HEKİMSEN Logo

HEKİMSEN | Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası

Hekimsen 11 Temmuz 2023'te İş Bırakma Kararı Almıştır | HEKİMSEN

Hekimsen Temmuz Ayı İş Bırakma Eylem Kararı: Hekimsen 11 Temmuz 2023 tarihinde tüm kamu hastaneleri ve sağlık kuruluşlarında acil servisler, yataklı servisler, yoğun bakım üniteleri ve acil ameliyatlar dışında iş bırakma kararı almıştır.

Hekimlerin gelir düzeyleri ve alım güçlerinde yıllardır düzenli bir aşınma gerçekleşmiş, artık hekimlerin gelirleri, kamu işçisinin gelirleri ile kıyaslanır hale gelmiştir.

Gönderi Görseli

Mevcut durum, hekimlik mesleğine değer verilmemiş olmasının bir tezahürüdür. Sadece hekimlerin değil, tüm kamu çalışanlarının  ücretlendirilmesinde ipin ucu kaçmış, işler arap saçına dönmüştür. Eğitim, teknik bilgi, iş zorluğu, mesleki risk ve sorumluluk gibi kıstaslar göz ardı edilerek hekimlik değersizleştirilmiştir.

Kamu işçilerine yapılan son maaş zammı ile memur maaşının çok üzerine çıkması ve hatta Ocak ayından geçerli olarak geriye dönük fark ödenmesi ile eğitimli kamu çalışanı olan memurlarda hiyerarşinin muhafaza edileceği beklentisi oluşmuş, ancak bu beklenti malesef karşılanamamıştır.

Hekimler; aldıkları eğitim, üstlendikleri sorumluluk, meslek hastalıkları riski, devlet hizmet yükümlülüğü, stratejik personel olmaları gibi nedenlerle kamuda en üst düzeyde ücretlendirilmeleri gerekirken kamu işçisinin dahi altında maaşa mahkum edilmek istenmektedir. Ayrıca nöbet ücretlerinin trajikomik düzeylerde olması, gece ve gündüz mesailerinin eşit sayılması gibi adaletsizlikler de çözüm beklemektedir. 

Gönderi Görseli

Maaş, mesai, nöbet gibi konularda çalışma yapılmasına ilişkin uyarı ve taleplerimiz kuruluşumuzdan bu yana defalarca dile getirilmiş, seçimden sonra da yoğun bir biçimde gündemde tutulmuştur. Ancak taleplerimiz görmezden gelinmeye devam etmekte olsa gerek ki açıklanan zamlarla karşılık bulmamıştır. 

Aile Hekimliği cari gider ödemelerine yapılan artış asgari ücret, elektrik, doğalgaz gibi kalemlere yapılan zam oranlarının altında kalmıştır.

Gönderi Görseli

Memuru enflasyona ezdirmeme sözü gerçekleştirilmemiş, içi boş bir seçim vaadi olarak kalmıştır.

Ekonomideki sıkışmanın çözümünde fedakarlık yapması gereken sadece memurlar değildir. Ücrette de  fedakarlıkta da adaletli olunması gerekirken açıklanan zamlar adaleti tesis etmekten çok uzaktır.

Şiddet ve malpraktis sorunu halen çözüme kavuşturulmamıştır. Yöneticilerde liyakat sorunu ve çalışanlara mobbing gibi sorunlar görmezden gelinmeye devam etmektedir. Deprem bölgesinde hekim ve sağlık çalışanlarının barınma sorununun çözümünde adım atılmamış, asistan ve öğrencilerin sorunları halı altına süpürülmüştür.

Açıklanan zam sonrası, oransal olarak en düşük artışların hekimlere yapılması hekime verilen değeri açıkça ortaya koyan, bardağı taşıran son damla olmuştur. Seyyanen zamların maaş hiyerarşisinde bozulmaya neden olacağı, uyarılarımıza rağmen görmezden gelinmiştir.

Bu şartlar altında değerimizi yokluğumuzla hissettirmek zorunlu hale gelmiş ve yönetim kurulumuz 11 Temmuz 2023 Salı günü iş bırakma eylemi yapma kararı almıştır.

Kıymetli meslektaşlarımıza ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Eylem dosyaları, karar metni, kapı afişlerine aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz:

11 Temmuz 2023 Eylem Dosyaları

Anahtar Kelimeler: Hekimsen İş Bırakma, Hekimsen Temmuz Eylem Kararı, Doktorlar Ne Zaman İş Bırakıyor, 11 Temmuz Doktorlar İş Bırakıyor, 11 Temmuzda Doktorlar İş Bırakıyor Mu, 11 Temmuz Hastaneler Kapalı Mı, Hekimsen 11 Temmuz Eylem, 11 Temmuz Hangi Sendikalar Eylem Kararı Aldı, Hekimsen İş Bırakma Eylemi Yapacak Mı, Sağlık İş Bırakacak Sendika, Sağlık İş Bırakma Sendikası, Hekimsen 11 Temmuz Eylem Kararı, Hekimsen İş Bırakacak Mı

Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları
Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası

2024 © HEKİMSEN | Artık Hekimsen Var
AllJect Design & Development & SteelSoft | Developed with for HEKİMSEN