HEKİMSEN Logo

HEKİMSEN | Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası

Üye kartınızı oluşturdunuz mu?

Üye Kartı Oluştur
Asistan Hekimlerimizin 1 Eylül'de Yapacakları Açıklamaya Destek | HEKİMSEN

Asistan hekimlerimizin bu talepleri gerçekleştirilmediği taktirde Hekimsen, iş bırakma eylemleri de dahil olmak üzere, asistan hekimlerimize hak arayışlarında her türlü desteği verecektir. Asistan hekimlerimizin 1 Eylül’de saat 13:00’te kendi hastanelerinde yapacakları açıklamayı destekliyor ve tüm üyelerimizi 1 Eylül’de asistan hekimlerimizi desteklemeye davet ediyoruz.

Türkiye’nin dört bir yanında görev yapmakta olan asistan hekimlerimizin taleplerine kulak verilmesini istiyoruz.

  1. YÖK ve SBA kadroları fark etmeksizin, 1 Temmuz’dan itibaren geriye dönük haklarını da kapsayacak şekilde taban ve teşvik ödemeleri, en geç 15 Eylül 2022 tarihine kadar ödenmelidir.
  2. Bilimsel araştırmalarda ve tıp eğitiminde önemli yer tutan Temel Tıp alanlarında çalışan hekimler “Gelir getirmeyen hekimler” olarak nitelendirilmemeli ve mağduriyetleri giderilmelidir.
  3. Yabancı uyruklu hekimlere asgari ücretin altında maaş verilmesini hekimin bilgi ve emeğinin değersizleştirilmesi olarak görüyoruz. Bu konuda düzenleme yapılması ve hekimliğe yakışır bir maaş belirlenmesi elzemdir.
  4. Alınan kararlar, yol haritası ve ödeme süreci 1 Eylül 2022 tarihinden önce tarihleriyle birlikte açıklanmalıdır.

Asistan hekimlerimizin bu talepleri gerçekleştirilmediği taktirde Hekimsen, iş bırakma eylemleri de dahil olmak üzere, asistan hekimlerimize hak arayışlarında her türlü desteği verecektir.

HEKİMSEN

Asistan hekimlerimizin 1 Eylül’de saat 13:00’te kendi hastanelerinde yapacakları açıklamayı destekliyor ve tüm üyelerimizi 1 Eylül’de asistan hekimlerimizi desteklemeye davet ediyoruz.

Anahtar Kelimeler: 1 Eylül Asistan Hekim Açıklama, 1 Eylül Asistan Açıklama, 1 Eylül Hastane Açıklama, 1 Eylül Asistan Hekim, Yök Asistan Hekim Ek Ödeme, Asistan Hekimler Basın Açıklaması, Hekimsen Asistan Hekimler, Hekimsen Asistan Hekim, Hekimsen Asistan Ek Ödeme, Hekimsen Asistan Yönetmelik, Hekimsen Asistan Yök Sba Kadro, Asistan Hekim Geriye Dönük Haklar, Asistan Hekim Geriye Dönük Ek Ödeme, Hekimsen Asistan Eylem

Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları
Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası

2023 © HEKİMSEN | Artık Hekimsen Var
AllJect Design & Development | Developed with for HEKİMSEN