HEKİMSEN Logo

HEKİMSEN | Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası

5 Dakikada 1 Olmaz: MHRS | HEKİMSEN

MHRS’nin 10 dakikada bir 2 hastaya randevu verecek şekilde düzenlenmesi ile hekimler hastalarına en fazla 5 dakika muayene süresi ayırabilmek durumunda bırakılmıştır. Durumun düzeltilmesi için Sağlık Bakanı Sn. Fahrettin Koca'nın olaya müdahil olarak bu yanlıştan bir an önce dönülmesi için kendilerine Hekimsen Yönetim Kurulu Başkanı tarafından mektup kaleme alınmıştır.

Dün itibari ile MHRS (Merkezi Hekim Randevu Sistemi)’nin 10 dakikada bir 2 hastaya randevu verecek şekilde düzenlenmesi ile hekimler hastalarına en fazla 5 dakika muayene süresi ayırabilmek durumunda bırakılmıştır. Hasta muayenesi için en uygun sürenin minimum 20 dakika olduğu Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından tavsiye edilmekte ve yapılan bilimsel çalışmalarla da desteklenmektedir. Bölümlere ve kurumlara göre bu süre daha da artabilmektedir.

Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan 9 Aralık 2021 tarih ve 2021/12 sayılı genelgenin 3. maddesinde de “Muayene süresi hekime ve ilgili branşın özelliğine göre değişebildiğinden randevu aralıkları en etkili şekilde hekimlerimiz tarafından oluşturulmalı ve başhekimliklerimizce onaylanmalıdır. Kamuoyunda gündem olduğu gibi 5 dakikada bir muayene yapıldığı şeklindeki söylentilere sebep olacak uygulamalardan sakınılmalıdır.ifadeleri ile muayene süresinin hekimler tarafından belirlenmesi gerektiği açıkça belirtilmektedir. Ayrıca Tıbbi Deontoloji Nizamnamesi’nin 2. Maddesinde de "Tabip ve diş tabibinin başta gelen vazifesi, insan sağlığına, hayatına ve şahsiyetine ihtimam ve hürmet göstermektir” ifadesi yer almaktadır.

MHRS’nin hekimlere 10 dakikada bir 2 randevu açması ile hekimler “özen yükümlülüklerini yerine getiremeden hızlı bir şekilde hasta muayene etmek” ile “özenle ancak kapısında hasta kuyruğu oluşmuş, şiddete müsait bir poliklinik ortamında hastaların tamamını muayene edemeden çalışmak” arasında bir seçim yapmak zorunda kalacaklardır. Ayrıca diş hekimlerinden de 15 dakikada bir hasta bakmaları istenmektedir. Diş hekimlerinin uyguladığı tedavilerin birçoğu lokal anestezi gerektirmektedir. Yapılan lokal anestezinin etkisini göstermesi dahi 15 dakika alabilmektedir. Bu durum da hekimlerde olduğu gibi özensiz muayeneye ya da hastaların tedavi alamamasına yol açmaktadır.

Tüm bu sebeplerle hekimleri MHRS ile 5 dakikada bir hasta bakmaya zorlamak istenmeyen durumlara yol açacaktır. Hekimin muayene süresi hekime bırakılmalıdır. Hekim ile hasta arasındaki ilişkiye zarar verecek müdahalelerden vazgeçilmelidir. 

Mevcut durumun düzeltilmesi için Sağlık Bakanı Sn. Fahrettin Koca'nın olaya müdahil olarak bu yanlıştan bir an önce dönülmesi için kendilerine Hekimsen Yönetim Kurulu Başkanı tarafından mektup kaleme alınmış ve gönderilmiştir.

Meslektaşlarımıza ve kamuoyunu saygıyla duyurulur.

Mektubu İndir

Anahtar Kelimeler: Hekimsen Mhrs, Mhrs 5 Dakikada, Hekim Mhrs Düzenlemesi, Mhrs Randevu Düzenlemesi, Hekimsen Randevu Açıklama, Hekimsen Mhrs Açıklama, Mhrs Sistemi Hekimsen, Mhrs Kaç Dakikada Bir, Hekim Randevu Kaç Dakikada Bir, Hekim Randevu Kaç Dakika, Mhrs Randevusu Kaç Dakikada, Uygun Hasta Muayene Süresi, Hekim Hasta Muayene Süresi

Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları
Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası

2022 © HEKİMSEN | Artık Hekimsen Var
AllJect Design & Development | Developed with for HEKİMSEN