HEKİMSEN Logo

HEKİMSEN | Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası

Temmuz zammı sonrası hesaplama modüllerimiz güncellenmiştir.

Hesaplamaya Git
Hekim Sendikaları: Hekimlerin Haklarının Koruması İçin Güçlü Bir Etken | HEKİMSEN

Hekim Sendikaları: Hekimlerin hak ve çıkarlarını korumak için çalışan sivil toplum kuruluşlarıdır. Hekim sendikaları, hekimlerin özlük hakları, çalışma koşulları, mesleki yeterlilik, mesleki etik, sağlık hizmetlerinin kalitesi ve kamu sağlığı gibi konularda çalışmalar yürütmektedir. Hekimsen Sendikası, Türkiye'de hekimlerin hak ve çıkarlarını korumak için çalışan ilk ve en etkili sendikadır.

Hekim Sendikaları: Genellikle hekimler tarafından kurulmuş, yönetiminde hekimlerin yer aldığı, üye çoğunluğunu hekimlerin oluşturduğu ancak sağlık çalışanlarının da üye olabildiği, sağlık alanındaki kazanımları hekimlerin gücü ile almayı hedefleyen, resmi olarak sağlık ve sosyal hizmetler kolunda hizmet vermekte olan sendikalardır. Hekim sendikaları kavramı resmi bir kavram olmayıp, toplum arasında kabul görmüş olan bir kavramdır ve yazıda bu şekli ile anlatılacaktır.

Hekim Sendikaları

Hekim sendikaları, Türkiye'de ilk olarak 2019 yılında Hekimsen Sendikası’nın kurulması ile ortaya çıkmıştır. Hekimsen Sendikası, hekim ve sağlık çalışanı üyelerinin mesleki ve sosyal haklarını korumak, sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmak ve üyelerinin iş ve yaşam koşullarını iyileştirmek amacıyla hekimler tarafından kurulan ve yönetilen ilk ve en güçlü hekim sendikasıdır. Hekim sendikası kavramı resmi bir kavram olmayıp, resmiyette Hekimsen Sendikası, hizmet kolu Sağlık ve Sosyal Hizmetler alanındaki tüm kamu çalışanlarını kapsamaktadır.

Hekim Sendikaları Nelerdir?

Türkiye'de şu anda toplumca Hekimsen Sendikası ile birlikte hekim sendikası olarak belirlenmiş toplam 3 doktor sendikası bulunmaktadır.

Sendika KısaltmasıSıraKuruluş TarihiSendika Resmi Tam AdıSendika BilinirliğiSendika Resmi Kolu
HEKİMSEN1Kasım 2019Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmetler SendikasıHekim SendikasıSağlık ve Sosyal Hizmetler
HEKİM BİRLİĞİ2Aralık 2021Sağlık ve Sosyal Hizmetler Çalışanları SendikasıHekim SendikasıSağlık ve Sosyal Hizmetler
TABİP-SEN3Aralık 2021Tabip Ve Diğer Sağlık Çalışanları Sağlık Ve Sosyal Hizmetler Kamu Görevlileri Sendikası Hekim SendikasıSağlık ve Sosyal Hizmetler

Hekim Sendikalarına Yalnızca Hekimler mi Üye Olabilir?

Hekim sendikaları, Sağlık ve Sosyal Hizmetler kolunda faaliyet yürüten sendikalardır. Hekim sendikalarına üye olmak için hekim olmak şart değildir. Sağlık ve Sosyal Hizmetler kolunda kamuda çalışan kamu görevlileri, bu sendikalara üyelik gerçekleştirebilirler.

Kimler Hekimsen'e Üye Olabilir?

Hekimsen Sendikası, diğer hekim sendikaları gibi Sağlık ve Sosyal Hizmetler alanında faaliyet göstermektedir ve kanunlar gereği Sağlık ve Sosyal Hizmetler alanında çalışmakta olan tüm kamu görevlileri, Hekimsen'e üye olabilir.

Hekimsen Sendikası'na 5 dakikada online sistem üzerinden üye olmak çok kolay:

Hekimsen'e Üye Ol

Hekim Sendikaları: Hekimlerin Haklarının Koruması İçin Güçlü Bir Etken

Hekimler, toplumun en önemli meslek gruplarından biridir. İnsanların sağlığı ve yaşamları için büyük sorumluluklar üstlenen hekimler, mesleki hayatlarında da çeşitli zorluklarla karşı karşıya kalmaktadır. Bu zorlukların üstesinden gelmek ve hekim haklarının korunması için Hekimsen Sendikası ile birlikte hekim sendikaları kavramı ortaya çıkmıştır. Hekim sendikaları, hekimlerin özlük hakları, çalışma koşulları, mesleki yeterlilik, mesleki etik, sağlık hizmetlerinin kalitesi ve kamu sağlığı gibi konularda çalışmalar yürütür. Hekim sendikaları, hekimlerin haklarını korumak için bürokratlar, sağlık kurumları ve diğer paydaşlarla görüşmeler yapar. Ayrıca, hekimlerin haklarının iyileştirilmesi için kamuoyu oluşturma faaliyetleri yürütür.

Hekim sendikası üyeliği, hekimlerin haklarını korumak için önemli bir araçtır. Hekim sendikaları, hekimlerin ortak çıkarlarını temsil eder ve hekimlerin haklarının iyileştirilmesi için mücadele eder. Hekim sendikası üyesi olan hekimler, sendikanın sağladığı çeşitli avantajlardan yararlanabilir. Hekim sendikalarına üye olmak isteyen hekimler, Hekimsen Sendikası web sitesi üzerinden bilgi alabilir, 5 dakika gibi kısa bir sürede online işlem ile kolaylıkla sendika üyesi olabilirler.

Türkiye'de Hekim Sendikacılığının Tarihçesi

Türkiye'de hekim sendikacılığının tarihi, 2019 yılında Hekimsen Sendikası'nın kurulması ile başlamıştır. Hekimlerin özlük haklarında yaşadığı kayıplar, uğradıkları şiddet ve mobbing, malpraktis sorunları gibi birçok sorun sebebi ile, hekim sendikacılığında önemli bir canlanma yaşanmıştır. Bu dönemde, çeşitli hekim sendikaları kurulmuştur. Bu sendikalar, hekimlerin özlük hakları, çalışma koşulları, mesleki yeterlilik ve mesleki etik gibi konularda çalışmalar yürütmektedir. Ayrıca, hekimlerin haklarını korumak için çeşitli kurumlar ve diğer paydaşlarla görüşmeler yürütmektedir.

Türkiye'de hekim sendikacılığının gelişiminde, çeşitli faktörler etkili olmuştur. Bu faktörler arasında, hekimlerin mesleki statülerinin düşmesi, artan sağlıkta şiddet, haksız ve adaletsiz malpraktis cezaları, sağlık alanında yaşanan sorunlar ve hekimlerin hak ve çıkarlarının korunmasına yönelik taleplerin artması yer almaktadır. Türkiye'de hekim sendikacılığının geleceği açısından olumlu bir tablo çizilmektedir. Hekimler, hak ve çıkarlarını korumak için sendikalara üye olmaya daha fazla yönelmektedir. Bu durum, hekim sendikalarının ve hekimlerin gücünü gün geçtikçe daha da artırmaktadır.

Türkiye'deki Hekim Sendikaları

Türkiye'deki hekim sendikaları arasında, en güçlü ve en etkili olanı Hekimsen Sendikasıdır. Hekimsen'in yanı sıra Tabip-Sen, Hekim Birliği gibi başka hekim sendikaları da bulunmaktadır. Türkiye'deki hekim sendikaları, hekimlerin hak ve çıkarlarının korunması için önemli çalışmalar yürütmektedir. Hekim sendikaları, hekimlerin hak ve çıkarlarının korunmasında önemli bir rol oynamaktadır. Hekimlerin hak ve çıkarlarını korumak için sendikalara üye olmaları, bu mücadelenin gücünü daha da arttıracaktır.

Hekim Sendikaları Neler Yapar?

Hekim sendikaları, hekimlerin mesleki hak ve çıkarlarını korumak için çalışan sivil toplum kuruluşlarıdır. Hekim sendikaları, hekimlerin özlük hakları, çalışma koşulları, mesleki yeterlilik, mesleki etik, sağlık hizmetlerinin kalitesi ve kamu sağlığı gibi konularda çalışmalar yürütür.

Hekim sendikaları, hekimlerin hak ve çıkarlarının korunması için çeşitli yollarla çalışır. Bu yollardan bazıları şunlardır:

 • Hekimlerin haklarını korumak için bürokratlar, resmi kurumlar ve diğer paydaşlarla görüşmeler yapmak: Hekim sendikaları, hekimlerin özlük haklarının iyileştirilmesi, sağlıkta şiddetin önüne geçilmesi ve gerekli önlemlerin alınması, çalışma koşullarının iyileştirilmesi, mesleki yeterliliğin artırılması, mesleki etik standartlarının korunması, sağlık hizmetlerinin kalitesinin artırılması ve kamu sağlığının korunması gibi konularda hükümet ve diğer paydaşlarla görüşmeler yapar. Bu görüşmeler, geçmişte gördüğümüz ve gelecekte de göreceğimiz gibi hekimlermizin haklarının korunmasına yönelik önemli adımlar atılmasını sağlamaktadır.
 • Hekimlerin haklarını korumak için kamuoyu oluşturmak: Hekim sendikaları, hekimlerin hak ve çıkarlarını korumak için kamuoyu oluşturma faaliyetleri yürütür. Bu faaliyetler arasında, hekimlerin haklarını ihlal eden uygulamaları eleştiren basın açıklamaları ve kampanyalar düzenlemek, hekimlerin hak ve çıkarlarını anlatan materyaller sağlamak ve yayımlamak gibi birçok faaliyet yer almaktadır. Kamuoyu oluşturulması, hekimlerin haklarını korumaya yönelik farkındalığın artmasına yardımcı olmaktadır.
 • Hekimlerin haklarını korumak için hukuki destek sağlamak: Hekimlerin haklarını ihlal eden uygulamalarla karşılaşan hekimlere, hekim sendikaları hukuki destek sağlamaktadır. Bu destek, hekimlerin haklarını korumak için dava açmalarını veya idari başvuruda bulunmalarını sağlayabilir. Hekimsen Hukuk Birimi, güçlü kadrosu ile hekimlere her türlü mesleki konuda hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri vermektedir. Ayrıca tüzel kişilik ile gerekli noktalarda davalar açmakta ya da açılan davalara müdahil olmaktaıdr.

Hekim Sendikalarının Amaçları

Hekim sendikaları, hekimlerin mesleki hak ve çıkarlarını korumak için çalışan sivil toplum kuruluşlarıdır. Hekim sendikalarının amaçları; hekimlerin özlük haklarının iyileştirilmesi, sağlıkta şiddetin engellenmesi ve ortaya çıkmadan önlenmesi, çalışma koşullarının iyileştirilmesi, mesleki yeterliliğin artırılması, mesleki etik standartlarının korunması, sağlık hizmetlerinin kalitesinin artırılması ve kamu sağlığının korunmasıdır. 

Hekim Sendikalarının Çalışma Alanları

Hekim sendikalarının çalışma alanları yalnızca hekimlerle sınırlı değil, sağlık çalışanlarının tamamının hak ve çıkarlarını da adaletli bir şekilde korumaya yöneliktir. Hekim sendikalarının çalışma alanları şunlardır:

 • Özlük hakları: Hekim sendikaları, ücret, maaş, ek ödeme, ikramiye, kıdem tazminatı, emeklilik, lojman, iş güvenliği, iş sağlığı gibi tüm özlük haklarının iyileştirilmesi için çalışır.
 • Sağlıkta Şiddet: Hekim sendikaları, insanlık dışı gerçekleştirilen sağlıkta şiddet olaylarının önlenmesi için çalışmalar yürütür. Bu çalışmalar, sağlıkta şiddet sorununun tespiti ve çözüm önerileri dışında ayrıca gerekli tüm imkanların kullanılması ile sağlıkta şiddetin önüne geçmeyi amaçlar.
 • Çalışma koşulları: Hekim sendikaları, çalışma süresi, çalışma ortamı, iş yükü, mesleki riskler gibi çalışma koşullarının iyileştirilmesi için çalışır.
 • Mesleki yeterlilik: Hekim sendikaları, eğitim, gelişim ve mesleki yeterliliğinin artırılması için destekleyici faaliyetlerde bulunur.
 • Mesleki etik: Hekim sendikaları, mesleki etik standartlarının korunması için çalışır. 
 • Sağlık hizmetlerinin kalitesi: Hekim sendikaları, sağlık hizmetlerinin kalitesinin artırılması için mesleki özerkliğinin ve karar verme yetkisinin korunmasını sağlamak adına çalışmalar yürütür.
 • Kamu sağlığı: Hekim sendikaları, kamu sağlığının korunması için toplum sağlığını korumaya yönelik çalışmaları destekler destekler. Ayrıca attığı adımlar ile Türk Sağlık Sistemini korumaya ve geliştirmeye yönelik çalışmalarda bulunur, kararlar alır.

Hekimsen Sendikası, hekimlerin hak ve çıkarlarının korunmasında önemli bir rol oynamaktadır. Hekimlerimiz, haklarının korunması için Hekimsen Sendikası'na üye olarak sendikal mücadeleye katılabilir, gücümüze güç katabilirler.

Hekim Sendikası Üyeliği Neden Önemlidir?

Hekim sendikası üyeliği, hekimlerin hak ve çıkarlarını korumanın en etkili yollarından biridir. Hekim sendikası üyeliğinin önemi şunlardır:

 • Hekimlerin hak ve çıkarlarını korumaya yardımcı olur: Hekim sendikaları, hekimlerin özlük haklarının iyileştirilmesi için ilgililerle görüşmeler yapar. Ayrıca, hekimlerin çalışma koşullarının iyileştirilmesi, mesleki yeterliliğinin artırılması, mesleki etik standartlarının korunması, sağlık hizmetlerinin kalitesinin artırılması ve kamu sağlığının korunması gibi konularda da çalışmalar yürütür. Bu çalışmalar, hekimlerin hak ve çıkarlarının korunmasına yardımcı olmaktadır. Hekimsen Sendikası, hekimlerimizin tüm sorunlarını doğru bir şekilde önem sırasına göre testpit etmekte ve bu sorunlara karşı çözüm arayışında bulunmaktadır.
 • Hekimlerin mesleki gelişimini destekler: Hekim sendikaları, hekimlerin eğitim ve gelişimini desteklemek için çeşitli faaliyetler yürütür. Bu faaliyetler arasında, seminer ve kurslar düzenlemek, mesleki yayınları desteklemek ve hekimlerin mesleki gelişimlerine yönelik araştırmaları desteklemek yer almaktadır. Bu faaliyetler, hekimlerin mesleki gelişimini desteklemeye yardımcı olur. Hekimsen Sendikası, düzenlediği çalıştaylar, kurslar, seminerler ve eğitimler ile meslektaşlarımızın gelişimlerine katkı sağlayacak bir ortam hazırlamaktadır.
 • Hekimlerin mesleki itibarını korumaya yardımcı olur: Hekim sendikaları, hekimlerin mesleki etik standartlarının korunması için çalışır. Bu çalışmalar, hekimlerin mesleki sorumluluklarını yerine getirmelerini sağlamaya yardımcı olur. Ayrıca, hekimlerin mesleki itibarının korunmasına yardımcı olur. Hekimsen Sendikası, meslek etiğinin ve meslek itibarının korunması için gerekli birlik ortamını sağlayarak değerlerimizin korunmasına katkıda bulunmaktadır.
 • Hekimlerin mesleki özerkliğinin korunmasına yardımcı olur: Hekim sendikaları, hekimlerin mesleki özerkliğinin korunması için çalışır. Bu çalışmalar, hekimlerin karar verme yetkisinin korunmasına yardımcı olur. Hekimsen Sendikası, hekimlerimizin bilim ve akıl çerçevesinde, malpraktis gibi baskıların altında kalmadan, muayenehane açma ve özel sağlık kurumlarında çalışma şartları zorlaştırılmadan, mesleklerini özgürce icra edebilmeleri için gerekli mücadeleyi sürdürmektedir. 

Hekim Sendikalarının Üyelik Avantajları

Hekim sendikaları, hekimlerin hak ve çıkarlarını korumak için çalışır. Hekim sendikalarına üye olmak, hekimlerin bu hak ve çıkarlarını korumanın yanı sıra, çeşitli avantajlar da sağlar.

Hekim sendikalarının üyelik avantajları şunlardır:

 • Hak ve çıkarların korunması: Hekim sendikaları, hekimlerin özlük haklarının iyileştirilmesi, çalışma koşullarının iyileştirilmesi, mesleki yeterliliğin artırılması, mesleki etik standartlarının korunması, sağlık hizmetlerinin kalitesinin artırılması ve kamu sağlığının korunması gibi konularda çalışmalar yürütür. Bu çalışmalar, hekimlerin hak ve çıkarlarının korunmasına yardımcı olur.
 • Mesleki gelişim: Hekim sendikaları, hekimlerin eğitim ve gelişimini desteklemek için çeşitli faaliyetler yürütür. Bu faaliyetler arasında, seminer ve kurslar düzenlemek, mesleki yayınları desteklemek ve hekimlerin mesleki gelişimlerine yönelik araştırmaları desteklemek yer almaktadır. Bu faaliyetler, hekimlerin mesleki gelişimini desteklemeye yardımcı olur.
 • Mesleki itibarın korunması: Hekim sendikaları, hekimlerin mesleki etik standartlarının korunması için çalışır. Bu çalışmalar, hekimlerin mesleki sorumluluklarını yerine getirmelerini sağlamaya yardımcı olur. Ayrıca, hekimlerin mesleki itibarının korunmasına yardımcı olur.
 • Mesleki özerkliğin korunması: Hekim sendikaları, hekimlerin mesleki özerkliğinin korunması için çalışır. Bu çalışmalar, hekimlerin karar verme yetkisinin korunmasına yardımcı olur.
 • Sosyal destek: Hekim sendikaları, hekimlerin mesleki ve kişisel hayatlarında karşılaştıkları zorluklar karşısında destek sağlar. Bu destek, hekimlerin mesleki ve kişisel hayatlarında daha başarılı olmalarına yardımcı olur.
 • İndirim anlaşmaları: Hekimsen Sendikası'nın Türkiye genelinde yapmış olduğu indirim anlaşmaları ile, sendikal avantajınızı birçok alanda kullanabilirsiniz. Hekimsen Sendikası, tüm indirim anlaşmalarını kolayca filtreleyerek ve sıralayarak istediğiniz anlaşmaya ulaşabilmeniz için bir kurumsal anlaşmalar modülü de geliştirmiştir. Hekimsen indirim anlaşmalarını görüntülemek için buraya tıklayınız.

Hekim Sendikası Hekimsen'e Nasıl Üye Olunur?

Hekimsen, Türkiye'nin en güçlü ve etkili hekim sendikasıdır. Hekimlerin hak ve çıkarlarını korumak için çalışan Hekimsen'e üye olmak için, aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

 1. Hekimsen'in web sitesine gidin: Hekimsen web sitesi üzerinden Hekimsen Sendikası üyelik formunu doldurunuz. Hekimsen'e 5 dakikada online sistem üzerinden üye olmak için buraya tıklayınız.
 2. Üyelik formunu doldurun: Üyelik formunda öncelikle e-posta adresi ve şifre ile bir hesap oluşturunuz. Ardından, hesabın işlemlerini tamamlamak için istenilen ad soyad, kimlik numarası, kurum bilgileri gibi gerekli bilgilerinizi doldurunuz. Bu bilgileri doğru ve eksiksiz bir şekilde doldurmanız gerekmektedir.
 3. Üyelik Evrakları: Kayıt sırasında vermiş olduğunuz e-posta adresine 3 iş günü içerisinde e-imzalı üyelik onay belgeleri gelir. Belgeler e-posta adresinize ulaşmadıysa, hesabınıza giriş yaparak buradan da kontrol edebilirsiniz.
 4. Evrak Teslimi: E-imzalı üyelik onay belgeleri 3 nüsha, sendika yönetimi üst yazısı 1 nüsha olarak çıktı alınıp imzalanarak çalıştığınız kurumun evrak kayıt birimine, ilçe sağlık müdürlüğüne ya da il sağlık müdürlüğüne teslim edilir. Sendika yönetimi üst yazısını ise üye girişi yaptıktan sonra ya da buraya tıklayarak indirebilirsiniz.

Hekimsen Sendikası'na üye olarak haklı mücadelemize katılabilir, destek olabilir ve kazanımlarımıza katkı sağlayabilirsiniz.

Anahtar Kelimeler: Hekim Sendikaları, Hekim Sendikası, Doktor Sendikaları, Doktor Sendikası, Hekim Hakları, Doktor Hakları, Hekimlerin Sendikalaşması, Hekimlerin Hakları, Hekimlerin Özlük Hakları, Hekim Sendikası Üyelik, Hekim Sendikaları Üyelik, Doktor Sendikası Üyelik

Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları
Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası

2024 © HEKİMSEN | Artık Hekimsen Var
AllJect Design & Development & SteelSoft | Developed with for HEKİMSEN