HEKİMSEN Logo

HEKİMSEN | Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası

Çalışmalar Başladı: Hekimlik Meslek Kanunu Nedir? | HEKİMSEN

Hekimsen Sendikası'na bağlı hekimler ve hukuk birimi avukatlarımızın katılımı ile; Hekimlik Meslek Kanunu taslağının oluşturulması için çalışmalara başlandı. Peki Hekimlik Meslek Kanunu nedir? Hekimlik Meslek Kanunu: Hekimlik mesleğini hak ettiği noktaya getirecek, özlük haklarını iyileştirecek, hekimlik mesleğinin geleceğini koruyacak mesleğe özel kanun ve yönetmeliklerdir.

Meslek Kanunu Nedir?

Meslek kanunu, belirli bir mesleki faaliyette bulunan kişilerin hak ve sorumluluklarını düzenleyen bir kanun türüdür. Meslek kanunları, mesleklerin gelişimini ve mesleki standartların korunmasını amaçlamaktadır.

Hekimlik Meslek Kanunu Nedir?

Hekimlik meslek kanunu, hekimlerin mesleki hak ve sorumluluklarını düzenleyen bir kanun türüdür. Hekimlik meslek kanunu, hekimlerin mesleki bağımsızlığının ve özerkliğinin korunması, çalışma koşullarının iyileştirilmesi, mali haklarının iyileştirilmesi ve mesleki sorumluluklarının belirlenmesi gibi önemli birçok konuda çözüm getirilmesini amaçlamaktadır.

Neden Hekimlik Meslek Kanununa İhtiyaç Var?

Antidemokratik 12 Eylül darbesi ve ardından darbeci generallerin önderliğinde oluşturulan anayasa ve mevzuat düzenlemelerinin toplumumuzda açtığı yaralar etkisini günümüzde de sürdürmeye devam etmektedir. 12 Eylül döneminin demokrasi ve akıl dışı düzenlemelerinin düzeltilme ihtiyacı toplumumuzun hemen her kesiminin fikir birliği içinde olduğu bir gerçektir. Düzeltilme gerekliliğine toplumun her kesimi inanmakla beraber nasıl bir düzeltme olacağı konusundaki fikir ayrılıkları darbenin üzerinden 43 yıl geçmiş olmasına rağmen güçlü adımlar atılmasının önünde en büyük engel olarak durmaktadır.

Hekimlik, 12 Eylül darbesinin ve mevzuatının en çok mağdur ettiği meslektir. Öyle ki, sonradan 12 Eylül dönemi mevzuatında düzenlemeler yapılırken bile yeni mevzuatlar da hekimlik mesleğinin mağduriyetini gidermek yerine yaraları derinleştirmiştir. Hekimlerin mağdur edildikleri her konuda, meslek kanununun olmamasından kaynaklanan mevzuat boşluğunu farklı mevzuatlarla doldurma çabalarının bu durumdan sorumlu olduğunu görüyoruz.

Var olan mağduriyetlerin giderilmesi ve mesleğin cazibesinin artması için “Hekimlik Meslek Kanunu” çıkarılması; bu konuda en çok söz sahibi olması gereken hekimlerin, topyekün fikir birliği içinde oldukları bir konudur. Hekimsen, daha önce de hekimlik meslek kanununun gerekliliği hakkında görüşlerini kamuoyuna sunmuş ve bu konudaki taleplerini dile getirmiştir.

Hekimlik Meslek Kanununun Amaçları Nedir?

Hekimler, son yıllarda ağır çalışma koşulları, düşük maaşlar ve şiddet gibi önemli sorunlarla karşı karşıya kalmaktadır. Bu sorunlar, hekimlerin mesleki motivasyonlarını ve özlük haklarını olumsuz etkilemektedir. Hekimlerin mesleki hak ve sorumluluklarının korunması için önemli talepleri bulunmaktadır.

  • Mesleki bağımsızlığın ve özerkliğin korunması
  • Çalışma koşullarının iyileştirilmesi
  • Mali hakların iyileştirilmesi
  • Mesleki sorumluluklarının adil şekilde belirlenmesi
  • Mesleki faaliyetlerini serbestçe ve bağımsız olarak yapılabilmesinin sağlanması
  • Çalışma koşullarının iyileştirilmesi, mesleki tatminlerini ve verimliliklerin arttırılması
  • Mali hakların iyileştirilerek, ekonomik durumların iyileştirilmesinin sağlanması
  • Mesleki sorumlulukların adil bir şekilde belirlenerek, hasta ve toplum sağlığının korunması
  • Mesleki hakların belirlenerek, bu hakların güvence altına alınması
  • Özel muayenehane konusunda var olan hakların genişletilmesi

Hekimsen'in Hekimlik Meslek Kanunu Çalışmaları

Hekimsen, hekimlik meslek kanunu çalışmalarının öneminin farkındadır ve bu konudaki çalışmalarını sürdürmektedir. Hekimlik meslek kanunu taslak çalışmaları, Hekimsen tarafından kurulan bir komisyon tarafından başlatılmıştır. Komisyon, hekimlerin mesleki hak ve sorumluluklarını düzenleyecek bir kanun metni taslağını hazırlayacaktır. 

Hekimlik meslek kanunu çalışmaları, hekimlerimizin karşı karşıya olduğu sorunların çözümü için önemli bir fırsat olarak değerlendirilmektedir. Hekimler, son yıllarda ağır çalışma koşulları, düşük maaşlar ve şiddet gibi önemli sorunlarla karşı karşıya kalmaktadır. Bu sorunlar, hekimlerin mesleki motivasyonlarını ve özlük haklarını olumsuz etkilemektedir. Hekimlik meslek kanunu; ağır çalışma koşulları, yoksulluk sınırının altında kalmış maaşlar ve sağlıkta şiddet gibi konuların çözümüne katkı sağlayarak, hekimlerin mesleki yaşamlarını daha iyi bir hale getirmeyi, aynı zamanda halkımıza da daha nitelikli ve etkin sağlık hizmeti sunmayı hedeflemektedir.

Hekimler, mesleki bağımsızlıklarının ve özerkliğinin korunması, çalışma koşullarının iyileştirilmesi, mali haklarının iyileştirilmesi, şiddetin sona erdirilmesi ve mesleki sorumluluklarının belirlenmesi gibi konularda önemli taleplere sahiptir. Hekimsen, bu konudaki çalışmalarını sürdürerek, hekimlerin mesleki hak ve sorumluluklarının korunması için ilgili taleplerimizi karşılayacak bir meslek kanunu çıkarılana kadar mücadele edecektir. Hekimsen, bu taleplerin hekimlik meslek kanununda yer almasını hedeflemektedir.

Meslek Kanunu Komisyonu

Hekimlik meslek kanunu komisyonu, hekimlerin mesleki hak ve sorumluluklarını düzenleyecek bir kanun taslağı hazırlamak üzere görevlendirilmiştir.

Komisyonda Kimler Var?

Hekimlik meslek kanunu komisyonunda, hekimler ve Hekimsen Hukuk Birimi avukatları yer almaktadır. Komisyon, hekimlerin mesleki hak ve sorumluluklarını düzenleyecek bir kanun metni hazırlamak üzere çalışmalarına başlamıştır.

Çalışmalarımız Diğer STK'lar ile Paylaşılacak

Hekimsen çalışmalarını diğer STK'lar ile paylaşarak, sonunda ortak bir taslak oluşturmayı hedeflemektedir.Taslak, komisyonca hazırlanmasının ardından önce akademisyenlerin, ardından hekim örgütlerinin görüşlerine sunulacaktır. Taslak, görüşler doğrultusunda yapılacak düzenlemelerin ardından son şeklini alacak ve Sağlık Bakanlığına sunulacak ve kanunun hayata geçirilmesi için kulis çalışmaları başlatılacaktır.

43 Yılı bulan mağduriyetin giderilmesi hemen şimdi olacak bir iş değildir. Girdiğimiz sürecin çok zorlu olduğunun bilincindeyiz. Tüm zorlukları hekim aklı ile aşacağımıza inanarak ilk çalışmayı başlatıyoruz.

Mesleğimize ve meslektaşlarımıza hayırlı olmasını diliyoruz.

Anahtar Kelimeler: Hekimlik Meslek Kanunu, Hekimlik Meslek Kanunu Nedir, Hekimsen Meslek Kanunu, Hekimsen Hekimlik Meslek Kanunu, Hekimsen Kanun Çalışması, Hekimsen Kanun Taslağı, Hekimsen Meslek Kanunu Çalışması, Doktor Meslek Kanunu, Hekim Meslek Kanunu, Hekimlerin Meslek Kanunu, Meslek Kanunu, Hekimlerin Mesleki Hak Ve Sorumlulukları, Hekimlik Meslek Kanununun Amaçları, Hekimlerin Sorunları, Hekimlerin Talepleri

Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları
Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası

2024 © HEKİMSEN | Artık Hekimsen Var
AllJect Design & Development & SteelSoft | Developed with for HEKİMSEN