HEKİMSEN Logo

HEKİMSEN | Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası

Temmuz zammı sonrası hesaplama modüllerimiz güncellenmiştir.

Hesaplamaya Git
Hekimsen Sendikası 7. Dönem Toplu Sözleşme Talep ve Önerileri | HEKİMSEN

Hekimsen Sendikası'nın 7. Dönem Toplu Sözleşme için sunduğu talep ve önerilerdir. 7. Dönem Toplu Sözleşme için Hekimsen, taleplerini ve önerilerini yaptığı çalıştayın sonuçlarına göre sunmaktadır.

7. Dönem Toplu Sözleşme Talep ve Önerileri

Hekimsen Sendikası'nın bu ilk toplu sözleşme talepleri maalesef Toplu Sözleşme Kurulu'na yalnızca sosyal medya ve web sitesi kanallarından aktarılabilecektir. Zira nasıl 'Dünya 5'ten Büyük' ise Toplu Sözleşme masası da 15'ten büyüktür. Üstelik bu 15 kurumun 13'ü aynı konfederasyondan, 2'si de 2. ve 3. sırada ki konfederasyondandır. Hekimsen Sendikası, her ne kadar yıllarca 4. sendika olarak kaldıysa da Sendika Üyelik Sayı Tespiti toplantısına çağrılmamıştır. Bu konuda ilgililere dava açmıştır. E-Devlet üzerinden kasıtla kamu sendikaları üyelik işlemleri yapılmamaktadır. Bu şekilde en üst düzey eğitimi almış hekimler diskalifiye edilmektedirler.

Bu Toplu Sözleşme çalışmasında maaş sistemi değiştirilmiştir. Bu sistem Hekimsen Sendikası'nın nihai hedefi olmamakla birlikte daha adaletli bir çalışmadır. Diğer taleplerimiz toplu sözleşme kapsamına giren taleplerimizdendir. Ancak sağlık sistemi o kadar eksik ve yanlış içinde çalışmaktadır ki bunları saymak ve buraya eklemek hem konu dışı hem de mümkün değildir. Yepyeni bir bakış açısı ile taleplerimiz listelenmiştir. Bu çalışma uzun zamandır devam eden ancak henüz tamamlanamamış bir özlük hakkı çalışmasını da ifade etmektedir. Bu konuda yaptığımız çalıştaya iştirak ederek bize destek veren uzman mutemetlerimize teşekkürlerimizi sunuyoruz.

657 Ana Maaş, Harcırah, SGK

1) Aşağıda yapılan Taban Aylık, Zam ve Tazminatlardaki düzenlemeler hem maaş hiyerarşisini hem geçmiş dönemdeki zam kayıplarımızı dengeler. Bu düzenleme 2023 Ağustos maaş döneminden itibaren kapsamalıdır.

2) Enflasyon farkı Eşel Mobil sistemi yani aylık olarak maaşlara yansıtılmalıdır.

3) Hekimlerde Ek Gösterge unvana göre hiyerarşik bir şekilde artmalıdır. Yine aynı şekilde maaş katsayıları gösterge oranları hekimlerde aşağıdaki miktarda artırılıp güncellenmelidir:

 • En düşük doktor Ek Göstergesi 7200’le başlamalıdır
 • En düşük Taban Aylık 16000 olmalıdır
 • En düşük Yan Ödeme 55000 olmalıdır
 • En düşük Özel Hizmet Tazminatı 600 olmalıdır
 • En düşük Tıp ve Sağlık Tazminatı 150 olmalıdır

4) Hekimler stratejik personel olduğu için 657 ana maaş kalemlerinden kıdem aylık tutarında 25 yıl sınırlaması kalkmalıdır. Her yıla 20 yerine 40 gösterge puanı verilmelidir.

5) 4924 sözleşmeli personel statüsü kaldırılıp yerine  eleman temininde güçlük çekilen illerde hekimlere 657 ana maaş kaleminden Eleman Temininde Güçlük puanını 250.000- 350.000 arasında artırarak şeffaf bir ödeme sistemi getirilmesidir.

6) Hekimlerde 657 maaş içinde Tıp Tazminatı, sağlık personellerinde ise Sağlık Hizmetleri Tazminatı tanımlanmalıdır.

7) Gelir vergisi oranı tüm kamu çalışanlarında %20 vergi dilimine sabitlenmelidir.

8) Tüm kamu çalışanlarında kira, eğitim ve kreş gibi giderleri gider gösterilip gelir vergisinden mahsup edilmelidir.

9) Gelir ve Damga Vergisi sadece taban aylık tutarından kesilip diğer ek kalemlerinden kesilmemelidir.

10) 657 ana maaştan hiçbir şekilde hastalık raporları kesilmemelidir.

11) Aile yardımı 2 kat artırılmalıdır. Çocuk yardımı büyük çocuk küçük çocuk yaşı fark etmeksizin aynı oranda ödeme yapılmalıdır.

 • Eş yardımı: 2317,53 TL
 • Çocuk yardımı: 509,80 TL

12) Giyecek yardımı tüm kalem ücretleri 6 katı şeklinde artırılmalı, sahaya uygun giyeceklerin yeniden tanımlanması yapılmalıdır.

13) Kreş ve Kira yardımı verilip 657 maaş içine eklenmelidir. Kamu kurumlarında bulundurulması gereken kreş ve anaokulları için ilgili mevzuat güncellenmeli. Sağlık çalışanları kendi kurumlarında çocuklarına bakım hizmeti alabilmelidirler.

14) Kira yardımından uzun vadeli konut kredisi kullananlarda faydalanmalıdır.

 • Kreş yardımı: 4000 TL
 • Kira yardımı: 8000 TL (Bu asgari rakam üzerine illere göre artış olmalıdır)

15) Sehven yapılan hatalı bildirim ve sehven yapılan hatalı idari ödemelerde hiçbir şekilde kişi borcu çıkarılmamalı bu cezalar kurum tarafından ödenmelidir.

16) Kuruma kesilen idari para cezaları personele rücu edilmeyip kurum tarafından ödenmelidir.

17) Maaşlarda uygulanan 1/4 icra kesintisi ek ödemeleri kapsamamalıdır. Taahhüt olsa bile hiçbir şekilde maaşın 1/4 üstünde icra kesintisi olmamalıdır. Bu toplu sözleşmede hüküm altına alınmalıdır.

18) Sabit Ek Ödeme (209-375) ve seyyanen zam uygulaması kaldırılıp Madde 7'de belirttiğimiz gibi taban aylık tutarına dahil edilmelidir.

19) Dini bayramlarda ödenmek üzere emekliliğe yansıtılmış bir adet 657 ana maaş aylık net tutarınca bayram ikramiyesi ödenmelidir.

20) Banka promosyonları mevzuatla düzenlenmeli ihale ve protokol yapılmadan her Ocak ayında bir 657 ana maaş aylık net tutarınca her yıl ödeneceği toplu sözleşme ile hüküm altına alınmalıdır.

21) Harcırah Gündelikler 4 kat oranında artırılmalıdır.

22) Sabit unsur 20 katı yerine 40 katı ile çarpılması ve aile fertleri içinde aynı şekilde uygulanmalıdır.

23) Değişken Unsur normal ve eş durumu tayini fark etmeksizin arttırılıp 10 ile çarpılmalıdır.

24) Harcırahta Büyükşehirler mücavir alan sınırlamaların kaldırılmalı, iş yerinden görevlendirildiği yere gidiş geliş masrafını azami düzeyde karşılayacak şekilde verilmelidir.

25) Sürekli ve geçici yollukların ayrıldığı kurumdan ödenmesi için tüm görüş yazıları iptal edilip yeniden kesin bir ifade ile toplu sözleşmede hüküm altına alınması

26) Kurumlar ve bakanlıklar arası uygulama birliği sağlanmalıdır.

27) Pandemi nedeni ile yıpranan tüm sağlık çalışanlarına 1 derece verilmeli, derece ilerlemesi biten personele ise kıdem yıl + 3 yıl ilave edilmelidir.

28) Her türlü sözleşmeli kadro kaldırılıp 657 kadro tanımlanmalıdır.

29) Yöneticilik ve idarecilik sınavla kişilik özellikleri dikkate alınarak liyakatli olan çalışanların içinden belirli bir süre idarecilik yaptırılanlar arasından unvan şeklinde atanmalıdır.

30) Doğum yardımı ücretleri 3 kat artırılmalıdır.

31) Hastane yemeklerinden faydalanmak istemeyen personele yemek yardımı ödenmelidir.

32) Hastane yemek kalitesi personel, hasta ve yakını anket ve geri bildirimleri ile kontrol edilmeli, bunun yetersizliğinde ilgili hizmet sunucuya aylık yemek tutarı üzerinden ceza ve ihale iptali yapılabilmelidir.

33) Sağlık çalışanları için özel hastanelerle anlaşmalı avantajlı SGK sağlık sigortası yapılmalıdır.

34) OYAK tarzı güvenli sandık Memur Yardımlaşma Kurumu kurulmalıdır.

35) Engelli memurların erken emekli olması durumunda emeklilik kıdem yılı, 25 yıla sabitlenmelidir.

36) Engellilere kariyer olanaklarının genişletilmelidir.

37) Fiili Hizmet Süresi Yıpranma Payı olarak kesintisiz yılda 90 gün FHZ tanımlanmalıdır. 3600 gün çalışma şartı kaldırılmalıdır.

38) Yıllık izin süreleri, istirahat alınan dönemler, hafta tatili, ulusal bayram, genel tatil günleri FHZ çalışma sürelerine dahil edilmelidir.

39) Görevi başında vefat eden hekim ve sağlık çalışanlarının şehitlik haklarından faydalandırılması ve COVID-19 Pandemisi ile diğer afet süreçlerine yönelik geriye dönük uygulanmalıdır. Bir sağlık çalışanında ailevi ve diğer bir yatkınlık tespit edilmedi ise covid geçirmiş olanlarda gelişebilecek bir kalp krizi vb. olabilecek bir arteriovenöz komplikasyon meslek hastalığı, iş kazası olarak değerlendirilmelidir. Hastalığın kalıcı komplikasyonunda tazminat ödenmelidir. Bu hüküm COVID pandemisi başından itibaren uygulanmalıdır.

40) Hafta sonları yıllık izinlerden düşülmemelidir.

41) Döner Sermaye bütçesine bağlı personeller genel bütçeye geçirilmelidir.

42) Hekimlerin emeklilik sonrası çalışması durumunda emekli maaş ve ilave ek ödeme kesilmemelidir.

43) Tüm kamu çalışanlarının unvanlarına göre  2008 öncesi ve sonrası sorunsalına göre 16.000 emekli ilave ek ödeme puanı getirilmesi

44) Hekimlerde Emekli İlave ödeme oranlarının aşağıdaki şekilde artırılmalıdır.

 • 2008 Öncesi Uzman Tabip Emekli ilave ödeme oranı: 50.000
 • 2008 Sonrası Uzman Tabip Emekli ilave ödeme oranı: 57.000
 • 2008 Öncesi Tabip Emekli ilave ödeme oranı: 38.000
 • 2008 Sonrası Tabip Emekli ilave ödeme oranı: 45.000

45) 2008 öncesi ve sonrası mağduriyetinin kaldırılması için memurların 5510 sayılı kanundan çıkartılıp 5434 sayılı kanuna tabi yapılmalıdır. (Bu durumda 48 sayılı talebimiz geçersiz olacaktır)

46) Memur maaş ve ek ödemeler tümüyle emekliliğe yansıtılmalıdır.

Fazla Mesai ve Nöbet Ücreti

1) Resmi tatil, bayram ve idari izinlerde tutulan fazla mesai nöbet ücretleri normal günlerdeki talebimiz üzerine %50 artırımlı ödenmelidir.

2) Fazla mesai ücretlerinin tam mesai ücretlerinin artırımlı %50’si kadar değil, %100’ü kadar yapılmalıdır.

3) Hekimlere nöbet saatleri sınırı dışında nöbet yazılmamalı, eğer yazılmak zorunda ise ve hekim bunu kabul ediyorsa aylık ödeme saat sınırı kaldırılmalıdır. İcap nöbet ücreti, nöbet ücretlerinin yarısından daha az olmamalıdır.

4) 24 saat usulü ile çalışanların gece nöbetleri artırımlı ödenmelidir.

5) Fazla mesai nöbet ücretleri her ayın 15’inde ödenmesi  hüküm altına alınmalıdır.

6) Fazla mesai nöbet ve icap ücret oranları artırtılıp aşağıdaki gibi güncellenmelidir:

 • Uzman Tabip: 450
 • Tabip: 400
 • SHS Lisansiyer ve Y.O: 200
 • Diğer Hizmet Sınıfları: 110

Taban ve Teşvik Ödemeler

1) Taban ek ödeme katsayıları tüm unvanlarda %10 oranında artırılması

2) Taban ek ödemelerin emekliliğe yansıtılması

3) Taban ek ödemeler rapor ve izin gibi durumlarda kesinti yapılmaması

4) Teşvik ek ödemeler emekliliğe yansıtılması

5) Teşvik ek ödeme tüm unvan katsayılarının %10 oranında artırılması

6) Teşvik ek ödemede 12 gün yıllık izin uygulaması 30 güne çıkarılmalıdır

7) Taban ek ödeme ve teşvik ek ödeme her ayın 15'inde ödenmesi  için hüküm altına alınması

Diğer Taleplerimiz

1) E-Devlet üzerinden, sendikalara giriş, ayrılış gibi tüm sendikal işlemler yapılabilmelidir.

2) Aile Hekimleri Sahu Uzmanlık eğitiminde % 30-40 arasında gelirlerinden kaybetmekte, gittikleri kurumda aylarca çalışmakta ancak o kurumda verdikleri hizmetten ek ödeme alamamaktadırlar. Aile Hekimleri ve hastanelerde hizmet üreten tüm hekimler hastanelerden taban ve teşvik ek ödeme alabilmelidirler.

3) Adli Tıp Kurumunda Ek Ödemeler Döner Sermayeden ödenememektedir. Ek ödemelerin tamamı Genel Bütçeden ödenmelidir.

4) Resmi izin ve hastalık raporlarında ek ödemelerden kesinlikle kesinti yapılmamalıdır.

Yetkililere, ilgililere, kıymetli meslektaşlarımıza ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

 

Anahtar Kelimeler: Hekimsen Toplu Sözleşme, 7. Dönem Toplu Sözleşme Doktor, 7. Dönem Toplu Sözleşme Hekim, Toplu Sözleşme Doktor, Toplu Sözleşme Hekim, 7. Dönem Toplu Sözleşme Hekimsen, Toplu Sözleşme Hekimsen, Hekimsen Toplu Sözleşme Önerileri, Sendika Toplu Sözleşme Önerileri, Toplu Sözleşme Sendika

Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları
Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası

2024 © HEKİMSEN | Artık Hekimsen Var
AllJect Design & Development & SteelSoft | Developed with for HEKİMSEN