HEKİMSEN Logo

HEKİMSEN | Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası

Afet Bölgesinde DHY ve Sağlık Politikaları Hakkindaki Görüşümüz | HEKİMSEN

Devlet Hizmet Yükümlülüğü kadrolarının dağılımının deprem bölgesinde yoğunlaşması bir gerçeği bizlere tekrar göstermiştir: Konunun profesyonelleri olan hekimler ve hekimlerin bağlı olduğu Sivil Toplum Kuruluşları ile istişare edilmemiş, sahayı ve sorunları yerinde gözlemlemiş hatta yaşamış hekimlerin görüşleri alınmamış, ve yine “Ben yaptım oldu” mantığı ile hareket edilmiştir.

  • Devlet Hizmet Yükümlülüğü kadrolarının dağılımının deprem bölgesinde yoğunlaşması bir gerçeği bizlere tekrar göstermiştir:
  • Konunun profesyonelleri olan hekimler ve hekimlerin bağlı olduğu Sivil Toplum Kuruluşları ile istişare edilmemiş, sahayı ve sorunları yerinde gözlemlemiş hatta yaşamış hekimlerin görüşleri alınmamış, ve yine “Ben yaptım oldu” mantığı ile hareket edilmiştir.

İstişare hem devlet kültürümüzde, hem de sivil yaşamımızda son derece elzem ve tarihimizde önceden beri var olduğu halde maalesef bakanlığımız bu kültürden son derece uzaklaşmıştır. Son zamanlarda hekim sendikalarının kurulma sebebi de, sağlık camiasındaki huzursuzlukların sebebi de temelinde bu istişare kültürüne sırt çevirmekten ve hekimlerin taleplerine kulak tıkamaktan kaynaklanmaktadır.

Sağlık Bakanlığı bürokratlarının ezici bir çoğunluğu hekim dışı sağlık personeli ve bir yüksek öğretim kurumunda doktora yapmakla isimlerinin önüne doktor yazmış ama tıp doktoru olmayan çalışanlardan oluşmaktadır. Hekimlerin yönetiminde çalışmak üzere yetiştirilmiş insanların hekimlere yönetici olması sonucu bu bürokratlar sahayı görmeden, sorunlara sadece masa üstünde istatistik verilere bakarak yaklaşmakta ve sorunları çözmek yerine kördüğüm haline getirmektedirler. Devlet Hizmet Yükümlülüğü kadroları hakkında birçok hekim örgütünün benzer açıklamalarda bulunması da aklın yolunun bir olduğunu göstermektedir.

Hiçbir meslekte olmayan devlet hizmet yükümlülüğünün hekimlik mesleğinde olması da manidardır. Hekimlerin DHY adı altında zorla çalıştırılması adalet anlayışına ters iken, afet bölgesinde bu anlayışla hekim istihdam edilmesi bakanlığımızın bu sorunu çözmek yerine yanlışında ısrar ettiğini göstermektedir.

Hekimsen önceden olduğu gibi bugün de DHY ile zorla çalıştırılmak yerine arz ve talep dengesine uygun teşvik edici şartlar altında gönüllülük esası ile atamaların yapılması görüşündedir.

Sahada afeti yaşamış ya da gönüllü olarak gitmiş ve sorunları yerinde tespit etmiş hekimlerimizden yapılan geri bildirimler bizlere şunu göstermiştir ki;

  1. Bölge halkından ölen ve göç edenler nedeniyle nüfus azalmasına bağlı olarak hekim ihtiyacı azalmıştır. Bölgede çalışan hekimlerin de birer afetzede olduğu gerçeği gözardı edilmemelidir. Depremzede hekimlerin de bölgeden uzaklaşma ihtiyacı hissetmesi normaldir. Diğer taraftan çalışacak binaların çoğu zarar görmüş ya da yıkılmıştır. Tüm şartların gözden geçirilerek ayrıntılı planlama yapılması şarttır
  2. Bölgede konut ve sağlık kurumu binalarının depremden gördüğü hasar nedeniyle görevlendirilen ya da görevlendirilecek personelin iş yeri ile barınma sorunu mevcuttur ve yeni görevlendirmeler bu problemin derinleşmesine yol açacaktır. Mevcut şartlarda bir çok bölgede hekim ve sağlık çalışanlarının banyo ve tuvalet sorunları dahi çözülmüş değildir.
  3. Bölgede çalışmakta olan hekimlerin gıda ihtiyaçları şu anda resmi ya da özel yardım kuruluşlarınca sağlanmakta, hekim ve diğer sağlık çalışanlarının uzun vadede beslenme yetersizliği yaşamasına yol açacak düzeydedir.Bölgede görev yapan kadrolu ve gönüllü personellerin başta barınma olmak üzere gıdaya ulaşım, tuvalet, duş, dinlenme ihtiyaçları gibi temel ihtiyaçları resmî kurumlarca sağlanmalıdır.
  4. Bölgeye D.H.Y. ile yalnızca hekim gönderilmeyecek, onların eş ve çocukları da gönderilecektir. Hekim ve sağlık çalışanı eşlerinin de aynı zamanda nöbet tutması veya çalışması ile çocuklarının yalnız kalma riski doğmakta, farklı zamanlarda nöbet tutması veya çalışması durumunda ise aile bütünlüğü bozulmaktadır. Bu doğrultuda çocukların okul ve kreş ihtiyaçları da mevcut olup herhangi bir tedbir alınmamıştır.
  5. Bölgede güvenlik açığı doğmuştur. Güvenliğin yeterli düzeyde sağlanması gerekmektedir.
  6. Hizmet verilen kamu binalarının hasar tespitleri ivedilikle yapılmalı, hasarlı binalarda sağlık hizmeti verilmesi konusunda yapılan baskılara son verilmedir.

Bakanlığımızı bu gerçekler ışığında deprem bölgesinde yapılacak sağlık hizmetlerinin planlamalarını yeniden gözden geçirmesi ve adaleti tesis etmesi hususunda göreve çağırıyoruz.

Bu konuda hekim camiası afet bölgesinde halkımıza hakkaniyet ölçülerinde hizmet etmek için taşın altına elini koymaya devam edecektir.

Hekimsen olarak tüm yetkililere duyururuz.

Anahtar Kelimeler: Depremde Hekimler, Hekimsen Deprem, İl Sağlık Deprem, Sağlık Bakanlığı Deprem, Deprem Gönüllü Doktor, Depremde Çalışan Doktorlar, Depremde Gönüllü Doktorlar, Depremde Hekim Sorunları, Depremde Doktorlar Çalıştı Mı, Doktorlar Depremde Gönüllü Mü, Dhy Deprem, Mecburi Hizmet Deprem, Devlet Hizmet Yükümlülüğü Deprem

Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları
Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası

2024 © HEKİMSEN | Artık Hekimsen Var
AllJect Design & Development & SteelSoft | Developed with for HEKİMSEN