HEKİMSEN Logo

HEKİMSEN | Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası

Hekimsen 15 - 16 Eylül'de Asistan Hekimlerimizin Yanındadır | HEKİMSEN

Hekimsen, asistan hekimlerimizin tüm hak arayışlarında arkalarında olduğunu ve destek vereceğini daha önce bildirmiştir. Asistan hekimlerimizin 15 - 16 Eylül için aldıkları iş bırakma eylemi kararına destek verdiğimizi meslektaşlarımız ve kamuoyunun bilgilerine sunarız.

Hekimsen, asistan hekimlerimizin tüm hak arayışlarında arkalarında olduğunu ve destek vereceğini daha önce bildirmiştir.

Sözümüzün arkasındayız:

Asistan hekimlerimizin 15 - 16 Eylül için aldıkları iş bırakma eylemi kararına destek verdiğimizi meslektaşlarımız ve kamuoyunun bilgilerine sunarız.

Hekimsen, haklarımız için verdiği taahhütlerin tamamını geçmişte ve bugün olduğu gibi gelecekte de yerine getirecektir.

Saygılarımızla.

Anahtar Kelimeler: Asistan Hekim İş Bırakma, 15 - 16 Eylül Asistan Hekim İş Bırakma, Asistan Hekim Eylemi, Asistan Hekimler İş Bırakıyor, Asistan Hekimler İş Bıraktı, Asistan Hekim Eylül Eylem, Asistan Hekim Eylem, Asistan Eylemi, Asistan İş Bırakma, Asistan Eylül Eylem, 15-16 Eylül Eylem, 15 - 16 Eylül Asistan Eylem

Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları
Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası

2024 © HEKİMSEN | Artık Hekimsen Var
AllJect Design & Development & SteelSoft | Developed with for HEKİMSEN