HEKİMSEN Logo

HEKİMSEN | Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası

Asistan Hekimlerimizin Basın Açıklaması Hakkında: Asistan Hekimlerimiz Gözden Çıkarılamaz | HEKİMSEN

Tüm sorunlar hala devam ederken, üniversitelerdeki tıp ve diş hekimliği asistanlarımızın, yan dal asistanlarımızın, uzman hekimlerimizin ve öğretim üyelerimizin ek ödeme kapsamı dışında bırakılmasını kabul etmiyoruz. İş bırakma eylemleri de dahil olmak üzere hekimlerimizin tüm hak arayışlarında arkalarında olduğumuzu bildirir, kıymetli meslektaşlarımıza saygılarımızı sunarız.

Hekim Yasası

Hekimlik mesleği devlet memurluğu kalıbına sığdırılamaz birtakım dinamiklere ve niteliklere sahip bir meslektir. Hekimsen, kurulduğu günden bugüne her bir hekimin hakkı verilene kadar mücadeleye devam edeceğini birçok kez belirtmiştir. Her biri anlaşılması zor, inisiyatife açık ve net olmayan ifadelerle dolu yeni yönetmelikler yerine; sınırları net olarak belirlenmiş, hak ve hukuku gözeten Hekim Yasası’nın çıkmasını talep etmiştir.

Gönderi Görseli

Asistan Hekimlerden Basın Açıklaması

Günlerdir konuşulup tartışılan, sendika olarak itirazlarımızı hem resmi yollarla hem de sosyal medya yolu ile dile getirdiğimiz asistan hekimlerimizle ilgili adaletsiz ek ödemeler ve özlük hakları konusunda söz verilen iyileştirmeler hala yapılmamıştır. Bu konuda Türkiye genelindeki asistan hekimlerimiz bir araya gelmiş, birlikte ortak bir ses çıkarabilecekleri platformlarını kurmuş ve harekete geçmişlerdir. Bugün 16 üniversite hastanesinde eş zamanlı olarak yaptıkları basın açıklamalarında Hekimsen olarak bütün asistanlarımızın yanlarında olduk ve desteklerimizi sunduk.

Hekimlerimiz İçin Neler İstiyoruz?

Basın açıklamasında yer verilen tüm sorunların çözülmesi konusunda ısrarlıyız. Sağlık sistemindeki yükün önemli bir bölümünü karşılayan ve sağlık sistemindeki birçok soruna rağmen sistemin devamlılığında önemli paya sahip asistan hekimlerimizin sorunlarını bir kez daha dile getiriyoruz.

  • Sağlıkta şiddetin engellenmesi, nöbet sayılarının insani sınırlara getirilmesi, nöbet ertesinde izin hakkı, tek kalemde ve emekliliğe yansıyan ödemeler konularında hala somut ve gerçekçi adımlar atılmamıştır. Etkili bir sağlıkta şiddet yasası çıkarılmamış, güvenli ve sağlıklı çalışma koşulları oluşturulamamış, özlük haklarında hak edilen iyileştirmeler yapılmamıştır.
  • Sağlık Bakanlığı Ek Ödeme Yönetmeliği ile ek ödemeler üzerinden bir miktar gelir artışı sağlanmıştır ancak bu artış YÖK’e bağlı oldukları gerekçesi ile üniversitede çalışan hekimlerimizi kapsamamıştır. Sağlık Bakanlığı’na bağlı hastanelerde çalışan hekimler ile üniversite hastanelerinde çalışan hekimler arasında ciddi gelir farklılıkları ortaya çıkmıştır.
  • Temel tıp bilimleri alanında görev yapan asistan hekimler ve öğretim üyeleri, taban katsayısı üzerinden klinik branşlardaki hekimlerden ayrılıp “Gelire Katkısı Olmayan” ifadesi ile onur kırıcı ve kabul edilemez bir adaletsizliğe maruz kalmışlardır.
  • Taban ödeme, teşvik ödemesi gibi uygulamalar; hekimlik mesleğinin doğasına aykırı olan yıpratıcı düzeydeki performans sisteminin kaldırılması yerine farklı isimler ile bu sistemi daha da derinleştirmiştir.
  • Seslerini duyuramayan yabancı uyruklu asistan hekimlerimiz görmezden gelinmiş, bütün iyileştirmelerden muaf tutulmuştur. Birçok yabancı uyruklu hekim sigortasız bir şekilde, asgari ücretin altında bir maaş ile çalıştırılmaktadır. Bu durum hekimlik mesleğine yakışmaz, bu şartlarda çalışan hekimlerle sağlıklı bir toplum oluşturulamaz.

Önce Tek Kalemde Temel Maaş

Hekimsen; hekimlerin gördükleri eğitime, mesleklerini icra ederken aldıkları riske göre objektif ve bilimsel yöntemler ile değerlendirilip, yapılacak ek ödemelerin bu kriterlere göre yapılmasını doğru bulmaktadır. Bu kriterlere göre en alt noktada kalan, en az yoğunlukta çalışan hekimin de hekimlik mesleğine yaraşır bir taban ödemeyi tek kalemde almasını savunmaktadır. Yapılacak ek ödemeler; yoğun çalışan hekime “Bu kadar emek boşuna” dedirtmeyecek, ek ödeme almayan bir hekime ise “Keşke ek ödeme alabileceğim bir alan seçmiş olsaydım” cümlesini kurdurmayacak kadar doğru miktarlarda ve tüm haklar gözetilerek belirlenmiş olmalıdır. Hak adaletle dağıtılmalı, performans sistemi yerine; hak edilen gelirin temelini oluşturan kısım tek kalemdeki maaş ödemesi olmalıdır.

Asistan Hekimlerimizin Yanındayız

36 saat mesaiye, beş dakikada bir hasta bakma dayatmasına, yoğun çalışma koşulları sebebi ile uzmanlık eğitimine ayrılan sürelerin yetersizliğine, hekimlerimize yönelik olarak hala devam eden şiddete ve hekimlerimizin bütün sorunlarına karşı Hekimsen yanınızdadır. Bunun yanında tüm bu sorunlar hala devam ederken, üniversitelerdeki tıp ve diş hekimliği asistanlarımızın, yan dal asistanlarımızın, uzman hekimlerimizin ve öğretim üyelerimizin ek ödeme kapsamı dışında bırakılmasını kabul etmiyoruz.

Adalet sağlanana kadar, tüm hekimlerimizin hekimliğe yaraşır bir yaşam sürmesine yetecek, güvencelerine katkı sunacak ve emekliliğe yansıyacak bir ödeme sistemine geçilinceye kadar, Hekimsen yabancı uyruklu hekimlerimizin hakları da dahil bütün hekimlerimizin özlük hakları için mücadelesine devam edecektir.

YÖK, SBA, yabancı uyruklu asistan hekim gibi ayrımlara gitmeden tatmin edici düzenlemeler bir an önce yapılmazsa Tıpta Uzmanlık Sınavı’nda üniversitelerin tercih edilirliği düşecek, şu anda üniversitelerde çalışan hekimlerimiz arasında istifa oranları artacak; tıp bilimi ve eğitimini, halk sağlığını, bilimsel araştırmaları önceleyen kıymetli bölümlerimizin tercih edilmemesi sebebi ile Türk sağlık sisteminin ilerleyişi yavaşlayacak, tıp eğitimi yeni sorunlarla baş başa kalacaktır.

Gerekirse İş Bırakma

İş bırakma eylemleri de dahil olmak üzere hekimlerimizin tüm hak arayışlarında arkalarında olduğumuzu bildirir, kıymetli meslektaşlarımıza saygılarımızı sunarız.

Hekimsen.

Gönderi Görseli

Gönderi Görseli

Gönderi Görseli

Gönderi Görseli

Gönderi Görseli

Gönderi Görseli

Gönderi Görseli

Gönderi Görseli

Anahtar Kelimeler: Yök Ek Ödeme, Asistan Ek Ödeme, Öğretim Görevlisi Ek Ödeme Hekim, Hekim Üniversite Ek Ödeme, Hekim Yök Ek Ödeme, Hekimsen Asistan Hekimler, Hekimsen Asistan Hekim, Hekimsen Ek Ödeme Asistan, Hekimsen Ek Ödeme Yönetmeliği, Hekimsen İş Bırakma Eylemi, Hekimsen Ödeme Yönetmeliği, Hekimsen Asistan Hekim Açıklama, 1 Eylül Asistan Basın Açıklaması

Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları
Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası

2024 © HEKİMSEN | Artık Hekimsen Var
AllJect Design & Development & SteelSoft | Developed with for HEKİMSEN