HEKİMSEN Logo

HEKİMSEN | Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası

Yönetmeliğe Rağmen 1. Basamakta Çalışan Hekimler Mağdur Edilmektedir | HEKİMSEN

Yoksulluk sınırının altında çalışmaya devam eden İl Sağlık Müdürlüğü, Toplum Sağlığı Merkezi, Halk Sağlığı Laboratuvarları, 112 Acil Sağlık Hizmetleri gibi 1. Basamakta çalışan hekimlerin teşvik ödemesiyle ilgili yönerge daha fazla vakit kaybetmeden ve mağduriyetler oluşmadan çıkarılmalı ve uygulanmalı, ek ödemelerde adalet sağlanmalıdır.

9 Kasım 2022‘de Resmi Gazete’de yayımlanan “Sağlık Bakanlığı ödeme yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik” yazısında belirtildiği üzere İl Sağlık Müdürlüğü, Toplum Sağlığı Merkezi, Halk Sağlığı Laboratuvarları, 112 Acil Sağlık Hizmetleri gibi 1. basamakta çalışan hekim ve hekim dışı personele teşvik ödemesi yapılması hakkında düzenleme yapılmış ve daha önce 1. basamağı yok sayan hatadan bir nebze dönülmüştü. Fakat; üzerinden 1 ay geçmesine rağmen hala herhangi bir yönerge çıkarılamamıştır. Bu sebeple 1. basamakta çalışan hekimlerimiz yoksulluk sınırının altında ücretlerle çalışmaya devam etmektedir. Daha fazla vakit kaybetmeden ve mağduriyetler oluşmadan teşvik ödemesine ilişkin yönergenin çıkarılması gerekmektedir.

Bir yılın üzerinde süren eylemler, basın açıklamaları ve sendikal çalışmalar sonucu 12 Ağustos 2022 tarihinde bakanlığımız tarafından ek ödeme yönetmeliği çıkarılmışsa da, bu yönetmelik sahada çalışan hekimlerin ve onların sözcüsü olan Hekimsen ve diğer hekim örgütlerinin görüşü alınmadan hazırlandığı için eksiklikler ve hatalar barındırmakta ayrıca aralıklarla yönetmelikte düzenlemeler yapılmaktadır. Bu düzenlemeler sonucunda hekimlerimizin yönetmelik şartlarına göre gelirleri azalmakta veya artmaktadır.

Bu düzenlemeler yapılmadığı sürece tekrar eylemselliğe geçmemek için önümüzde herhangi bir engel görülmemektedir.

Daha önce bakanlığımıza defalarca  ilettiğimiz gibi hekimler güvenceli, emekliliğe yansıyacak, tek ve yeterli ücretlendirmeyi istemektedir. Bu düzenlemeler yapılmadığı sürece tekrar eylemselliğe geçmemek için önümüzde herhangi bir engel görülmemektedir.

Anahtar Kelimeler: İl Sağlık Müdürlüğü Ek Ödeme, 112 Ek Ödeme, 112 Hekim Ek Ödeme, Acil Sağlık Hekim Ek Ödeme, Toplum Sağlığı Ek Ödeme, Sağlık Müdürlüğü Hekim Ek Ödeme, Halk Sağlığı Laboratuvar Ek Ödeme Hekimsen Halk Sağlığı Ek Ödeme, Hekimsen Birinci Basamak Ek Ödeme, Hekimsen 112 Ek Ödeme, Hekimsen Sağlık Müdürlüğü Ek Ödeme, Birinci Basamak Teşvik Ödemesi

Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları
Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası

2024 © HEKİMSEN | Artık Hekimsen Var
AllJect Design & Development & SteelSoft | Developed with for HEKİMSEN