HEKİMSEN Logo

HEKİMSEN | Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası

4924 Sözleşmeli Hekimlerin Hak Kaybı Hakkında | HEKİMSEN

4924 Sayılı "Eleman temininde güçlük çekilen yerlerde sözleşmeli sağlık personeli çalıştırılması" hakkındaki kanunda son yapılan değişiklikle, bu kanuna tabi çalışan tüm sözleşmeli hekimlerin sözleşmeleri tek taraflı feshedilmiş olacaktır. Mevcut durumda sözleşmeli olarak çalışan TSM, İSM hekimleri ve acil servislerde çalışan hekimler gelirlerinde azalma yaşayarak hak kaybına uğrayacaklardır.

Hekimlerin ekmeği ile oynamaktan vazgeçin!

Beyaz reform olarak nitelendirilen sağlıkta dönüşüm sürecinde, Sayın Bakanımız Fahrettin Koca’nın ifade ettiği gibi personel yetersizliği yaşanan yerlerde ek 5000 adet 4924 sözleşmeli tabip kadrosu verileceği bildirilmişti. Bu kanunda son yapılan değişiklikle, bu kanuna tabi çalışan tüm hekimlerin sözleşmeleri tek taraflı feshedilmiştir. Mevcut durumda sözleşmeli olarak çalışan TSM, İSM hekimleri ve acil servislerde çalışan hekimler gelirlerinde azalma yaşayarak hak kaybına uğrayacaklardır. Böyle bir hak kaybı beyaz reformda kara bir leke olacaktır.

Değişikliklerin tek taraflı ve hekimlerin değişen şartlara göre gelecek planlaması yapmasına fırsat vermeyecek şekilde yapılmasını bir zulüm olarak görüyoruz. Bu nedenle 4924 kadrosunda bulunan hekimlerimizin kadro hakları “kazanılmış bir hak” olarak telakki edilmesi gerekir. Sayın Cumhurbaşkanımızın “Oyun esnasında yeni kurallar icat edilmez.” sözü hekimler için de geçerli olmalıdır.

Tıp Fakülteleri ve TUS'ta, nitelikten çok niceliğe önem veren popülist ve plansız yaklaşımla kontenjanların artırılması sonucunda, ileride kolayca değiştirilebilecek sözleşme şartları ile tekrar mağduriyetlerin yaşanabileceği özlük düzenlemelerini kabul etmiyoruz.  Sözleşmeleri gerekçe olmadan iptal edilen ve hak kayıpları olacak olan 4924 sözleşmeli meslektaşlarımızın mağduriyeti gösteriyor ki; güvenceli bir şekilde hakkımızı alabildiğimiz, emekliliğe yansıyan tek ve yeterli ücretlendirmeye geçilmesi elzemdir.

Hekimler, 4924 sayılı kanuna tabi olarak ya da taban, destek, teşvik gibi ek ödemelerle değil; 657 sayılı Devlet Memurları ödeme katsayılarında yapılacak değişikliklerle maaş ödemelerini almalıdırlar.

Ek ödemeler şimdi olduğu gibi toplam gelirin içinde büyük paya sahip olmamalı, teşvik edici oranlarda olmalıdır.

Anahtar Kelimeler: 4924 Sayılı Kanun, 4924 Sözleşmeli Hekim, Sözleşmeli Hekim Hak Kaybı, 4924, Sözleşmeli Hekim, Sözleşmeli Tabip, Hekim Sözleşme Feshi, Ek Tabip Kadrosu, 4924 Hekimsen, Hekimsen Sözleşmeli Hekim, Hekimsen Sözleşmeli Tabip, Hekimsen 4924 Açıklaması, Hekimsen 4924 Sözleşmeli

Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları
Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası

2024 © HEKİMSEN | Artık Hekimsen Var
AllJect Design & Development & SteelSoft | Developed with for HEKİMSEN