HEKİMSEN Logo

HEKİMSEN | Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası

Adaletsiz Uygulamalara İptal Davaları ve Kamu Denetçiliği Kurumu'na Başvurularımız | HEKİMSEN

Meslektaşlarımızın bir çoğunda mağduriyete neden olan kadro ayırımına bağlı adaletsizliği defalarca duyurduk. Buna rağmen yetkililerin duyarsız kalması ve bir çözüm üretmemesi üzerine Hekimsen avukatları tarafından 2 üniversiteye yürütmeyi durdurma talepli iptal davası açılmış farklı 2 üniversite için de Kamu denetçiliği Kurumu'na başvurulmuştur.

Defalarca web sayfamızda mevcut adaletsizliği dile getirmiş, hatta basın açıklaması yapmıştık. Başkanımız Sn. Adil Kurban Y.Ö.K. Başkanı Sn. Erol Özvar'a mektup yazmış, ayrıca konuyu yüz yüze görüşmek için randevu talebinde de bulunmuş, ne yazık ki dönüş olmamıştı.

Son olarak ta aşağıdaki linkteki yazıyı web sayfamızdan ve sosyal medya hesaplarımızdan paylaşmıştık.

https://hekimsen.org/gonderiler/gonderi/detay/sba-ve-yok-asistan-hekimlerinin-odeme-farkliliklari-giderilmelidir/399

Bu yazımızda " 15 Eylül 2022 tarih ve 31954 sayılı “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul Ve Esaslara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in 3. Maddesinin Ç bendinde, mahsup işleminin neye göre yapılacağı belirtilmiştir. Bu usul ve esaslar Üniversitenin bütçesinden ödenecek ücretler olarak değerlendirilmiştir. Ne yazık ki biz hekimlere ödeme yapılacağı zaman Üniversiteler kendi bütçelerinden ödenmeyen bir parayı mahsup ederek bizleri mağdur etmektedir. Böyle bir mahsup işlemiyle Üniversitelerin bütçelerinde esasen bir kar oluşturmaktadır. Genel bütçeden ödenen sabit ek ödeme doğrudan ilgilisine verilmek üzere hak sahibi olan hekimler için ayrılmış ve üniversite hesabına gönderilen ücretten olması sebebiyle mahsup yapılmaması gerekmektedir." diyerek konuya dikkat çekmiştik.

Bu son yazımızla da hiç bir şeyin değişmediğini gördük. Diyalog yollarının kapalı olmasından dolayı hukuki yollara başvurmak zorunda kaldık.

YÖK ve SBA kadrolarındaki hekimlerimizin ek ödemelerindeki haksızlıklara ilişkin olarak, bu kadrolardaki hekimlerimizin emsal bakanlık kadrosunda bulunan hekimlerden daha az ödeme alamayacağı hususunun gözetilmesi ve mahsuplaşma uygulamasının iptali adına halen mevzuatta yer alan ve uygulanan mahsuplaşma hükmülerinin yürütmesinin durdurulması ve iptali talepli 2 ayrı idare mahkemesinde iptal davası açılmış bulunmaktadır. Ayrıca farklı 2 üniversite için de Kamu Denetçiliği Kurumu'na başvuru yapılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Hekimsen Mahsuplaşma, Hekimsen Mevzuat, Üniversite Hastanelerinde Ödeme, Hekimsen Sabit Ek Ödeme, Hekimlerin Hakedişi, Yök Asistanları, Sba Asistanları, Asistan Hekimler, Yök Ek Ödeme, Yök Asistan Ödeme, Sba Asistan Ödeme, Sba Ek Ödeme, Yök Teşvik Ödemesi, Sba Teşvik Ödemesi, Kamu Denetçiliği, İptal Davası

Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları
Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası

2024 © HEKİMSEN | Artık Hekimsen Var
AllJect Design & Development & SteelSoft | Developed with for HEKİMSEN