HEKİMSEN Logo

HEKİMSEN | Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası

Temmuz zammı sonrası hesaplama modüllerimiz güncellenmiştir.

Hesaplamaya Git
16 Ağustos, 27 Ağustos 2021 Eylem Kararı | HEKİMSEN

6.08.2021 tarihinde tüm Aile Hekimi üyelerimizle iş bırakma eylemi yapılacak, 27.08.2021 tarihinde ise belirtilenler haricinde çalışan tüm birimlerde ve Ağız Diş Sağlığı Merkezlerimizde İş Bırakma ve Sendikamız yetkililerince Basın Açıklaması yapılması kararı alınmıştır.

1)Malpraktis konusu; Çıkarılmak istenen yasa malpraktiste komplikasyon ve tıbbi hata farkını ortaya koyamamıştır. Halen bu tıbbi sorun Sağlık Bakanlığı’na bile danışılmadan savcılıklara sunulmakta ve bir avukatlık çalışması haline getirilmiştir. Bu mahkemelerde astronomik rakamlar ceza olarak verilmekte olup işte komplikasyonu görmezden gelen bu yanlış hükümler nedeniyle, hekimler artık uzmanlık sınavında cerrahi branşları seçmemektedir. Hekim için 50 TL getirisi olmayan bir apandisit ameliyatı için yüzbinler TL tazminat vermek imkansızı kabul etmektir. 2) Özlük Haklarımız; Tıp fakültesi eğitim süresi standart bir mühendisliğin 3,2 kat ders saatine denk gelmektedir. Zorluk düzeyini anlatmak bile çok güçtür. En yüksek puanlarla Tıp fakültelerine giren öğrencilerin okuldan atılma oranı tüm diğer fakültelerden daha yüksektir. Bugün bir hekimin maaş katsayısı 3600 dür acilde çalışan bir hekim tüm ek ödemelerle 6500 TL civarında maaş almaktadır. Bu diş hekimleri içinde böyledir.  3)Aile hekimliği ile ilgili tüm yasal değişiklikler hekimlerin temsilcileri dinlenilmeden yapılmaktadır. Sahadan uzaklaşmış idareciler hiçbir geri bildirim olmadan belirli politikaları yönetmelik haline getirmekte bu da saha da ciddi sorunlar oluşturmaktadır. Daha önce bakanlığımızdan çıkacak yönetmelikler hakkında bilgilendirme talep etmemize ve geri bildirimde bulunmak istediğimizi bildirmemize rağmen hiçbir cevap alamadık. Bununla beraber yönetmeliklere göre A ve B grubu Aile Hekimliği birimlerinde zorunlu olarak en az 2 ek personel daha çalıştırmamız gerekmektedir ancak biz bu eleman alımını ihtiyacımıza göre düzenleyemiyor ve 2 sini de hemşire v.b mesleklerden almak zorunda kalıyoruz ancak güvenlik görevlisi çalıştıramıyoruz. Bakınız Aile Hekimlikleri kişiler hakkında tıbbi kararlar vermek zorunda da olan bir hekimliktir. Bu kararlar kişi için uygun değilse hekim tehdit alabilmektedir. Çok kez ASM’lere saldırılar olmuş ve Aile Hekimliğinde çalışan personelin hayatı risk altına girmiştir. Neden bize gerekli olmayan bir personeli alamıyor, günde ortalama 40 beyaz kod verilen ülkemizde güvenlik görevlisi çalıştıramıyoruz. Buna anlam veremiyoruz.  4.olarak böyle bir mantık olabilir mi? Bir proje düşünün bu projede ayrıca pandemi nedeniyle çok yoğunlaşmış Aile Hekimlerine yapamayacakları kadar yoğun bir iş, ek olarak verilmiştir. Bu burumda aşılama ve hasta muayenesi çok kısıtlı yapılabilecek veya yapılamayacak sonunda da aile hekimlerinin maaşı azaltılacaktır. Bu nasıl bir mantıktır, neyi amaçlamaktadır ?!  Bu nüfus sayısıyla bu takipleri yapmanın güçlüğünü yönetmeliği yazanlarda bilmektedirler ancak bize söyledikleri; ‘Sağlık müdürlüklerinize söyleyin nüfus sayınızı 2700’e düşürsün’ şeklindedir. Af edersiniz ama sistemi kuran biz miyiz ki ve bizim müdürlük üzerinde ne tür yaptırımımız olabilir ? Kaldı ki bu talep uygulanmadan bu yönetmelik uygulamaya nasıl geçirilebilir diye sormak hakkımız değil midir ?!  Dahası nüfusu 3000’in atında az sayıda Aile hekimi maaşına ek ödeme alabilirken çoğunluğun maaşından eksiltilecektir. Artma ise nüfusa bağlı mümkün değil. Yani hasta sayınız 4000 se hiçbir ek ödeme alamazsınız fazladan baktığınız hasta sizin maaşınızdan eksilltilmesine yol açacaktır. Biz Aile hekimleri vaktimizin önemli bir bölümü kayıt işlemleri için harcamaktayız. İşte bu yönetmelikte ki eklenen iş ayrıca öyle bir kayıt vakti alacaktır ki hekimlerin hasta muayene etmesine hiç vakti kalmayacaktır. Bankada, mahkemede, markette sırada sorun çıkarmayan vatandaşımızın Aile hekimliğinde beklemeye sabrı yoktur. Bunun sonucu da zaten şiddet yaşanabilmektedir. Biz herşey görmezden gelinerek çıkarılmış olan ve esas maksadı bize yapamayacağımız iş teklif etmek ve bütçe kısıtlamak gibi görünen bu yönetmeliğin bu eksikleri nedeniyle uygulanmasına karşıyız. Bugüne kadar tüm haklı taleplerimiz, gösterdiğimiz sistem hataları görmezden gelinmiştir. Daha önce 16.07.2021 tarihinde yapmayı planladığımız eylemimizi çeşitli nedenlerden ertelemiş ve yeni tarih açıklayacağımızı haberlerimizde paylaşmıştık.  Sendikamız 09.08.2021 gecesi yaptığı toplantısında; 16.08.2021 tarihinde tüm Aile Hekimi üyelerimizle iş bırakma eylemi yapılacak, 27.08.2021 tarihinde ise Acil Servis ve Poliklinikleri, Covit, Pediatri, Gebe, Onkoloji, Hematoloji Poliklinikleri ve tüm yatan hasta servis çalışmaları hariç(bu servislerde ise hekimler ihtiyacı karşılayacak sayıda bulunup mübadeleli çalışacaklardır), tüm aile hekimliği üyelerimiz, hastanede yukarıda ki poliklinikler hariç çalışan tüm birimlerde ve Ağız Diş Sağlığı Merkezlerimizde İş Bırakma ve Sendikamız yetkililerince Basın Açıklaması yapılması kararı alınmıştır. İl ve İlçe Sağlık Müdürlüklerinde çalışan üyelerimizde yukarıda yazılı olan branşlarda görev yapıp yapmadıklarına  göre eyleme katılacaklardır.

Bu kararımızın devletimiz, milletimiz, sağlık teşkilatımız için hayırlı olmasını temenni ederiz.

Anahtar Kelimeler: Hekimsen Eski Gönderiler, Hekimsen Eski Haberler, Hekimsen Tüm Gönderiler, Hekimsen Tüm Haberler, Hekimsen 2021, Hekimsen 2022, Hekimsen 2020, Hekimsen 2019

Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları
Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası

2024 © HEKİMSEN | Artık Hekimsen Var
AllJect Design & Development & SteelSoft | Developed with for HEKİMSEN