HEKİMSEN Logo

HEKİMSEN | Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlu Olsun! | HEKİMSEN

''Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" ilkesiyle kurulan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 103. Yıldönümünü ve milletimizin Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyoruz.

Dr. Mehmet Fuat Umay tüm çocukların bedenen ve ruhen sağlıklı, milletine faydalı nesiller olarak yetiştirilmesini "Çocuk Davası" olarak adlandırmış ve Bu davanın bütün Türk milletince sahiplenilmesi için Atatürk'ün himayelerinde 23 Nisan'ın Çocuk Günü ve Çocuk Bayramı olarak kutlanılmasını sağlamıştır. ilk defa 23 Nisan Himaye-i Etfal Cemiyeti çocukları tarafından Çocuk Günü veya Çocuk Bayramı adı ile 1923 yılında kutlanmaya başlanmış, 1925 yılından itibaren Milli Egemenlik Bayramı adını almıştır. Geniş katılımlı ilk Çocuk Bayramı 1927'de gerçekleştirilmiş 1929'dan itibaren ise, bu günün içinde bulunduğu hafta çocuk haftası olarak ilan edilmiştir. Ayrıca Doktor Fuat Bey'in Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki gayretleri ile çıkarılan kanunla hafta boyunca gönderimde olan mektup ve zarflara Himaye-i Etfal Cemiyeti yararına basılan "Şefkat Pulları" yapıştırılarak cemiyet için önemli bir gelir kaynağı elde edilmiştir.

Görüldüğü üzere hekimler sadece hekimliğin gerektirdiği koruyucu ve tedavi edici görevleri yapmakla kalmamış, aynı zamanda sanatta, siyasette, medeniyetin olduğu her yerde rol almışlardır. Bu yüzdendir ki; “Tıp Fakültesinden her şey çıkar, arada sırada da doktor çıkar” sözü darb-ı mesel olmuştur. Hekim olabilmeyi başarabilen insanlar, medeniyetin gelişimine de yüksek katkı sağlayan insanlar olmuşlardır. Bu katkının kadir ve kıymeti son zamanlarda bilinmese de altın çamura düşmekle değer kaybetmeyecektir. “Büyüyünce ne olacaksın?” Sorusunu sorduğumuzda ezici bir çoğunlukla  “Doktor olacağım” cevabını veren çocuklarımızın Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun.

Anahtar Kelimeler: 23 Nisan, Çocuk Bayramı, Ulusal Egemenlik, Çocuk, Atatürk, Mustafa Kemal Atatürk, Millet Meclisi, Dr. Mehmet Fuat Umay, Himaye-İ Etfal Cemiyeti, Türkiye Büyük Millet Meclisi, Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı

Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları
Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası

2024 © HEKİMSEN | Artık Hekimsen Var
AllJect Design & Development & SteelSoft | Developed with for HEKİMSEN