmeyi amaç edinmiştir. Şanlı Türk Ordusu geçmişte olduğu gibi gelecekte de terörle mücadeleyi kahramanca sürdürmeye devam edecektir.

Bir kez daha hatırlatıyoruz:

"Askere düşmanlık, düşmana askerliktir!"

Mustafa Kemal ATATÜRK

Bu zihniyet bugüne kadar biz hekimleri asla temsil etmemiş, bugünden sonra da edemeyecektir. Halkı korkuya, güvensizliğe ve paniğe sürükleyen, hekimleri birleştirmek yerine ayrıştıran, teröre ve siyasete alet olmuş bir TTB ile; hekimlik ruhunun, değerlerinin, maddi ve manevi çıkarlarının korunması mümkün değildir.

TTB merkez konseyi hakkında acilen soruşturma açılmalıdır. Bu konuda TBMM ve ilgili bakanlıkları göreve davet ediyoruz. TTB Meslek Kanunu’ndaki "yönetimin seçilmesi" ile ilgili maddeler değiştirilmeli, yönetim seçimi elektronik ortamda yapılarak tüm hekimlerin katılımı sağlanmalı ve Türk Tabipleri Birliği, bağlı olduğu Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni ve Türk hekimlerini temsil etmelidir.

TTB terörü değil, hekimi temsil etmelidir.

Saygılarımızla.

Anahtar Kelimeler: Ttb Terör, Şebnem Korur Fincancı, Şebnem Korur Fincancı Açıklaması, Ttb Kimyasal Silah, Şebnem Korur Fincancı Kimyasal Silah, Ttb Türk Silahlı Kuvvetleri, Türk Tabipler Birliği Terör, Tsk Kimyasal Silah, Türk Tabipler Birliği Pkk, Türk Tabipler Birliği Kimyasal Silah, Türk Tabipler Birliği Başkanı

Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları
Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası

2022 © HEKİMSEN | Artık Hekimsen Var
AllJect Design & Development | Developed with for HEKİMSEN