HEKİMSEN Logo

HEKİMSEN | Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası

Hekime Verilen Ek Gösterge Ne Olmalı? | HEKİMSEN

Sendikamız tüm sağlık sistemi ve çalışanları için kurulmuş olsa da Hekimlere yapılan haksızlığın kimseye yapılmadığını gördüğünden bu haksızlıkları izah etmek için çalışmalar yapmıştır. Bu çalışmaların biri emekliliğe esas maaş katsayıları ya...

Sendikamız tüm sağlık sistemi ve çalışanları için kurulmuş olsa da

Hekimlere yapılan haksızlığın kimseye yapılmadığını gördüğünden bu haksızlıkları izah etmek için çalışmalar yapmıştır.

Bu çalışmaların biri emekliliğe esas maaş katsayıları yani Ek Göstergeler hakkında ki çalışmadır. Bu haberimizde bu katsayılar ile ilgili adaletsizlikler ve hekimlere ise yapılan büyük haksızlıktan bahsedilecektir.

Yaptığımız çalışmada bu ek göstergelerin hesaplanmasında meslekler arası büyük bir adaletsizliğin varlığını tespit ettik. Örnekler 1. Derece’ye yükselmişler içindir;

Genel Müdür: 6400 ama eğitim süresine bağlı ekleri var,

Uzman Tabip, Diş Hekimi, Uzman Veteriner Hekim, Veteriner Hekim, Eczacı ve Biyologlar: 3600

Avukatlar: 3000

Hakim-Savcılar: 7600-8000

Kaymakam: 4000

Profesör: 5300

Öğretmen: 3000

Ama dikkat ederseniz birçok kadrolu askeri veya bakanlıklarda özel görevlilerin vb. Ek Göstergeleri açıklanmıyor. Hakim-Savcı’ların ki ise artık tarafımızca ayyuka çıkarıldığı için listelerde rahatlıkla görülebilmektedir. Biz bazı bakanlıklarda 15000’e kadar ek gösterge olduğunu haber aldık. Lütfen bize bildirilmeyen veya kolay kolay öğrenemeyeceklerimizi bırakın ve şu listeye bir bakın ve adalet var mı siz karar verin.

Şimdi işte Türkiye’de sadece sendikamızın yaptırdığı ve bizzat Sendika başkan yardımcısı Uzm Dr Salih Y. Aksanyar tarafından derlenmiş hekimlerin sadece eğitim farkını gösteren çalışmada bulduğumuz rakamı size bildirelim.

Sadece Tıp Fakültesi Eğitimi ders saati herhangi bir mühendisliğin 3.2 katıdır. Yani süre 6 yıl olduğu için 1,5 kat değil. Zorluk düzeyini nasıl karşılaştırabiliriz diye düşünürsek, bunu da sadece üniversiteye giriş puanlarından değil, fakültelerden öğrencilerin atılma oranlarına bakarak ta yapabiliriz. O zaman bile Tıp Fakültelerini yine zirvede buluyoruz. Bu rakam Ankara Ü.T.F için 90’lı yıllardı en az % 10’du.

Ek göstergelerin aralarında orantıyı sağlayacak katsayıların olması gerekir. Bunlara örnek; Eğitim Süresi, üniversite zorluk derecesi, fakülte ders saati farkı toplumsal gereklilik derecesi, çalışması sırasında morbidite, mortalite riski, teknik seviyesi ve yenilenme ihtiyacı, yıpranma payı vb… olabilir ve olmalı.

Peki bu göreceli katsayı oluşturabilecek faktörlere göre puanlasak sonuçlar ne çıkıyor? Planlanmazsa ne oluşuyor ?!

Maaşta Ek Göstergesi şu an hak edişlerin yani memura verilen maaşların içinde önemli bir yüzdeyi oluşturmuyor bu katsayı daha çok emekliliği ilgilendiriyor da olsa 27/08/2021 tarihli Ankara’da yaptığımız basın açıklamasında da belirttiğimiz gibi bir lisans mezunu hemşireye verilenin asgari 3,2 katı bir hekimin olmalıdır. Uzmanlık yapmış olması veya Diş Hekimi olmasına göre de orantılanarak verilmelidir. Yani bir pratisyen hekime asgari 10800 Ek Gösterge verilmesi gereklidir desek az demiş olacağız. Mevcut Ek Göstergelerde zaten haksızlık diz boyu olduğundan bu bile hekimlere yapılmış bir haksızlık olacaktır.

Savcı ve Hakimlere verilen Ek Gösterge de fazla değildir. Nedeni ise özelde çalışan bir avukat 500-50000 TL arası dilekçe yazar, keza asgari avukatlık tarifnamesi ile devlete vergi verir ama en az 2 katını müştekiden alırsa, yine icra davalarında malınıza adeta ortak olacak düzeyde baroları sabit katsayılara zorlarsa ve siz onlara gitmeden hakkınızı asla alamayacak bir adalet sisteminde yaşıyorsanız, işte savcı ve hakimlere bakanlıklarından vergiye tabi olmayan maaşları kadar bir para da verilse az alıyorlar demektir ve siz bu görevlerde çalışacak hukuk mezununu zor bulursunuz.

Tabii ki bütün maaş tazminatları noktasında da haksızlığa uğrayan, 30 gün icapçı kalabilen ama 4 günlük icap parası verilen, evde temizliğe eleman çağırdığında 16 saatlik gece nöbet veya icap parası ile bunu ödeyemeyen bir hekime yapılan maaş ve hak ediş haksızlıkları kabul edilemez düzeydedir.

Yani velev 10800 Ek Gösterge verilse de bu haksızlıklar düzeltilmeden yine sağlık sisteminin hatalarını düzeltemezseniz kusura bakmayın verimli bir sağlık hizmeti alamazsınız.

Anahtar Kelimeler: Hekimsen Eski Gönderiler, Hekimsen Eski Haberler, Hekimsen Tüm Gönderiler, Hekimsen Tüm Haberler, Hekimsen 2021, Hekimsen 2022, Hekimsen 2020, Hekimsen 2019

Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları
Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası

2024 © HEKİMSEN | Artık Hekimsen Var
AllJect Design & Development & SteelSoft | Developed with for HEKİMSEN