HEKİMSEN Logo

HEKİMSEN | Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası

Temmuz zammı sonrası hesaplama modüllerimiz güncellenmiştir.

Hesaplamaya Git
Yabancı Dil Tazminatı Ne Kadar? Hesaplama ve Başvuru ve Detaylar | HEKİMSEN

Yabancı dil tazminatı nedir? Yabancı dil tazminatı ne kadar? Memur dil tazminatı ne kadar? Dil tazminatı 2024 yılında ne kadar? Yabancı Dil Tazminatı alma şartları, sınavlar, düzeyler ve hesaplamalar ile ilgili bilgi alabilir, yabancı dil tazminatı ile ilgili önemli tüm bilgileri öğrenebilirsiniz. Yabancı Dil Tazminatı Başvuru Dilekçesi ile kolaylıkla başvuruda bulunabilirsiniz.

Hekimlerimiz, her gün yüzlerce hastayla karşılaşırken sadece tıbbi bilgi ve yeteneklerini değil, aynı zamanda yabancı dil becerilerini de kullanma olasılığına sahiptirler. Sağlık kurumlarında hastalarla iletişim kurarken veya uluslararası çalışmalara katıldıklarında yabancı dil bilgisinin önemi açıktır. İşte bu noktada, hekimlerin yabancı dil becerileri ve bilgileri karşılığında yabancı dil tazminatı devreye girer. Bu yazıda; dil tazminatı, yabancı dil tazminatı, dil tazminatı ne kadar, dil tazminatı nedir gibi soruların yanıtını bulacaksınız. Yabancı dil tazminatının detaylarına adım adım bakarak, hekimlerin bu avantajlı fırsatı nasıl en iyi şekilde değerlendirebileceklerini keşfedebilirsiniz.

Yabancı Dil Tazminatı Nedir?

Yabancı dil tazminatı nedir sorusunu kısaca cevaplamak gerekirse; devletin memura yabancı dil bilgisi sebebi ile, ya da yabancı dil bilgisini kullanması sebebi ile ödemekte olduğu bir tazminattır. 04 Ocak 2013 tarihli ve 28518 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Yabancı Dil Bilgisi Seviye Belirleme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik"in 4. maddesinin 1. fıkrasına göre, belirlenen dillerde yapılacak Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'nda, ilgili kanun hükmünde kararnamede belirtilen düzeyde puan alanlara yabancı dil tazminatı ödenmektedir.

Yabancı Dil Sınavları Ne Zaman Yapılıyor?

Yabancı Dil Sınavı Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dilleri için Mart, Nisan, Mayıs ayları içerisinde bir kez ve Eylül, Ekim, Kasım ayları içerisinde bir kez olmak üzere yılda iki kez; diğer diller için ise Mart, Nisan, Mayıs ayları içerisinde olmak üzere yılda bir kez yapılmaktadır.

Sınava giren adayların, YDS'de aldıkları puanlara göre yabancı dil bilgisi seviyeleri aşağıdaki tabloda gibi belirlenmektedir.

YABANCI DİL DÜZEYLERİ
Yabancı Dil DüzeyiPuan
A Düzeyi100 - 96
A Düzeyi95 - 90
B Düzeyi89 - 80
C Düzeyi79-70

Yabancı Dil Sınavı Kaç Yıl Geçerlidir?

Yapılan sınavlar beş yıl süreyle geçerli olup, bu sürenin bitiminde sınava girmeyenlerin yabancı dil seviyeleri bir alt düzeye inmektedir.

Örnek : A düzeyi (90-95) seviyesinde yabancı dil tazminatı alan bir kamu görevlisi 5 yıl sonra B düzeyi (80-89) seviyesinde yabancı dil tazminatı almaya başlar. A düzeyi üzerinden tazminat almaya devam edebilmesi için tekrar sınava girmesi gerekmektedir. Sınava girmediği takdirde her 5 yılda bir alt seviyeye düşmeye devam edecektir. Yabancı dil seviyesi C düzeyi (70-79) olanların yabancı dil tazminatları bir alt düzey olmadığı için 5 yıl sonunda kesilmektedir. Kesilmemesi için yeniden sınava girilmesi gerekmektedir.

Yabancı Dil Tazminatı Ne Kadar?

Yabancı dil tazminatı 2024 yılı için seviyelere göre dil bilgisinden kurumlarca yararlanılıyorsa 906,12 TL'den 226,53 TL'ye kadar değişmekte; dil bilgisinden kurumlarca yararlanılmıyorsa 566,32 TL'den 188,77 TL'ye kadar değişmektedir.

Yabancı dil tazminatı ne kadar sorusunun yanıtı, 2024 memur dil tazminat ücretlerinin yer aldığı aşağıdaki tabloda görülebilir. Yabancı dil tazminatı, hekimin yabancı dilinden kurumun yararlanıp yararlanmamasına bağlı olarak değişken miktarlarda ödenmektedir.

Yabancı Dil Bilgisinden Kurumlarınca Yararlanılır: Hekim bazen görevi sırasında yabancı dil kullanmak zorunda kalıyorsa "Yabancı Dil Bilgisinden Kurumlarınca Yararlanılır" göstergesi üzerinden tazminat ödenir.

Yabancı Dil Bilgisinden Kurumlarınca Yararlanılmaz: Hekim görevi sırasında yabancı dil kullanmak zorunda kalmıyorsa "Yabancı Dil Bilgisinden Kurumlarınca Yararlanmaz" göstergesi üzerinden tazminat ödenir.

2024 Yabancı Dil Tazminatı Ne Kadar?
YABANCI DİL TAZMİNATI ÜCRETLERİ
Yabancı Dil Bilgisinden Kurumlarca Yararlanılıyorsa
Dil DüzeyiDil Tazminatı GöstergesiNet Tutar
A düzeyi (96-100)1200906,12 TL
A düzeyi   (90-95)900679,5 TL
B düzeyi   (80-89)600453,06 TL
C düzeyi   (70-79)300226,53 TL
Yabancı Dil Bilgisinden Kurumlarca Yararlanılmıyorsa
Dil DüzeyiDil Tazminatı GöstergesiNet Tutar
A düzeyi (96-100)750566,32 TL
A düzeyi   (90-95)750566,32 TL
B düzeyi   (80-89)500377,55 TL
C düzeyi   (70-79)250188,77 TL

Dil tazminatı 2024 yılında yukarıdaki listede yer aldığı miktardadır. Yabancı dil tazminatından damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesinti yapılmaz. Hak edilmesinde ve ödenmesinde aylıklara ilişkin hükümler uygulanır. İlk ödeme, sınavın yapıldığı tarihi takip eden ay başından itibaren yapılır.

Yabancı Dil Tazminatı Nasıl Alınır?

Yabancı dil tazminatı sınavında belirtilen düzeyde başarılı olanlar kurum mutemedine başvurup sınav sonucunu ibraz ederek, yabancı dil tazminatından faydalanmaya başlarlar.

375 sayılı KHK kapsamında çıkarılan söz konusu yönetmelik, yabancı dil tazminatından faydalanabilmek için ilgili kamu personelinin Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından puan alması gerektiğini hüküm altına alması sebebiyle diğer dil sınavlarından elde edilen puanlarla yabancı dil tazminatı alınamamaktadır. Bu sınav haricindeki yabancı dil belgeleri (ÜDS, YÖKDİL,TOEFL vs.) için herhangi bir ödeme yapılmamaktadır.

Belirlenen unvanlar dışında kalanlar, yabancı dil tazminatı alabilmek için yabancı dil bilgisinden görevi sırasında yararlanıp yararlanılmadığına dair, hastane yöneticisinden onay alması şartı koyulmuştur. Bu şarta göre hakim ve savcılar, mülki idare amirleri, Dışişleri Bakanlığı meslek memurları, daire başkanı ve daha üst düzeyde yönetim görevinde bulunanlar, Türk Silahlı Kuvvetleri için Yarbay ve daha üst rütbede bulunanlar, üniversite öğretim elemanları, öğretmenler, mütercim ve tercümanlar için amirlerden onay alınması şartı koyulmamıştır.

Hekimlerimiz her gün yüzlerce hasta ile karşılaşmaktadır. Sağlık kurumlarında sık sık ve düzenli olarak yabancı dil bilgisi gerektiren hastalar ile karşılaşılmaktadır. Hekimlerin yabancı dil bilgisi kullanma olasılığı, diğer birçok onay istenmeyen unvandan daha fazla olduğu halde, amir onayı istenmesi düşündürücüdür.

Yabancı Dil Tazminatı Hesaplaması Nasıl Yapılır?

Hesaplama, Yabancı Dil Tazminat Göstergesi x Aylık Katsayı (0,509796) şeklinde yapılmaktadır.

Birden Fazla Yabanci Dil Tazminatı

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Belirleme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik'te belirtilen dillerden A-B-C düzeyinde başarı elde etmek şartı ile birden fazla yabancı dil tazminatından faydalanılabilmektedir.

Yabancı Dil Tazminatı Ödenen Diller

Yabancı dil tazminatı, ilgili yönetmelikte belirtilen diller için ödenmektedir. İlgili yönetmelikteki diller aşağıda belirtilmiştir:

 • Almanca
 • Arapça
 • Bulgarca
 • Çince
 • Danimarkaca
 • Japonca
 • Korece
 • Japonca
 • Ermenice
 • Farsça
 • Fransızca
 • Gürcüce
 • Hollandaca
 • İngilizce
 • İspanyolca
 • İtalyanca
 • Korece
 • Lehçe
 • Macarca
 • Portekizce
 • Rumence
 • Rusça
 • Sırpça
 • Ukraynaca
 • Yunanca

Yabancı dil sınavında yeterli düzeye sahipseniz ve yıl içerisinde hastalarınızı muayene ederken yabancı dil bilginizi kullanıyorsanız, sizler de yabancı dil tazminatınızı kurumlarınca yararlanıyor şekline dönüştürerek daha fazla yabancı dil tazminatı ücreti alabilirsiniz.

Yabancı dil tazminatı dilekçe örneğine, yabancı dil tazminatı başvuru dilekçesinin yer aldığı ekteki dosya üzerinden ulaşabilirsiniz.

Gönderiye Ekli Dosyalar:

Anahtar Kelimeler: Yabancı Dil Tazminatı Nedir, Yabancı Dil Tazminatı Ne Kadar, Dil Tazminatı Ne Kadar, Yds Dil Tazminatı, Yabancı Dil Tazminatı Nedir, Dil Tazminatı Nedir, Dil Tazminatı 2024, Dil Tazminatı, Memur Dil Tazminatı, Yabancı Dil Tazminatı, Memur Dil Tazminatı 2023, Yabancı Dil Tazminatı 2023, Dil Tazminatı Nasıl Alınır, Yabancı Dil Tazminatı Yönetmeliği, 2024 Dil Tazminatı, Dil Tazminati, Memur Yabancı Dil Tazminatı, Memur Yabancı Dil Tazminatı 2024, Dil Tazmintı Sınavları Hangileri, Dil Tazminatı Sınav Kaç Yıl Geçerli

Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları
Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası

2024 © HEKİMSEN | Artık Hekimsen Var
AllJect Design & Development & SteelSoft | Developed with for HEKİMSEN