HEKİMSEN Logo

HEKİMSEN | Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası

Temmuz zammı sonrası hesaplama modüllerimiz güncellenmiştir.

Hesaplamaya Git
4924 Sözleşmeli Hekimlerinin Hak Kayıpları Hakkında Dava | HEKİMSEN

4924 Sözleşmeli Hekim ile ilgili olarak, Sağlık Bakanlığı 2023/1 sayılı "4924 Sözleşmeli Personel" konulu genelgenin hukuka aykırı şartlar barındıran maddelerinin iptali ve yürütmesinin durdurulması için Hekimsen Hukuk Birimi tarafından açılan davada, yürütmenin durdurulması istemine bakanlığın savunmasının alınmasından sonra karar verileceği tarafımıza bildirilmiştir.

4924 sözleşmeli hekimlerimiz ile ilgili olarak daha önce Hekimsen Hukuk Birimi tarafından, Sağlık Bakanlığı 2023/1 sayılı "4924 Sözleşmeli Personel" konulu genelgenin hukuka aykırı şartlar barındıran maddelerinin iptali ve yürütmesinin durdurulması için dava açılmıştı. Açılan davada yürütmenin durdurulması istemine bakanlığın savunmasının alınmasından sonra karar verileceği tarafımıza bildirilmiştir.

Yürütmenin durdurulması kararı verilmesi halinde genelgede yer alan:

"... Devlet hizmeti yükümlülüğünün son 6 (altı) ayı içerisinde başvurmaları ve Devlet hizmeti yükümlülüğünün bitimine müteakip 1 (bir) yıl çalışmayı taahhüt etmeleri kaydıyla yerleştirme işlemleri yapılacaktır." hükümleri, "Devlet hizmeti yükümlüsü olup da sözleşmeli pozisyona geçen personel, bir yıl çalışacağına dair vermiş olduğu taahhütnameye aykırı davranarak, sözleşmesini mazeret atamaları ile mahkeme kararlarının uygulanması hariç taahhüt ettiği süreden önce feshederse, fesih tarihinden itibaren 3 (üç) yıl geçmeden yeniden sözleşmeli pozisyonda istihdam edilmeyecektir." ve "usulüne uygun veya usulüne uygun olmadan sözleşmesini fesheden Devlet hizmet yükümlülüğü bulunmayan sözleşmeli personel ile fesih tarihinden itibaren 2 (iki) yıl geçmeden yeniden sözleşme imzalanmayacaktır. Devlet hizmet yükümlülüğü bulunanlar hakkında ise 5 inci madde uyarınca işlem tesis edilecektir."

hükümlerinin uygulaması kalkacaktır.

Bütün 4924 Sözleşmeli Hekimlerimize ve kıymetli meslektaşlarımıza saygıyla duyurulur.

Anahtar Kelimeler: 4924 Sözleşmeli Hekim, 4924, 4924 Sözleşme, 4924 Sayılı Kanun, 4924 Sözleşmeli Hekim Kadroları, Hekimsen 4924, Hekimsen 4924 Dava, Hekimsen Hukuk Birimi, 4924 Sözleşmeli Personel, Hekimsen Sözleşmeli Dava

Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları
Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası

2024 © HEKİMSEN | Artık Hekimsen Var
AllJect Design & Development & SteelSoft | Developed with for HEKİMSEN