HEKİMSEN Logo

HEKİMSEN | Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası

Bazı Haber Sitelerinde Yapılan Haber Hakkında Başkanımızın Açıklaması | HEKİMSEN

Bir şubemiz için aldığımız bir önlem, bazı art niyetliler tarafından yanlış yöne evrilmiştir. O şube ile hiçbir ilgisi olmayan bazı temsilciler, hukuk birimini suistimal ederek yanlış hukuksal beyanlarla kışkırtma faaliyetinde bulunmuştur. Bazı şahısların önceliğinin hekim hakkı değil; hekim hareketini yıpratmak olduğu yaptıkları açıklamalarla su yüzüne çıkmıştır.

Daha önce faaliyete geçmiş bir şubemizde yapılan seçimde yaşamış olduğumuz sorunlar, bizi bazı konularda daha duyarlı hale getirmiştir. Basit bir sorun için dev para cezaları ve diğer rahatsız edici cezaların verilme riskine karşı bir şubemiz için aldığımız bir önlem; bazı art niyetliler tarafından yanlış yöne evrilmiştir. Dahası o şube ile hiç alakası olmayan bazı temsilciler, sendikanın imkanları ile istihdam edilen bir küçük hukuk birimini suistimal ederek, yanlış hukuksal beyanlarla kışkırtma faaliyetinde bulunmuştur. Bununla da kalmayıp kamuoyunu yanış bilgilendirmiştir. İşte yaşadığımız olayın özeti budur.

Hekimsen'in temsilcilik vererek illerinde yetkilendirdiği, hekim haklarını emanet ettiği bazı şahısların önceliğinin hekim hakkı değil; hekim hareketini yıpratmak olduğu yaptıkları açıklamalarla su yüzüne çıkmıştır. Bu yapılanların hemen tamamı sendika tüzüğü ve disiplin yönetmeliğine göre suç teşkil etmektedir. 

Hekimsen'e karşı bir kısım basında önceden kasıtlı olarak çıkarılmış iftira haberler, bürokratlar tarafından yapılan her türlü engellemeler gibi hekimin hakkına el uzatan birçok kesimin varlığı, Hekimsen'in doğru yolda olduğunun işaretleridir. Hekimsen sendikası şubeleşmede çok hızlı yükselişe geçmiş, ancak bunun sıkıntılarını da yaşamış ciddi tecrübe sahibi bir sendikadır. 7 Şube ve 1 genel merkez ile kısa zamanda hizmetini Türkiye geneline yaymış, her yerde üyelerinin yanında, hakları ve ideal bir sağlık sistemi için mücadele etmektedir. Oynanan oyunlar Hekimsen'i mücadelesinden vazgeçiremeyecektir. Sendikamız, hedeflerinin tüm milletimizi ilgilendiren ulviyeti nedeni ile zirveleri hedeflemektedir. Hekimsen’in, her haklı demokratik hareketi gösterecek iradesi ve gücü bulunmaktadır.

Sendikal faaliyetler “çamur at izi kalsın” mantığıyla yürütülemez. Atılan çamur sonuçta sendikaya üye olan tüm hekimlere zarar verir. Hekimsen, hekimlere zarar verecek bir faaliyete asla izin vermeyecektir. Gerek hukuksal çerçevede gerekse sendika tüzüğü çerçevesinde bir refleks sergilemeye her an hazır olduğumuzu kamuoyuna saygıyla duyurmak istiyoruz.

Anahtar Kelimeler: Hekimsen Şube Kapatma, Hekimsen Başkanı Adil Kurban, Hekimsen Adil Kurban, Hekimsen Şube, Hekimsen Kendi Şubesi, Hekimsende Neler Oluyor, Hekimsen Kendi Şubelerine, Hekimsene Karşı, Hekimsen Şube Hakkı, Hekimsen Şubeleri, Hekimsen Genel Kurul

Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları
Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası

2024 © HEKİMSEN | Artık Hekimsen Var
AllJect Design & Development & SteelSoft | Developed with for HEKİMSEN