HEKİMSEN Logo

HEKİMSEN | Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası

Temmuz zammı sonrası hesaplama modüllerimiz güncellenmiştir.

Hesaplamaya Git
Afet Bölgesinde Çalışan Hekimlerimizin Adına Taleplerimiz | HEKİMSEN

Mevcut şartlarda afet bölgesi hayat kurmak ve idame ettirmek için uygun değildir. DHY münhal kadroları bölge nüfus değişimlerine, binalarının kullanılabilirliğine göre yeniden planlanmalıdır. Gerek DHY ile deprem bölgelerine atanan hekimlerin, gerekse depremde gönüllü olarak çalışan doktorların sorunları bir an önce çözülmelidir. Hekimsen deprem sebebi ile yaşanılan tüm sorunların takipçisidir.

Hekimler depremin ilk gününden itibaren vatandaşlarımızın kurtarma ve tedavi çalışmalarına son derece fedakar bir şekilde katkıda bulunmuş, bir çok meslektaşımız gönüllü olmuş, bazıları görevlendirmelerini dahi beklemeden afet bölgesine gelerek çalışmalara katılmışlardır. Hatta kendisi depremzede olan bazı hekimler kendi dertlerini bir kenara bırakarak afetin yaralarını sarmaya çalışmışlardır. Bu yüzden hekimlerin haklı talepleri çalışmayı istememe şeklinde algılanmamalıdır.

Bölgede barınma, gıda, güvenlik ile ilgili temel ihtiyaçların giderilmesi hususunda ciddi aksaklıklar devam etmektedir. Hekimler ve aileleri bu bölgelerde yaşamak mecburiyetinde bırakılmaktadır.

Bölgenin bir çok yeri yaşamaya ve hekimlik mesleğini uygulamaya uygun olmamasına rağmen altyapı eksikliği görmezden gelinerek DHY münhal kadrolarının büyük çoğunluğu afet bölgesine ayrılmıştır. DHY münhal kadroları bölge nüfusundaki değişimlere, sağlık kurumlarının binalarının kullanılabilirliğine göre yeniden planlanmalıdır. DHY süresi çalışma şartlarının ağırlığı göz önüne alınarak kısaltılmalı, görev süresi biten hekimlere istedikleri şehre atanma hakkı tanınmalıdır. Süresi bitmeyen hekimler için de bu süre makul ölçülerde kısaltılmalıdır.

Sağlık kurumları binalarının sağlamlık testleri ivedilikle yapılmalı, hiçbir hekim ve sağlık çalışanı hayatlarını tehlikeye atacak çürük binalarda çalıştırılmamalı; lüzumlu görülen yerlerde konteynır, çadır hastane kurulması gibi çözümler getirilmelidir.

Sahada görev yapan üyelerimizden ve hekim arkadaşlarımızdan yöneticilerin hekimleri çürük ya da sağlamlığı tespit edilmemiş binalarda çalışmaya zorladığı bilgisi gelmektedir. Hekimlerin hayatlarını tehlikeye atma durumlarında sendikamız tarafından ilgililer hakkında derhal suç duyurusunda bulunulacağını, gerekli hukuki işlemlerin başlatılacağını bildirmek isteriz. İşbu sebeple hekimlerimizin çalıştığı binaların hasar durumu ile depreme dayanıklılık tespitlerinin ivedilikle yapılmasını ve sağlıklı çalışma ortamı için gerekli tedbirlerin alınmasını talep ediyoruz.

Mevcut şartlarda afet bölgesi hayat kurmak ve idame ettirmek için uygun değildir.

Sağlık hizmeti 1-2 haftalık kısa süreli, öncelikle gönüllülük esasına göre, yeterli olmadığı taktirde resen görevlendirmelerle sunulmalıdır. Görevlendirilecek hekim ve diğer personel için eş, çocuk ve çocuklarının öğrenim durumları, bakmakla yükümlü oldukları yakınlarının durumları gibi mazeretler göz önüne alınmalıdır.

Bölgede çalışan ve/veya görevlendirilen hekimlerin barınma sorunu çözülmeden çalışmak zorunda bırakılmamalı, barınma imkanlarının sağlanmasına öncelik verilmelidir.

OHAL kapsamında istifa ve müstafilik yolu da kapanmıştır. Bu sebeple deprem bölgesinde çalıştırılan hekimlerin mecburi hizmet süresi kısaltılmalıdır. Bunun yanında hastane olmaması nedeni ile bölgede çalışan hekimler ek ödeme de alamayacaktır. Maddi anlamda ciddi kayba da uğrayacak bu hekimlere ikramiye verilmeli ya da özel görev statüsünde ücretlendirme yapılmalıdır.

Bölgede sistem tam anlamıyla kurulana kadar hastanede çalışan hekimlerin ek ödemeleri tavandan verilmeli, aile hekimlerinin hasta sayıları 4000 nüfus, cari ödenekleri A grubu olarak hesaplanmalı, ek ödemeleri de tam olarak verilmelidir.

Yaşadığımız afet göstermiştir ki, hekimlerin gelirlerinin 4-5 farklı kalemde verilmesi en çok ihtiyacımız olduğu dönemde bile önümüze birçok engel çıkarmış, gelirlerimizde gerileme ihtimali doğmuş ve halen nasıl ödeneceğine bir açıklık getirilmemiştir. Bu nedenle tek kalemde maaş ödenmesi talebimizin önemi bir kez daha ortaya çıkmıştır. En kısa zamanda tek kalemde maaşa geçişle ilgili mevzuatın düzenlenmesini talep ediyoruz.

Bölgede çalışan ve/veya görevlendirilen hekimlerin çalışma süresine oranla yıpranma süreleri emekliliklerine yansıtılmalıdır. Gölcük Depremi sonrasında olduğu gibi bir defaya mahsus istediği bölgeye atanma hakkı verilmelidir.

Bina güvenliği, asbestozis, enfeksiyöz hastalıklar gibi risklere karşı hem gerekli iş güvenliği önlemleri alınmalı, hem de çalışma ve görevlendirme sürelerinde gerekli kısaltmalar yapılmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Depremde Hekimler, Hekimsen Deprem, İl Sağlık Deprem, Sağlık Bakanlığı Deprem, Deprem Gönüllü Doktor, Depremde Çalışan Doktorlar, Depremde Gönüllü Doktorlar, Depremde Hekim Sorunları, Depremde Doktorlar Çalıştı Mı, Doktorlar Depremde Gönüllü Mü, Dhy Deprem, Mecburi Hizmet Deprem, Devlet Hizmet Yükümlülüğü Deprem

Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları
Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası

2024 © HEKİMSEN | Artık Hekimsen Var
AllJect Design & Development & SteelSoft | Developed with for HEKİMSEN