HEKİMSEN Logo

HEKİMSEN | Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası

Temmuz zammı sonrası hesaplama modüllerimiz güncellenmiştir.

Hesaplamaya Git
İş Bırakma Eylemi Nedeniyle Yapılan Kesintinin İadesine Karar Verildi | HEKİMSEN

Eskişehir 2. İdare Mahkemesi tarafından 17 - 18 Şubat 2022 iş bırakma eylemimize katılan 2 aile hekimi üyemizin hak edişi üzerinden yapılan 2 günlük kesintinin idarece iadesine karar verildi.

Eskişehir 2. İdare Mahkemesi tarafından 17 - 18 Şubat 2022 iş bırakma eylemimize katılan 2 aile hekimi üyemizin hak edişi üzerinden yapılan 2 günlük kesintinin idarece iadesine karar verilmiştir.

Davalı idare "davacının eyleme katıldıgı günlere ilişkin kesinti yapılarak bu hususun ücretlerine yansıtılmasının, örgütlenme ve sendikal faaliyetlerde bulunma hürriyeti üzerinde dogrudan etki dogurmadıgı, nitekim, davacının ücret kesintisinin is bırakma eylemi nedeniyle yapılmadıgı, sadece mevzuatta öngörüldügü üzere anılan günlerde çalısılmamıs olması nedeniyle böyle bir kesintinin yapılmasının zorunlu oldugu, sendikal eyleme katkı amacıyla yapılan is bırakma eylemi ile ücret kesintisi arasında dogrudan bir illiyet bagının bulunmadıgı, dava konusu işlemin hukuka uygun oldugu ileri sürülerek, davanın reddi gerektigi" şeklinde savunma yaparak eylemin haklılığını kabul ederken, diğer taraftan halen davası devam etmekte olan aynı eyleme ihtar puanı uygulamış olmakla kendisi ile ikileme düşmüştür.

Üyelermize uygulanan ihtar puanı hakkındaki davamız ise halen devam etmekte olup, 16 ve 27 Ağustos 2021 de yapmış olduğu iş bırakma eylemlerinden dolayı verilen ihtar puanlarının iptal edilmesi gibi, bunun da iptal edileceğine inancımız tamdır.

Anahtar Kelimeler: İş Bırakma Eylemi, İş Bırakma Cezası, İş Bırakma Kesintisi, Sendikal Eylem Cezası, Eylem Mahkeme Kararı, Eyleme Maaş Kesintisi, Eyleme Yapılan Kesinti İadesi, Hekimsen Eylemi, 17- 18 Şubat Eylemi, İş Bırakma Eylemi Cezası, Hekim İş Bırakma Eylemi, Hekim İş Bırakma Cezası, Hekim İş Bırakma Ceza

Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları
Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası

2024 © HEKİMSEN | Artık Hekimsen Var
AllJect Design & Development & SteelSoft | Developed with for HEKİMSEN