HEKİMSEN Logo

HEKİMSEN | Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası

Hekimsen Sendikası Genel Kurul ve Seçim Süreci Hakkında Bilgilendirme | HEKİMSEN

Hekimsen Sendikası tüzüğü gereği 4 yılda bir Genel Kurul yapmaktadır. Kanunlarla ve ilgili kapsamla belirlenen hükümlere göre, Hekimsen Sendikası beklenen Genel Kurul ve seçim tarihi 20 Haziran 2024’tür. Delege seçimi, tüzüğün belirlediği şekilde ve hazırlanacak seçim yönetmeliğine göre yapılacaktır. Değerli üyelerimize ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Hekimsen Sendikası tüzüğü gereği 4 yılda bir Genel Kurul yapmaktadır. Bununla birlikte, tüzükteki 12. maddede bu konuda:

1) Genel kurula katılacak delegeler; üyeler tarafından serbest, eşit, gizli oy, açık sayım ve döküm esasına (veya yönetim kurulunun geliştirip uygulayacağı ve resmen kabul edilen elektronik ortamda oy verme usullerine göre) ve sendika tüzüğündeki hükümlere göre seçilir. Bu seçim sendika merkezinin organizasyon ve denetimi altında gelişir. 1000 (bin) üyeye kadar delege seçimi yapılmaz ve genel kurula doğrudan üyeler katılır. Delegeler sendikanın üyesi bulunduğu illerden tüzüğün bu maddesinde belirtilen şekilde ve delege seçim yönetmeliği esaslarına göre seçilecektir.

2) İllerin nüfus dağılımı oranlarına göre her ilden asgari 1, azami 10 delege katılabilir. İllere göre delege seçim sayıları sendika yönetim kurulu veya yetkili organlarınca belirlenir.

3) Sendika yönetim kurulunca genel kurul kararı alınan tarihten sonra yapılacak üye kayıtları delege seçimlerinde dikkate alınmaz. Yedek delege seçilebilir ve genel kurul öncesi yönetim kurulu veya yetkili sendika kurullarına en az 30 gün öncesi yazılı olarak bildirilir.

hükümleri belirlenmiştir. Buna göre; Hekimsen Sendikası beklenen Genel Kurul ve seçim tarihi 20 Haziran 2024’tür. Delege seçimi sendika merkezinin organizasyon ve denetimi altında gelişir. Delege seçimi, tüzüğün belirlediği şekilde ve hazırlanacak seçim yönetmeliğine göre yapılacaktır. İllere göre delege sayıları, sendika yönetim kurulu veya yetki verdiği organlarca belirlenecektir. Bu bağlamda sendika yönetimi alt kurul ve yetkili organları tarafından seçim yönetmeliği hazırlanacak, buna göre uygun bir zamanlama ile genel kurul delegeleri seçilecek ve seçime gidilecektir. Seçim, kanunlar ve diğer iligli kapsamlar dahilinde zamanında yapılacak bir görev ve demokratik bir ortamda yetki sahibi olmak için yapılan bir uygulamadır. Bununla birlikte Hekimsen Sendikasının kuruluş ve varlık amacı, sürekli olarak seçimlere hazırlanmak ve kazanmak için çalışmak değildir. Esas görevi, başta hekim ve diğer sağlık çalışanlarının haklarını almak ve ülkemize ideal bir sağlık sistemi kazandırmaktır. 

Değerli üyelerimize ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Gönderi Görseli

Anahtar Kelimeler: Hekimsen Genel Kurulu, Hekimsen Seçimi, Hekimsen Genel Kurul Ne Zaman, Hekimsen Genel Kurul, Hekimsen Genel Kurul Nasıl, Hekimsen Başkan Seçimi, Hekimsen Yönetim Seçimi, Hekimsen Delege Seçimi, Hekimsen Seçim Yönetmeliği, Hekimsen Genel Kurul Seçimi

Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları
Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası

2024 © HEKİMSEN | Artık Hekimsen Var
AllJect Design & Development & SteelSoft | Developed with for HEKİMSEN