HEKİMSEN Logo

HEKİMSEN | Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası

İstanbul'da Kanuna Aykırı İhtar Puanı İptal Ettirildi (27 Aralık 2022) | HEKİMSEN

İstanbul'da aile hekimi üyemize iş bırakma eyleminden dolayı verilen hukuksuz ihtar puanı cezasına İstanbul 8. İdare Mahkemesi tarafından iptal kararı verildi. Tarafımızca açılmış, yargıda sonuçlanmayı bekleyen ve iptal edileceği aşikar hukuksuz olarak verilmiş ihtar cezası, disiplin cezası gibi pek çok davamız da halen devam etmektedir. Hekimsen Hukuk Birimi üyelerimizin her zaman yanındadır.

Sendikal eylemler için hukuksuz olarak verilen disiplin cezalarına iptal kararları gelmeye devam ediyor. Bir aile hekimi üyemize daha 27 Ağustos'ta yaptığı iş bırakma eylemine verilen hukuksuz ihtar puanı cezası İstanbul 8. İdare Mahkemesi tarafından iptal edilmiştir. Hukuk dışı verilmiş disiplin cezalarına karşı Hekimsen tarafından açılmış ihtar cezası, disiplin cezası gibi sebeplerle devam etmekte olan pek çok davamız vardır. Bu davaların da benzer şekilde sonuçlanacağı aşikardır. Zira bu konuda neticelenmiş pek çok dava, verilmiş emsal karar ve Danıştay kararları mevcuttur. Hekimsen Hukuk Birimi üyelerimizin her zaman yanındadır.

Sağlık Bakanlığı ve taşra teşkilatı yöneticileri, açılan davaları kaybedeceklerini bildikleri halde haklarında herhangi bir yaptırımın olmamasını fırsat bilerek "Ceza verelim, haklarını mahkemede arasınlar" mantığı ile hekimlerin sendikal eylemlere yönelik cesaretlerini kırmak için bir yıldırma politikası sürdürmektedirler. Uzun süren yargılama süreçleri de bu hastalıklı anlayışa çanak tutmaktadır.

Hekimsen olarak Sağlık Bakanlığı bürokratlarına iletmek istediğimiz mesaj şudur ki:

Biz hekimler ne eylem yapmak, ne de sonucunda gelen hukuki sorunlarla uğraşmak istemiyoruz. Bizler sadece mesleğimizin gereğini layıkıyla yaparak halkımıza hizmet etmek istiyoruz. Bizim amacımız ülkemizde sağlık sistemini geliştirmektir. Bu eylemler diyalog kapılarını kapattığınız, taleplerimize kulak tıkadığınız için yapılmıştır. Ayağımıza pranga takmak yerine, bizlerle diyaloğa girerek taleplerimize bakın. Davası sürmekte olan cezaları iptal edin. Devlet imajını kaybedilen davalar nedeniyle zedelenmekten koruyun. Bunun yanında hem yargıyı gereksiz davalarla meşgul etmeyin, hem de mahkeme masrafları, karşı dava ücretleri gibi gereksiz masraflardan bütçemizi koruyun. Bizler devletimizi baba olarak bilen bir milletin evlatlarıyız. O halde devleti temsilen sizler de bu ciddi sorumluluğun altında baba gibi davranın.

Yine Hekimsen olarak yargı mensuplarına diyoruz ki:

Hakkında sayısız A.İ.H.M. ve Danıştay kararları, emsal davalar olan, sonucu tahmin edilebilir bir konuda lütfen yargılama sürecini kısaltın. 

Geç gelen adalet adalet değildir!

Anahtar Kelimeler: Hekimsen İstanbul, Hekimsen Aile Hekimi, Hekimsen Hukuk Birimi, Hekim Disiplin Cezası, Hekimsen Disiplin Cezası, Hekimsen Ceza Puanı, Ceza Puanı İptali, Hukuk Sendikal Eylem, Ceza Puanı Emsal Karar, Aile Hekimi Ceza Puanı, Aile Hekimi Ceza Puanı İptali, Ceza Puanı İptali Emsal Karar, Hekimsen Ceza Puanı İptali, Sendika Eylem Cezası, Doktor İş Bırakma Cezası, Hekim Eylem Cezası

Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları
Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası

2024 © HEKİMSEN | Artık Hekimsen Var
AllJect Design & Development & SteelSoft | Developed with for HEKİMSEN