HEKİMSEN Logo

HEKİMSEN | Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası

Temmuz zammı sonrası hesaplama modüllerimiz güncellenmiştir.

Hesaplamaya Git
Yeni Ek Ödeme Yönetmeliği: Eskisi Gibi Yenisi de Hak Kayıplarını Telafi Edemeyecek | HEKİMSEN

Yeni Ek Ödeme Yönetmeliğinde Dikkati Çeken Farklılıklar; Eski Ek Ödeme yönetmeliğinde sistem şöyle çalışırdı şimdide bu sistem çalışıyor ki, yukardan aşağıya dolan bir havuz sistemi düşünelim, en yukarda ki havuz dolunca daha aşağıda ki dolu...

Yeni Ek Ödeme Yönetmeliğinde Dikkati Çeken Farklılıklar;

Eski Ek Ödeme yönetmeliğinde sistem şöyle çalışırdı şimdide bu sistem çalışıyor ki, yukardan aşağıya dolan bir havuz sistemi düşünelim, en yukarda ki havuz dolunca daha aşağıda ki doluyor ve en aşağıda ise hekim ve uzman hekimler vardır. Yani herkes tam ek ödeme aldığında ancak hekimler tam ek ödeme alabilirler. Hastanenin gelirleri standart olarak % 40 masraflara, % 20 devlete vergi olarak ve % 40 da Ek ödemeye ayrılırdı.

Sistem çeşitli revizyonlar gösterdi buna kalite katsayısı eklenerek Ek ödeme yüzdesi azaltıldı. SUT yani Sosyal Güvenlik Uygulama Tebliğinde 2008 yılından beri hastane gelirleri sabitlendi ve enflasyon oranlarına göre bile güncellenmedi. Bu arada tüm personel için sabit ek ödeme sistemi çıkarıldı zira artık çalışanlar sair bakanlıklarda çalışan kendilerine denk eğitimde olan çalışanlar kadar maaş alamıyorlardı. Bu sabit ek ödeme ile diğer bakanlıklar ile olan maaş farkı kompanze edildi. Fakat emekliliğe esas katsayılar sabit kaldı. Yani uzman hekimler bazı lisans mezunu bile olmayan devlet memurları kadar emekli maaşı alabildiler. Bundan dolayı da kanun hükmünde bir kararname içinde, seyyanen hekimlere emekli maaşları içinde bir ek ödeme daha getirildi. Ama bu özlük hakkı olarak verilmedi. Yani geldiği gibi gidebilir de.

Çok uzatmadan devam edelim, zaman içinde sabit ek ödemeler maaş zamlarıyla yükseldi ama hastane gelirleri sabit kaldı bu durumda tüm personel sadece sabit ek ödeme alabilir hale geldiler. İstisnası çok fazla hasta bakan, tedavi veren veya yine nispi fazla operasyon yapan hekimlerdi. Onlar o kadar büyük bir performans oluşturdular ki, kimse alamazken sabit dışı ek ödeme aldılar. Fakat bu durumda yardımcı sağlık personelimiz bu fazla çalışmaya direnç gösterdi. Zira kendi ek ödemesi artmayacaktı. Bu da hastanelerde ki hizmeti aksatan bir faktör oldu.

Ancak gelinen son noktada, ülke genelinde sağlık personelinin % 90’ı sabit dışı ek ödeme alamaz oldular. Bununla birlikte mevcut maaş ve sabit ek ödemelerini alabilmek için de çok yoğun ve ciddi bir performans göstermek zorunda kaldılar, öyle ki hemşire ve ebeler 1. Basamak sağlık hizmetlerine geçmek için yarışır hale geldi. Ama bu da çok kısıtlı olabildi ve geçmek neredeyse imkansızdı.

En son düzenleme ile SUT gelirlerine 12 yıl sonra ilk kez % 20 zam yapıldı. Ancak bu artış yıllara sarihan olmuş gelir kaybını karşılayamayacağı gibi tüm ek ödeme gelirlerine de yetecek düzeyde olamayacaktır.

Dahası hekimlere verilen katsayılar ki, çalışma barışına zarar verir haldedir. Biz sendika olarak bu katsayılar belirlenirken hangi bilimsel standartlara uyuldu, kimlerle istişare edildi merak etmekteyiz.

Özet olarak bu ek ödeme yönetmeliğini, arttırılan % 20 SUT gelirini, ve hekim branşlarına verilen katsayıların çalışma barışını bozup adaletsizliğe yol açması nedeniyle yetersiz buluyoruz.

Sağlık çalışanının başta özlük hakları içinde emekliliğe esas katsayıları adaletsizliği mevcuttur. SGK ödemesi en çok olan hekimler sistemi diğer çalışanlar içinde adeta finanse etmekte, ancak kendi aldığı eğitime denk olmayan, çalışma riski karşılaştırılamayacak kadar az olan, teknik bilgisi keza üçte biri kadar olmayan diğer devlet memurları kadar emekliğe esas katsayıları olmakta ve seyyanen yapılan zamma rağmen hak ettiklerini alamamaktadırlar.

Sağlık personeli ve başta hekimler çok büyük bir sağlıkta şiddetle karşı karşıya, özlük hakları verilmemiş, idari kuralların tıbbi kuralların önüne geçtiği sağlık sisteminde hasta ile sistem arasında sıkışmış tehdit altında iş yapıyor haldedirler. Tüm dünya sistemlerinin hatta savaşların bile etkilendiği veya durduğu salgın hastalık ortamlarında sağlık çalışanı en önde ve en büyük risk altında gece gündüz görev yapmaktadır. ‘…Siz rahat uyuyun’ diye. 

Anahtar Kelimeler: Hekimsen Eski Gönderiler, Hekimsen Eski Haberler, Hekimsen Tüm Gönderiler, Hekimsen Tüm Haberler, Hekimsen 2021, Hekimsen 2022, Hekimsen 2020, Hekimsen 2019

Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları
Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası

2024 © HEKİMSEN | Artık Hekimsen Var
AllJect Design & Development & SteelSoft | Developed with for HEKİMSEN