HEKİMSEN Logo

HEKİMSEN | Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası

Anayasa Mahkemesi'nden Yüzde 2 Sendika Barajı İptal Kararı | HEKİMSEN

Anayasa Mahkemesi tarafından alınan karar ile, kamu çalışanlarının toplu sözleşme ikramiyesindeki yüzde 2 barajını aşan sendikalara üye olma şartı getiren düzenleme iptal edildi. Anayasa'ya aykırı bulunan uygulamanın kaldırılması ile toplu sözleşme ikramiyesinde Şubat ayı ve sonrasında geçerli olmak üzere yüzde 2 şartı aranmayacak.

Anayasa Mahkemesi, kamu çalışanlarının toplu sözleşme ikramiyesinden yararlanabilmeleri için yüzde 2 barajını aşan sendikalara üye olma şartını iptal etti. Bu karar ile, sendikal özgürlüklerin güçlenmesi ve sendikalara üyeliğin artırması bekleniyor. Anayasa Mahkemesi'nin kararı, toplu sözleşme ikramiyesinden yararlanma koşullarını değiştirdi. Artık, kamu çalışanları, ister yüzde 2 barajını aşan bir sendikaya üye olsunlar ister olmasınlar, toplu sözleşme ikramiyesinden yararlanabilecekler.

 Anayasa Mahkemesi'nden Yüzde 2 Sendika Barajı Kararı

Anayasa Mahkemesi, 18 Ocak 2024 tarihinde aldığı karar ile, kamu çalışanlarının toplu sözleşme ikramiyesindeki yüzde 2 barajını aşan sendikalara üye olma şartı getiren düzenlemeyi iptal etti. Bu karar, kamu çalışanlarının sendikal özgürlükleri açısından önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Sendika %2 Barajı Nedir?

Sendika barajı, bir sendikanın üyelerinin toplu sözleşme ikramiyesinden yararlanabilmesi için, belirli bir üye sayısına ulaşmasını zorunlu kılan bir düzenlemedir.

Sendika barajı ve 2024 sendika ikramiyesi hakkında ayrıntılı bilgi:

Sendika İkramiyesi Nedir? Ne Kadardır?

Yüzde 2 Sendika Barajı İptal Edildi

Anayasa Mahkemesi, 18 Ocak 2024 tarihinde aldığı karar ile, kamu çalışanlarının toplu sözleşme ikramiyesindeki yüzde 2 barajını aşan sendikalara üye olma şartı getiren düzenlemeyi iptal etti. Bu karar, Anayasa'nın 51. maddesinde düzenlenen sendikal özgürlükleri kısıtladığı gerekçesiyle alındı.

Hekimsen Sendikası Dava Açmıştı

Hekimsen Sendikası, %2 barajını geçiyor olmasına rağmen bütün sendika üyeleri için sendikal hakların savunulması adına Danıştay'da dava açmıştı. Anayasa mahkemesinin verdiği iptal kararı sonrasında sendikamız tarafından açılan davanın haklı olduğu anlaşılmıştır. Açtığımız davada, dayanak hükmün anayasa mahkemesinde iptal edilmesinden sonra talebimiz doğrultusunda toplu sözleşmedeki bu ayrıma dair hükümlerin de Danıştay da iptal edilmesi halinde tüm sendika üyeleri üst limitten sendika ikramiyesinden faydalanacaktır.

Hekimsen Sendika Barajı Davası

Karar Ne Zaman Geçerli Olacak?

Sendika %2 barajı uygulamasının iptali kararı ne zaman başlayacak? Alınan iptal kararı sonrasında Anayasa Mahkemesi'nin yürürlüğü ertelemesini beklemekteyiz. Yürürlüğün ertelenmesi halinde, karar belirlenecek tarihten sonra geçerli olacaktır. Erteleme uygulanmazsa, karar iptal kararının alındığı tarih itibariyle geçerli olacaktır. Konu ile ilgili geçerli karar beklenmektedir.

Yüzde 2 Sendika Barajı İptalinin Etkileri

Yüzde 2 sendika barajı iptalinin, kamu çalışanlarının toplu sözleşme ikramiyesinden yararlanma koşullarını önemli ölçüde değiştireceği öngörülmektedir. İptal kararı ile kamu çalışanları, ister yüzde 2 barajını aşan bir sendikaya üye olsunlar ister olmasınlar, toplu sözleşme ikramiyesinden, tüm sendikaların üyelerinin üst limitten, yani sendika ikramiyesi düzenlemesinden faydalanacağı beklenmektedir. Son durum Anayasa Mahkemesinin iptal gerekçesinin yayınlanmasından sonra netleşecektir.

Yüzde 2 sendika barajı iptalinin, sendikalara üyeliği artırması da beklenmektedir. İptal kararı ile, kamu çalışanları, sendika seçme özgürlüğünü daha fazla kullanabileceklerdir. Bu da, sendikalara üyelik oranlarının artmasına neden olacaktır. Alınan karar ile sendikaların daha demokratik bir yapıya kavuşması da beklenmektedir.

Anahtar Kelimeler: Sendika Yüzde 2 Barajı Son Dakika, Sendika Barajı, Toplu Sözleşme İkramiyesi, Yüzde 2 Sendika Barajı, Toplu Sözleşme İkramiyesi 2024, Yüzde 2 Sendika Barajı Nedir, Sendika 2 Barajı, Sendika Yüzde 2 Barajı, Yüzde İki Sendika Barajı, Yüzde 2 Sendika, Toplu Sözleşme İkramiyesi Nedir, 2024 Memur Sendika İkramiyesi, Sendika Yüzde 2 Barajı Ne Zaman Başlayacak, Sendika Barajı Yüzde 2, %2 Sendika Barajı, Yüzde 2 Barajını Geçen Sendikalar, Sendika İkramiyesi Ne Kadar, Sendika İkramiyesi 2024

Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları
Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası

2024 © HEKİMSEN | Artık Hekimsen Var
AllJect Design & Development & SteelSoft | Developed with for HEKİMSEN